settings icon
share icon
Fråga

Är Gud verklig? Hur kan jag vara säker på att Gud är verklig?

Svar


Vi vet att Gud är verklig för att Han har visat sig för oss på tre olika sätt: i skapelsen, i Guds ord, och genom Jesus Kristus.

Det mest fundamentala beviset på Guds existens är vad Han har gjort. “För hans osynliga väsen, hans eviga makt och Gudom* kan förstås ända från världens skapelse och kan ses klart genom det som är skapat, så de är utan ursäkt. ” (Romarbrevet 1:20, SRB16) “Himlarna vittnar om Guds härlighet och himlavalvet visar hans händers verk.” (Psaltaren 19:2, SRB16)

Om jag hittade en klocka mitt i ett fält, skulle jag säkerligen inte anta att den bara fanns där från ingenstans eller att den alltid hade funnits där. På grund av klockans design, skulle jag anta att den hade en designer. Men jag ser mycket bättre design och mer precision i världen runt omkring oss. Vår måttstock för tid beror på ”tidmätare” som t.ex. armbandsklockor, men på Guds tidmätare är rotationen av jorden. Universums komplexa samordning är en fantastisk design, och det argumenterar för en Stor Designer.

Om jag hittar ett kodat meddelande, skulle jag leta efter ett kryptogram för att knäcka koden. Mitt antagande skulle vara att meddelandet har en intelligent avsändare, någon som skapade koden. DNA koden som vi har i varje cell i vår kropp är otroligt komplex? Argumenterar inte denna komplexitet och avsikten med DNA för en intelligent avsändare?

Inte bara det! Gud har på ett märkligt sätt stigit ner till vår jord. Han har lagt en längtan efter evighet i varje människas hjärta. (Predikaren 3:11) Människosläktet har en medfödd längtan att det finns mer i livet än vad vi ser, att det finns en högre existens än att skapt här på jorden. Vår förmodan och längtan av evighet uttrycker sig på två sätt: regler och lovsång.

Varje civilisation genom historien har värderat vissa moraliska lagar, som är förvånansvärt lika från kultur till kultur. Till exempel är kärleksidealet universellt uppskattat, medan handlingen att ljuga är universellt fördömd. Denna gemensamma moral – denna globala förståelse av rätt och fel – pekar på en högre moralisk varelse som gav oss sådana tankar.

På samma sätt har människor över hela världen, oavsett kultur, alltid haft ett system av dyrkan. Objektet för dyrkan kan variera, men känslan av en "högre makt" är en obestridlig del av att vara människa. Vår benägenhet att tillbe stämmer överens med det faktum att Gud skapade oss "till sin egen avbild" (1 Moseboken 1:27).

Gud har också uppenbarat sig för oss genom sitt ord, Bibeln. Genom hela Skriften behandlas Guds existens som ett självklart faktum (1 Moseboken 1:1; 2 Mos 3:14). När Benjamin Franklin skrev sin självbiografi slösade han inte bort tid på att försöka bevisa sin egen existens. På samma sätt lägger Gud inte ner mycket tid på att bevisa sin existens i sin bok. Bibelns livsförändrande natur, dess integritet och de mirakel som åtföljde dess skrivande borde vara tillräckligt för att motivera en närmare titt.

Det tredje sättet på vilket Gud uppenbarar sig själv är genom sin Son, Jesus Kristus (Joh 14:6-11). "I begynnelsen var Ordet*, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. / Och Ordet blev kött och bodde* bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning.” (Johannes 1:1,14; se även Kolosserbrevet 2:9).

I Jesu unika liv höll han hela Gamla testamentets lag perfekt och uppfyllde profetiorna om Messias (Matt 5:17). Han utförde otaliga handlingar av medkänsla och offentliga mirakel för att autentisera sitt budskap och vittna om sin gudom (Joh 21:24-25). Sedan, tre dagar efter korsfästelsen, uppstod han från de döda, ett faktum som bekräftades av hundratals ögonvittnen (1 Kor 15:6). Den historiska historien vimlar av "bevis" på vem Jesus är. Som aposteln Paulus sa, detta skedde inte i ett hörn (Apg 26:26).

Vi inser att det alltid kommer att finnas skeptiker som har sina egna ideer om Gud och kommer att tolka bevisen därefter. Och det kommer att finnas några som inga, om även många, bevis kommer att övertyga (Psalm 14:1). Allt handlar om tro (Hebr 11:6).

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Är Gud verklig? Hur kan jag vara säker på att Gud är verklig?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries