settings icon
share icon
Fråga

Varför tillåter Gud att dåliga saker händer för bra människor?

Svar


Vi lever i en värld av smärta och lidande. Det finns ingen som inte påverkas av livets hårda realiteter, och frågan "varför händer dåliga saker för bra människor?" är en av de svåraste frågorna inom hela teologin. Gud är suverän, så allt som händer måste åtminstone ha tillåtits av Honom, om det inte är direkt orsakat av Honom. Till att börja med måste vi erkänna att vi människor, som varken är eviga, oändliga eller allvetande, inte kan förvänta oss att helt förstå Guds syften och handlande.

Jobs bok behandlar frågan om varför Gud tillåter att dåliga saker händer för bra människor. Job var en rättfärdig man (Job 1:1), men han fick lida på sätt som är nästan ofattbara. Gud tillät Satan att göra allt han ville mot Job förutom att döda honom, och Satan gjorde sitt värsta. Vad var Jobs reaktion? "Må han döda mig, jag väntar inget annat, jag vill ändå försvara mig inför honom." (Job 13:15). "HERREN gav, och HERREN tog. Lovat vare HERRENS namn!” (Job 1:21). Job förstod inte varför Gud hade tillåtit de saker han gjorde, men han visste att Gud var god och fortsatte därför att lita på honom. Det bör också vara vår reaktion.

Varför händer dåliga saker för bra människor? Hur svårt det än är att erkänna, måste vi komma ihåg att det inte finns några "bra" människor, i ordets absoluta bemärkelse. Vi är alla besmittade av och infekterade med synd (Predikaren 7:20; Romarbrevet 3:23; 1 Johannes 1:8). Som Jesus sa: "Ingen är god - utom Gud allena" (Lukas 18:19). Vi känner alla effekterna av synd på ett eller annat sätt. Ibland är det vår egen personliga synd; andra gånger är det andras synder. Vi lever i en fallen värld och vi upplever fallets konsekvenser. En av dessa är orättvisa och (till synes) meningslöst lidande.

När man undrar varför Gud tillåter att dåliga saker händer för bra människor, är det också bra att tänka på dessa fyra saker om det dåliga som händer:

1. Dåliga saker kan hända för bra människor i den här världen, men den här världen är inte slutet. Kristna har ett evigt perspektiv: ”Därför tröttnar vi inte. Och även om vår yttre människa bryts ner, så förnyas likväl den inre dag för dag. För vår bedrövelse som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss en evig härlighet, som uppväger den i rikaste mått. Vi ser inte efter det som syns, utan efter det som inte syns. För det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. ” (2 Korintierbrevet 4:16–18, SRB16). Vi kommer att få en belöning en dag, och det kommer att bli härligt.

2. Dåliga saker händer för goda människor, men Gud använder de dåliga sakerna för ett slutligt bestående gott. "Vi vet också att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut." (Romarbrevet 8:28, SRB16). När Josef, som var oskyldig, slutligen kom igenom sina fruktansvärda lidanden, kunde han se Guds goda plan i det hela (se 1 Moseboken 50:19–21).

3. Dåliga saker händer bra människor, men de dåliga sakerna utrustar troende för djupare tjänst. "Välsignad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, som tröstar oss i all vår nöd, för att vi med den tröst vi själva får av Gud ska kunna trösta andra i all den nöd som drabbar dem. För liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden, får vi också riklig tröst genom Kristus.” (2 Korintierbrevet 1:3–5, SRB16). De som själva har kommit genom prövningen kan bättre hjälpa dem som befinner sig mitt i prövningen.

4. Dåliga saker händer med bra människor, och det värsta av allt hände med den bäste av alla personer. Jesus var och är den ende riktigt Rättfärdige, men han led mer än vi kan föreställa oss. Vi följer i hans fotspår: ”För vad är det värt för beröm om ni står ut med att bli slagna för era synder? Men om ni har tålamod när ni lider för att ni gör det goda, då är det nåd inför Gud. För till detta blev ni kallade, eftersom också Kristus led för oss* och lämnande oss en förebild, för att ni ska följa efter i hans fotspår, han som inte gjorde någon synd, inte heller fanns svek i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte tillbaka. När han led, hotade han inte utan överlämnade det åt honom som dömer rättvist.” (1 Petrus 2:20–23, SRB16). Jesus är inte främmande för vår smärta.

Romarbrevet 5:8 säger: "Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare." Trots den syndiga naturen hos människorna i denna världen älskar Gud oss fortfarande. Jesus älskade oss tillräckligt för att dö för oss och ta på sig straffet för våra synder (Romarbrevet 6:23). Om vi tar emot Jesus Kristus som Frälsare (Johannes 3:16; Romarbrevet 10:9) kommer vi att bli förlåtna och lovade ett evigt hem tillsammans med Herren Jesus Kristus (Romarbrevet 8:1).

Gud låter saker hända av en anledning. Oavsett om vi förstår hans skäl eller inte, måste vi komma ihåg att Gud är god, rättvis, kärleksfull och barmhärtig (Psalm 135:3). Ofta händer dåliga saker med oss som vi helt enkelt inte kan förstå. Istället för att tvivla på Guds godhet borde vår reaktion vara att lita på honom. ”Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, och förlita dig inte på ditt förstånd. Var du än går, anförtro dig åt honom, så ska han leda dig på dina stigar.” (Ordspråksboken 3:5–6, SRB16). Vi vandrar i tro, inte i åskådning.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Varför tillåter Gud att dåliga saker händer för bra människor?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries