settings icon
share icon
Fråga

Hur kan jag känna igen en falsk lärare/falsk profet?

Svar


Jesus varnade oss att ”sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska profeter ska uppstå” och att dessa kommer att försöka lura även Guds utvalda (Matteus 24:23-27; se även 2 Petrus 3:3 och Judas 17-18). Det bästa sättet att skydda sig mot lögn och falska lärare är att känna till sanningen. För att känna igen en förfalskning, måste man studera den äkta varan. Varje troende som "rätt hanterar sanningens ord" (2 Timoteus 2:15) och som noggrant studerar Bibeln kan känna igen falsk lära. Till exempel, en troende som har läst om Faderns, Sonens och den Helige Andens aktiviteter i Matteus 3:16-17 kommer omedelbart att ifrågasätta alla doktriner som förnekar treenigheten. Därför är steg ett att studera Bibeln och bedöma all undervisning efter vad Skriften säger.

Jesus sa att "ett träd känns igen på dess frukt" (Matteus 12:33). När du letar efter "frukt" är här tre specifika tester som kan tillämpas på vilken lärare som helst för att fastställa riktigheten av hans eller hennes undervisning:

1) Vad säger den här läraren om Jesus? I Matteus 16:15-16 frågar Jesus: "Vem säger du att jag är?" Petrus svarar: "Du är Kristus, den levande Gudens Son", och för detta svar kallas Petrus "välsignad". I Andra Johannesbrevet 1:9, SRB16 läser vi: ”Var och en som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud. Den som förblir i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen." Med andra ord är Jesus Kristus och hans frälsningsverk av yttersta vikt; akta dig för alla som förnekar att Jesus verkligen är Gud, som förringar Jesu offerdöd eller som förkastar Jesu mänsklighet. Första Johannesbrevet 2:22 säger: "Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen.”

2) Predikar denna lärare evangeliet? Evangeliet definieras som de goda nyheterna om Jesu död, begravning och uppståndelse, enligt skrifterna (1 Korintierbrevet 15:1-4). Hur trevliga de än låter, påståendena om att "Gud älskar dig", "Gud vill att vi ska ge mat åt de hungriga" och "Gud vill att du ska vara rik" representerar de inte hela budskapet i evangeliet. Som Paulus varnar i Galaterbrevet 1:7: ".. det finns några som förvillar er och vill förvränga Kristi evangelium." Ingen, inte ens en stor predikant, har rätt att ändra budskapet som Gud gav oss. "Om någon predikar ett annat evangelium för er än det ni har tagit emot, så vare han förbannad!" (Galaterbrevet 1:9).

3) Uppvisar denna lärare karaktärsegenskaper som ärar Herren? På tal om falska lärare säger Judas 1:11, SRB16: ”Ve dem! För de har slagit in på Kains väg och har för lönens skull kastat sig i Bileams villfarelse och gått förlorade i Koras uppror.” Med andra ord kan en falsk lärare kännas igen på grund av sitt högmod (Kains förkastande av Guds plan), girighet (Bileams profetior om pengar) och uppror (Koras befordran av sig själv framför Moses). Jesus sa att vi ska akta oss för sådana människor och att vi kan känna dem på deras frukter (Matteus 7:15-20).

För ytterligare studier, gå igenom de böcker i Bibeln som skrevs specifikt för att bekämpa falsk undervisning inom kyrkan: Galaterbrevet, 2 Petrusbrevet, 1 Johannesbrevet, 2 Johannesbrevet och Judas. Det kan vara svårt att upptäcka en falsk lärare/falsk profet. Satan maskerar sig som en ljusets ängel (2 Korintierbrevet 11:14), och hans tjänare maskerar sig som rättfärdighetens tjänare (2 Korintierbrevet 11:15). Endast genom att vara väl förtrogna med sanningen, ”Guds ord är sanning” (Johannes 17:17), kommer vi att kunna känna igen förfalskningar.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Hur kan jag känna igen en falsk lärare/falsk profet?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries