Vad säger bibeln om demoner?


Fråga: Vad säger bibeln om demoner?

Svar:
Demoner är fallna änglar, som Uppenbarelseboken 12:9 visar: "Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom." Satans fall från himlen är symboliskt beskrivs i Jesaja 14:12-15 och Hesekiel 28:12-15. När han föll, tog Satan några av änglarna med honom, en tredjedel av dem, enligt Uppenbarelseboken 12:4. Judas 6 nämner också änglar som syndade. Så sett från Bibeln är demoner fallna änglar som tillsammans med Satan, valde att göra uppror mot Gud.

Några av demonerna är redan låsta "i mörker med eviga bojor" (Judas 1:6) för deras synd. Andra är fria att ströva omkring och kallas "världshärskarna här i mörkret och ... ondskans andemakter i himlarymderna" i Efesierbrevet 6:12 (jfr Kol 2:15). Demonerna följer fortfarande sin ledare Satan och slåss med de heliga änglarna i ett försök att omintetgöra Guds plan och hindra Guds folk (Daniel 10:13).

Demoner, som andliga varelser, har förmågan att ta besittning av en fysisk kropp. Demonisk övertagande uppstår när en persons kropp är helt kontrollerad av en demon. Detta kan inte hända ett Guds barn, eftersom den Helige Ande bor i hjärtat av den troende i Kristus (1 Joh 4:4).

Under sin jordiska verksamhet stötte Jesus på många demoner. Naturligtvis var ingen av dem var en match för Kristi kraft: "När det blev kväll kom man till honom med många besatta. Och han drev ut de onda andarna med sitt ord,"(Matt 8:16). Jesus auktoritet över demonerna var ett av de bevis som visade att han verkligen var Guds son (Luk 11:20). Demonerna som mötte Jesus visste vem han var, och de fruktade honom: "Nu skrek de: 'Vad har du med oss att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?'" (Matt 8:29). Demonerna vet deras sista tid kommer att vara en av plåga.

Satan och hans demoner försöker nu att förstöra Guds verk och lura de som de kan (1 Petr 5:8; 2 Kor 11:14-15). Demonerna beskrivs som onda andar (Matt 10:1), orena andar (Mark 1:27), lögnaktiga andar (1 Kung 22:23), och Satans änglar (Uppenbarelseboken 12:9). Satan och hans demoner förvillar världen (2 Kor 4:4), förkunnar falska läror (1 Tim 4:1), attackerar kristna (2 Kor 12:7; 1 Petr 5:8), och bekämpar de heliga änglarna (Uppenbarelseboken 12:4-9).

Demonerna/fallna änglarna är Guds fiender, men de är besegrade fiender. Kristus har "Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset,"(Kol 2:15). När vi underkastar oss Gud och står emot djävulen, har vi ingenting att frukta. "För han som är i er är större än den som är i världen,"(1 Joh 4:4).

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Vad säger bibeln om demoner?"

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud