settings icon
share icon
Fråga

Vad säger Bibeln om att vara en bra förälder?

Svar


Att vara en bra förälder kan vara en svår och utmanande uppgift, men samtidigt det mest givande och tillfredsställande vi någonsin gör. Bibeln har mycket att säga om hur vi med gott resultat kan uppfostra våra barn till att bli Guds män och kvinnor. En bra förälder måste först lära sina barn sanningen om Guds ord.

Vårt vittnesbörd inför våra barn skall vara att leva ett liv där det är tydligt att vi älskar Gud och följer hans bud. Det är detta som beskrivs i Femte Moseboken 6:7-9 där det betonas att det handlar om vår levnadsvandel (livsstil). Det bör göras, konsekvent, hela tiden - hemma, på vägen, på natten och på morgonen. Bibelns sanningar skall vara grunden för våra hem. Genom att följa principerna i dess bud lär vi våra barn att tillbedjan av Gud bör vara konstant, inte reserverad för söndagsmorgnar eller nattliga böner.

Barn lär sig mycket genom direkt undervisning, men de lär sig mycket mer genom att titta på oss som förebilder. Det är därför vi måste vara försiktiga i allt vi gör. Vi måste först acceptera och erkänna de roller Gud har givit oss som föräldrar. Män och hustrur ska vara ömsesidigt respektfulla och underordna sig varandra (Efesierbrevet 5:21). Samtidigt har Gud instiftat en hierarki för att hålla ordning. "Men jag vill att ni ska veta att Kristus är var mans huvud, och att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud." (1 Korintierbrevet 11:3, SRB16). Vi vet att Kristus inte är underlägsen Gud, precis som en hustru inte är underlägsen sin man. Gud inser dock att utan underordnande under auktoritet finns det ingen ordning. Mannens ansvar som överhuvud för hushållet är att älska sin hustru som han älskar sin egen kropp, på samma sätt som Kristus älskar församlingen (Efesierbrevet 5:25-29).

Som svar på detta kärleksfulla ledarskap är det inte svårt för hustrun att underordna sig sin man (Efesierbrevet 5:24; Kolosserbrevet 3:18). Hennes primära ansvar är att älska och respektera sin man, leva i vishet och renhet och ta hand om hemmet (Titusbrevet 2:4-5). Kvinnor är av naturliga skäl mer omvårdande än män eftersom de skapades för att vara de primära vårdnadshavarna för sina barn.

Förmaning och instruktion utgör tillsammans uppgiften för en bra förälder. Ordspråksboken 13:24, SRB16 säger: "Den som spar sitt ris hatar sitt barn, men den som älskar det tillrättavisar det i tid." Barn som växer upp i hushåll utan disciplin känner sig oönskade och saknar självrespekt. De saknar mål och har svårt med självkontroll. När de blir äldre kan det leda till att de blir upproriska och ha liten eller ingen respekt för alla former av auktoritet, inklusive Guds. "Fostra din son medan det finns hopp, och låt dig inte påverkas av hans rop.” (Ordspråksboken 19:18, SRB16). Samtidigt måste disciplin alltid ske i kärlek, annars kan barn växa upp förbittrade, missmodiga och upproriska (Kolosserbrevet 3:21). Gud inser att disciplin är smärtsam när den sker (Hebreerbrevet 12:11), men om den åtföljs av kärleksfull undervisning är den synnerligen fördelaktig för barnet. ”Och ni fäder, reta inte era barn till vrede, utan lär upp dem genom att fostra och förmana dem i Herren.” (Efesierbrevet 6:4, SRB16).

Not: Rådet till barnen finner vi i Ordspråksboken 1:8, SRB16: ”Min son, lyssna på din fars förmaning och förkasta inte din mors undervisning.” Disciplin, eller tillrättavisning är avsedd att höras och hörsammas.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad säger Bibeln om att vara en bra förälder?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries