Vad är Kristi domstol?


Fråga: Vad är Kristi domstol?

Svar:
Romarbrevet 14:10-12 säger: "Vi ska alla stå inför Guds domstol...Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud." Andra Korinthierbrevet 5:10 säger: "Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont." I sammanhanget är det klart att båda skrifterna hänvisar till kristna, inte icke troende. Kristus domarsäte innebär därför att troende ger en redogörelse för sina liv inför Kristus. Kristus domarsäte avgör inte frälsning; det bestämdes genom Kristi offer för vår skull (1 Joh 2:2) och vår tro på honom (Joh 3:16). Alla våra synder är förlåtna och vi kommer aldrig att dömas för dem (Rom 8:1). Vi bör inte titta på Kristi domstol som att Gud kommer döma våra synder utan snarare att Gud belönar oss för våra liv. Ja, som Bibeln säger, måste vi redogöra för oss själva. En del av detta är säkerligen att svara för de synder vi begått. Men det kommer inte att vara det primära för Kristi domstol.

Vid Kristi domstol, belönas troende utifrån hur troget de tjänat Kristus (1 Kor 9:4-27; 2 Tim 2:5). Några av de saker vi kan bedömas på är hur väl vi lydde missionsbefallningen (Matt 28:18-20), hur vi segrande över synden (Rom 6:1-4), och hur väl vi kontrollerade våra tungor (Jakob 3:1-9). Bibeln talar om att troende får kronor för olika saker beroende på hur troget de tjänat Kristus (1 Kor 9:4-27; 2 Tim 2:5). De olika kronorna beskrivs i 2 Tim 2:5, 2 Tim 4:8, Jakob 1:12, 1 Petr 5:4, och Uppenbarelseboken 2:10. Jakob 1:12 är en bra sammanfattning av hur vi bör tänka på Kristi domstol: "Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom."

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Vad är Kristi domstol?"

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud