settings icon
share icon
Fråga

Vad är dispensationalism, och är det bibliskt?

Svar


Dispensationalism är en teologisk historiesyn som grundar sig på 1) En företrädesvis konsekvent bokstavlig tolkning av skrifterna, särskilt Bibelns profetior. 2) En strikt skillnad mellan Israel och Kyrkan i Guds plan.

Dispensationalister hävdar att deras utgångspunkt för hermeneutik är att bokstavlig tolkning, vilket innebär att ge varje ord den betydelse det skulle ha i alldagligt tal. Undantag görs för symboler, talesätt och liknelser, vilket inte på något sätt strider mot bokstavstolkning. Även symboler och figurativa talesätt handlar om de bokstavliga betydelser de syftar på.

Det anges åtminstone två skäl till varför detta är det bästa sättet att tolka bibeltexter.

1. Första skälet är filosofiskt. Syftet med språk kräver att vi tolkar det bokstavligt. Språk gavs av Gud för att kunna kommunicera med människan.
2. Det andra skälet är bibliskt. Varje profetia om Jesus Kristus i Gamla Testamentet har uppfyllts bokstavligen. Jesu födelse, Jesu verksamhet, Jesu död och Jesu uppståndelse allt inträffade exakt och bokstavligen som Gamla Testamentet hade förutsagt.

Det finns ingen icke-bokstavlig uppfyllelse av dessa profetior i Nya Testamentet. Detta talar starkt för den bokstavliga metoden. Om bokstavstolkning inte används för att studera skrifterna, finns det ingen objektiv standard för att förstå Bibeln. Varje person skulle kunna tolka Bibeln som han ansåg lämpligt. Bibeltolkning blir då "vad säger denna passage till mig ..." i stället för "Bibeln säger ..." Tyvärr är detta redan fallet i mycket av det som kallas biblisk tolkning idag.

Dispensationalistisk teologi lär att det finns två olika folk för Guds: Israel och Kyrkan. Dispensationalister tror att frälsningen alltid har berott på tron—på Gud i Gamla Testamentet och speciellt i Guds son i Nya Testamentet. Dispensationalister inser att Kyrkan inte har ersatt Israel i Guds plan och att Guds löften till Israel i Gamla Testamentet inte har överförts till Kyrkan. De tror att de löften Gud gjorde till Israel (angående land, många ättlingar, och välsignelser) i Gamla Testamentet slutligen kommer att uppfyllas i den 1000-års period som omtalas i Uppenbarelseboken i kapitel 20. Dispensationalister tror att precis som Gud i denna tidsålder handlar huvudsakligen med Kyrkan, kommer han i framtiden handla huvudsakligen med Israel (Rom. 9-11).

Med detta system som grund, anser dispensationalister att Bibeln ska indelas i sju dispenser:

1. Oskuldens dispens – från skapelse till fall; (1 Moseboken 1:1-3:7),
2. Samvetets dispens – från fall till översvämning; (1 Moseboken 3:8-8:22),
3. Den Mänskliga regerings dispens – från syndaflod till språkförbistringen i Babylon (Den Noakidiska lagen); (1 Moseboken 9:1-11:32),
4. Löftets dispens – från Abrahams kallelse (omedelbart efter språkförbistringen) till Mose lag; (1 Moseboken 12:1 - 2 Mosboken 19:25),
5. Lagens dispens – från instiftandet av lagen på Sinai till Kristi död; (2 Moseboken 20:1 - Apostlagärningarna 2:4),
6. Nådens dispens – från uppståndelsen till Kristi återkomst; (Apostlagärningarna 2:4 - Uppenbarelseboken 20:3),
7. Dispensen av det messianska fridsriket eller tusenårsriket – från återkomsten till den yttersta domen. (Uppenbarelseboken 20:4-6)

Återigen, dessa dispenser är inte vägar till frälsning, utan beskriver det sätt på vilket Gud handlar med människan. Varje tidsålder innehåller ett igenkännligt mönster av hur Gud handlade med människor som levde och lever i just den tidsåldern. Det mönstret är 1) ett ansvar, 2) ett misslyckande, 3) en dom och 4) nåd att gå vidare.

Dispensationalism, som system, resulterar i en premillennial tolkning av Kristi återkomst och vanligtvis även en pretribulational tolkning av uppryckandet. Sammanfattningsvis, är dispensationalism ett teologiskt system som betonar bokstavlig tolkning av Bibelns profetior, som klart skiljer mellan Israel och Kyrkan, och som indelar Bibeln i olika dispenser (tidsåldrar).

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad är dispensationalism, och är det bibliskt?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries