Vad säger Bibeln om att vara en bra förälder?


Fråga: Vad säger Bibeln om att vara en bra förälder?

Svar:
Föräldraskap kan vara ett svårt och utmanande projekt, men samtidigt kan det vara det mest givande och meningsfyllda som vi någonsin gör. Bibeln har mycket att säga om hur vi framgångsrikt kan uppfostra våra barn till att bli män och kvinnor av Gud. Det första vi måste göra är att lära dem sanningen om Guds ord.

Tillsammans med att älska Gud och vara ett gudfruktigt exempel genom att engagera oss till hans bud, måste vi lyssna på befallningen i Femte Mosebok 6:7-9 om att lära våra barn att göra detsamma. Denna passage betonar den pågående naturen av sådana instruktioner. Det bör göras vid alla tidpunkter hemma, på vägen, på natten, och på morgonen. Biblisk sanning bör vara grunden för våra hem. Genom att följa principerna i dessa befallningar lär vi våra barn att tillbedjan inför Gud bör vara konstant och inte reserverade för söndagsmorgnar eller nattliga böner.

Även om våra barn lär sig en hel del genom direkt undervisning, lär de mycket mer genom att titta på oss. Det är därför vi måste vara försiktiga i allt vi gör. Vi måste först erkänna våra gudagivna roller. Män och hustrur ska vara ömsesidigt respektfulla och undergiven till varandra (Ef 5:21). Samtidigt har Gud upprättat en ordning av auktoritet att hålla. "Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud," (1 Kor 11:3). Vi vet att Kristus inte är sämre än Gud, precis som en hustru inte är sämre än sin man. Gud anser dock att utan underkastelse inför auktoritet finns det ingen ordning. Mannens ansvar som chef för hushållet är att älska sin hustru som han älskar sin egen kropp, på samma sätt som Kristus har älskat kyrkan (Ef 5:25-29).

Som svar på detta kärleksfulla ledarskap är det inte svårt för hustrun att underkasta sig sin mans auktoritet (Ef 5:24; Kol 3:18). Hennes främsta ansvar är att älska och respektera hennes man, att bo i visdom och renhet, och ta hand om hemmet (Titus 2:4-5). Kvinnor är av naturen mer vårdande än män eftersom de var avsedda att vara den primära förvaltaren av sina barn.

Disciplin och undervisning är en integrerad del av föräldraskap. Ordspråksboken 13:24 säger: "Den som spar på riset hatar sin son, den som älskar honom fostrar honom i tid." Barn som växer upp i odisciplinerade hushåll känner sig oönskade och ovärdiga. De saknar riktning och självkontroll, och när de blir äldre gör de uppror och har liten eller ingen respekt för någon form av auktoritet, inklusive Guds. "Fostra din son medan det finns hopp, sträva inte efter att vålla hans död," (Ords 19:18). Samtidigt måste disciplin balanseras med kärlek eller så kan barnen växa upp förbittrade, avskräckta, och upproriska (Kol 3:21). Gud erkänner att disciplin är smärtsamt när det händer (Hebr 12:11), men om det följs av öm undervisning, är det anmärkningsvärt bra för barnet. "Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren"(Ef 6:4).

Det är viktigt att involvera barn i kyrkans familj och arbete när de är unga. Delta regelbundet i en bibeltroende kyrka (Hebr 10:25), tillåt dem att se dig studera Ordet, och studera även med dem. Diskutera med dem om världen runt dem som de ser det och lär dem om Guds härlighet i vardagen. "Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal," (Ords 22:6). Att vara en god förälder handlar om att uppfostra barn som kommer att följa ditt exempel i att lyda och dyrka Herren.

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Vad säger Bibeln om att vara en bra förälder?"

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud