Vad säger Bibeln om depression? Hur kan en kristen övervinna depression?


Fråga: Vad säger Bibeln om depression? Hur kan en kristen övervinna depression?

Svar:
Depression är en utbredd sjukdom som drabbar miljontals människor både kristna och icke-kristna. De som lider av depression kan uppleva intensiva känslor av sorg, vrede, hopplöshet, trötthet, och en mängd andra symptom. De kan börja känna sig värdelösa och även självmordsbenägna och förlorar intresse för saker och människor som de en gång haft intresse i. Depression utlöses ofta av livsomständigheter, såsom en förlust av jobb, död av en nära anhörig, skilsmässa, eller psykiska problem, såsom missbruk eller låg självkänsla.

Bibeln talar om för oss att uppfyllas med glädje och lov (Filip 4:4; Rom 15:1), så Gud har uppenbarligen för avsikt för oss alla att leva glada liv. Detta är inte lätt för någon som lider av depression pga. livssituation, men det kan förbättras genom Guds gåvor av bön, bibelstudium och tillämpning, stödgrupper, gemenskap med andra troende, bekännelse, förlåtelse och rådgivning. Vi måste göra medvetna försök att inte dra oss tillbaka in i oss själva och att vända våra ansträngningar utåt. Känslor av depression kan ofta lösas när de som lider av depression flyttar fokus från sig till Kristus och andra.

Klinisk depression är ett fysiskt tillstånd som måste diagnostiseras av en läkare. Det beror kanske inte på olyckliga omständigheter i livet och symtomen kan inte alltid lindras genom sin egen vilja. I motsats till vad vissa i den kristna gemenskapen tror, så orsakas inte klinisk depression alltid av synden. Depression kan ibland orsakas av en fysisk störning som behöver behandlas med läkemedel och/eller rådgivning. Naturligtvis kan Gud bota alla sjukdomar och störningar. Men i vissa fall är det ingen skillnad mellan att besöka en läkare för depression och besöka en läkare för en skada.

Det finns vissa saker som de som lider av depression kan göra för att lindra sin ångest. De bör se till att de vistas i Ordet, även när de inte känner för det. Känslor kan leda oss vilse, men Guds Ord står fast och oföränderligt. Vi måste upprätthålla en stark tro på Gud och hålla ännu hårdare till honom när vi genomgår prövningar och frestelser. Bibeln berättar att Gud aldrig kommer att tillåta frestelser i våra liv som vi inte kan hantera (1 Kor 10:13). Även om inte är en synd att vara deprimerad är man fortfarande ansvarig för hur man handskas med åkomman inklusive att få professionell hjälp om det behövs. "Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn," (Hebr 13:15).

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Vad säger Bibeln om depression? Hur kan en kristen övervinna depression?"

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud