Hur kan jag evangelisera mina vänner och familjemedlemmar utan att förolämpa eller trycka bort dem?


Fråga: Hur kan jag evangelisera mina vänner och familjemedlemmar utan att förolämpa eller trycka bort dem?

Svar:
Vid något tillfälle i livet har varje kristen en familjemedlem, en vän, medarbetare eller bekant som inte är kristen. Att dela evangeliet med andra kan vara svårt och det kan bli ännu svårare när det handlar om någon som du har nära känslomässiga band till. Bibeln berättar att en del människor kommer att bli förolämpade av evangeliet (Luk 12:51-53). Men vi är befallda att berätta om evangeliet och det finns ingen ursäkt för att inte göra så (Matt 28:19-20; Apg 1:8; 1 Petr 3:15).

Så, hur kan vi evangelisera för våra familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater och bekanta? Det viktigaste vi kan göra är att be för dem. Be att Gud ska förändra deras hjärtan och öppna deras ögon (2 Kor 4:4) till evangeliets sanning. Be att Gud ska övertyga dem om hans kärlek till dem och deras behov av frälsning genom Jesus Kristus (Joh 3:16). Be om vishet om hur du kan hjälpa dem (Jakob 1:5). Förutom att be måste vi också leva gudfruktiga kristna liv, så att de kan se förändringen Gud har gjort i våra egna liv (1 Petrus 3:1-2). Som Franciskus av Assisi en gång sa, "predika evangeliet vid alla tidpunkter och vid behov använd ord."

Slutligen måste vi vara villiga och djärva att faktiskt sprida evangeliet. Förkunna budskapet om frälsning genom Jesus Kristus till dina vänner och familj (Rom 10:9-10). Vi måste alltid vara beredda att tala om vår tro (1 Petr 3:15) och göra det med mildhet och respekt. I slutändan måste vi lämna våra nära och käras frälsning till Gud. Det är Guds kraft och nåd som räddar människor, inte våra ansträngningar. Den bästa vi kan göra är att be för dem, vittna för dem och leva det kristna livet framför dem.

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Hur kan jag evangelisera mina vänner och familjemedlemmar utan att förolämpa eller trycka bort dem?"

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud