settings icon
share icon
Fråga

Hur kan jag känna igen en falsk lärare/falsk profet?

Svar


Jesus varnade oss för att "falska messias och falska profeter" kommer och kommer att försöka lura även Guds utvalda (Matt 24: 23-27; se också 2 Petrus 3:3 och Judas 17-18). Det bästa sättet att skydda sig mot lögn och falska lärare är att veta sanningen. För att upptäcka en förfalskning, studera den äkta varan. Alla troende som "Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, som en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord," (2 Tim 2:15) och som gör en noggrann undersökning av Bibeln kan identifiera falsk lära. Till exempel, kommer en troende som har läst Fadern, Sonen och den helige Ande handlingar i Matteus 3:16-17 omedelbart ifrågasätta den lära som förnekar treenigheten. Därför är steg ett att studera Bibeln och bedöma all undervisning av vad Skriften säger.

Jesus sade "För på frukten känner man trädet." (Matt 12:33). När du letar efter "frukt", finns här tre specifika tester för att avgöra riktigheten i en lärares undervisning:

1) Vad säger denna lärare om Jesus? I Matteus 16:15-16 Jesus frågar: "Han sade till dem: 'Och ni? Vem säger ni att jag är?' Simon Petrus svarade: 'Du är Messias, den levande Gudens Son.'", och för detta svar kallas Petrus "välsignad". I 2 Joh 1:9, läser vi: "Den som går vidare och inte blir kvar i Kristi lära, han har inte Gud. Den som blir kvar i hans lära, han har både Fadern och Sonen." Med andra ord, är Jesus Kristus och hans försoningsverk av yttersta vikt; vi ska akta oss för någon som förnekar att Jesus är lika med Gud, som nedgraderar Jesu offerdöd eller som avvisar Jesu mänsklighet. 1 Joh 2:22 säger, "Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen."

2) Predikar denna lärare evangeliet? Evangeliet definieras som de goda nyheterna om Jesu död, begravning och uppståndelse, enligt Skrifterna (1 Kor 15:1-4). Lika trevligt som det låter, är uttalanden som "Gud älskar dig", "Gud vill att vi ska mätta de hungriga" och "Gud vill att du ska bli rik" inte hela meddelandet om evangeliet. Som Paulus varnar för i Galaterbrevet 1:7, "Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium." Ingen, inte ens en stor predikant, har rätt att ändra meddelandet som Gud gav oss. "Det vi redan har sagt säger jag nu igen: om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse." (Gal 1:9).

3) Har den här läraren uppvisat tecken och kvaliteter som glorifierar Herren? På tal om falska lärare, Judas 1:11 säger: "De har gått in på Kains väg, de har kastat sig ut i Bileams villfarelse mot betalning, de har gjort uppror som Kora och gått under." Med andra ord, kan en falsk lärare vara känd av hans stolthet (Kains förkastande av Guds plan), girighet (Bileams profeter för pengarna), och uppror (Kora främjande av sig själv över Moses). Jesus sade att akta oss för sådana människor och att vi skulle känna dem av deras frukt (Matt 7:15-20).

För ytterligare studier, se till dessa böcker i Bibeln som skrevs speciellt för att bekämpa falsk lära inom kyrkan: Gal, 2 Peter, 1 Johannes, 2 Johannes och Judas. Det är ofta svårt att upptäcka en falsk lärare/falsk profet. Satan maskeras som en ljusets ängel (2 Kor 11:14), och hans talesmän maskerar sig som rättfärdighetens tjänare (2 Kor 11:15). Bara genom att vara väl förtrogen med sanningen kommer vi att kunna känna igen en förfalskning.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Hur kan jag känna igen en falsk lärare/falsk profet?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries