Vad är ateism?


Fråga: Vad är ateism?

Svar:
Ateism är uppfattningen att Gud inte existerar. Ateism är inte en ny utveckling. Psaltaren 14:1, skriven av David runt 1000 f.Kr., nämner ateism: "Dåren säger i sitt hjärta: 'Det finns ingen Gud.'" Färsk statistik visar ett ökande antal människor som påstår sig vara ateister, upp till 10 procent av alla människor över hela världen. Så varför blir fler och fler människor ateister? Är ateism verkligen den mest logiska tanken som ateisterna hävdar?

Varför existerar ateism? Varför uppenbarar inte Gud sig helt enkelt inför människor och visar att han finns? Om Gud bara skulle visa sig skulle alla säkert tro på honom! Problemet här är att det inte är Guds vilja att bara övertyga människor om att han existerar. Det är Guds önskan att människor tror på honom (2 Petr 3:9) och accepterar med tro hans gåva av frälsning (Joh 3:16). Gud visade tydligt sin existens många gånger i Gamla Testamentet (1 Mos 6-9; 2 Mos 14:21-22; 1 Kung 18:19-31). Har folk trott att Gud existerar? Ja. Har de vänt från sina onda vägar för att lyda Gud? Nej. Om en person inte är beredd att acceptera Guds existens genom tron, då är han/hon definitivt inte redo att ta emot Jesus Kristus som frälsare i tron (Ef 2:8-9). Guds önskan är för människor att bli kristna, inte bara teister (de som tror att Gud existerar).

Bibeln talar om för oss att Guds existens måste accepteras genom tro. Hebreerbrevet 11:6 förklarar, "Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom." Bibeln påminner oss om att vi är välsignade när vi tror och litar på Gud genom tron: "Jesus sade till honom: 'Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror.'" (Joh 20:29).

Guds existens måste accepteras genom tron, men det betyder inte att tro på Gud är ologiskt. Det finns många goda argument för Guds existens. Bibeln lär att Guds existens är tydligt i universum (Ps 19:1-4), i naturen (Rom 1:18-22), och i våra egna hjärtan (Pred 3:11). Med allt detta sagt, kan Guds existens inte bevisas; Det måste accepteras genom tro.

Samtidigt tar det lika mycket tro för att tro på ateism. För att göra ett absolut uttalande "Gud finns inte" är att göra ett påstående om att veta absolut allt som finns att veta om allt och att ha varit överallt i universum och att ha bevittnat allt som finns att se. Naturligtvis kan ingen ateist göra dessa påståenden. Men det är i huvudsak vad de hävdar när de hävdar att Gud inte existerar. Ateister kan inte bevisa att Gud inte, till exempel bor i mitten av solen, eller under Jupiters moln, eller i någon avlägsen nebulosa. Eftersom dessa platser är bortom vår förmåga att observera, kan det inte bevisas att Gud inte existerar. Det tar lika mycket tro att vara en ateist som det gör att vara en teist.

Ateism kan inte bevisas, och Guds existens måste accepteras genom tro. Självklart, de kristna tror starkt på att Gud existerar, och erkänner att Guds existens är en fråga om tro. Samtidigt, förkastar vi tanken att tron på Gud är ologisk. Vi tror att Guds existens kan ses tydligt och har visat sig vara filosofiskt och vetenskapligt nödvändig. "Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk. Dag berättar för dag, natt ger kunskap till natt, utan tal och utan ord, utan att man hör deras röst. Deras röst når ut över hela jorden, deras ord till världens ände."(Ps 19:2-5).

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Vad är ateism?"

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud