settings icon
share icon
Fråga

Vad är definitionen av synd?

Svar


Synd beskrivs i Bibeln som överträdelse av Guds lag (1 Joh 3:4) och uppror mot Gud (5 Mos 9:7; Josua 1:18). Synd hade sin början i Lucifer förmodligen den vackraste och mäktigaste av änglarna. Inte nöjd med sin position önskade han att vara högre än Gud och det blev hans undergång och början av synden (Jes 14:12-15). Under ett annat namn, Satan, förde han synden till den mänskliga rasen i Edens lustgård, där han frestade Adam och Eva med lockelsen "du ska bli som Gud". Första Mosebok 3 beskriver Adam och Evas uppror mot Gud och hans bud. Sedan dess har synden förts vidare genom alla generationer av mänskligheten och vi Adams ättlingar har ärvt synden från honom.

Romarbrevet 5:12 berättar att genom Adam fördes synden in i världen och så fördes även döden vidare till alla män eftersom "syndens lön är döden" (Rom 6:23).

Genom Adam, kom den inneboende benägenheten att synda in i människosläktet och människorna blev syndare av naturen. När Adam syndade omvandlades hans inre natur genom sin synd upproret, vilket innebär hans andliga död och fördärv som i sin tur skulle föras vidare till alla de som kom efter honom.

Vi är syndare inte för att vi syndar; snarare, syndar vi eftersom att vi är syndare. Detta arv av fördärv kallas arvsynden. Precis som vi ärver fysiska egenskaper från våra föräldrar ärver vi vår syndiga natur från Adam. Kung David beklagade detta tillstånd av den fallna mänskliga naturen i Psalm 51:7: "Ja, med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv."

En annan typ av synd kallas tillskriven synd. Tillskriven används i både ekonomiska och juridiska sammanhang, det grekiska ordet "tillskriven" betyder "att ta något som tillhör någon och krediter till annans konto". Innan Moselagar var givna var synd inte tillskriven människan, även om män fortfarande var syndare på grund av arvsynden. Efter att lagarna givits, var synder som begåtts i strid med lagen tillskrivna till dem (Rom 5:13). Redan innan överträdelser av lagen tillskrivas män, regerade det ultimata straffet för synden (död) (Rom 5:14). Alla människor, från Adam till Moses, lyder under döden inte på grund av deras syndiga handlingar mot den mosaiska lagen men på grund av arvsynden. Efter Moses blev människorna underställd döden både av arvsynden från Adam och tillräknade synder från att bryta mot Guds lagar.

Gud använde principen om tillskrivning för att gagna mänskligheten när han tillskrev synden från troende till kontot för Jesus Kristus, som betalade straffet för att synden döden på korset. Gud behandlade honom som om han var en syndare, när han tillskrev vår synd till Jesus, och lät han dö för världens synder (1 Joh 2:2). Det är viktigt att förstå att synd tillskrivs honom, men han ärvde den inte från Adam. Han bar straffet för synden, men han blev aldrig en syndare. Hans rena och perfekta natur var orörd av synd. Han behandlades som om han var skyldig till alla synder som någonsin begåtts av mänskligheten, trots att Han inte begick någon. I utbyte tillräknade Gud Kristus rättfärdighet för de troende och krediterade våra konton med hans rättfärdighet, precis som han hade krediterat våra synder till Kristi konto (2 Kor 5:21).

En tredje typ av synd är personlig synd, den som begås varje dag av varje människa. Eftersom vi har ärvt en syndig natur från Adam, begår vi individuella, personliga synder, allt från till synes oskyldiga osanningar till mord. De som inte tror på Jesus Kristus måste betala straffet för dessa personliga synder och ärvd och tillskriven synd. De troende har befriats från den eviga syndens straff, helvetet och andlig död, men nu har vi också kraft att stå emot synden. Nu kan vi välja att eller att inte begå personliga synder eftersom vi har makten att motstå synden genom den Helige Ande som bor inom oss som helgar och dömer oss för våra synder när vi begår dem (Rom 8:9-11). När vi bekänner våra personliga synder till Gud och ber om förlåtelse för dem, återställs vi i perfekt gemenskap med honom. "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet," (1 Joh 1:9).

Vi är alla fördömda tre gånger på grund av arvsynd, tillskriven synd och personlig synd. Det enda rättmätiga straffet för denna synd är döden (Rom 6:23), inte bara fysisk död men evig död (Upp 20:11-15). Tack och lov har arvsynden, tillskriven synd och personlig synd blivit korsfäst på Jesu kors genom tron på Jesus Kristus som Frälsare "I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd," (Ef 1:7).

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad är definitionen av synd?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries