Är Gud verklig? Hur kan jag vara säker på att Gud är verklig?


Fråga: Är Gud verklig? Hur kan jag vara säker på att Gud är verklig?

Svar:
Vi vet att Gud är verklig för att Han har visat sig för oss på tre olika sätt: i skapelsen, i Guds ord, och Jesus Kristus.

De mest grundliga bevisen på Guds existens är vad Han har gjort. “Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem.” (Romarbrevet 1:20) “Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk.” (Psaltaren 19:2)

Om jag hittade en klocka in mitten av ett fält, skulle jag inte anta att det bara fanns där från ingenstans eller att det alltid hade funnits. Baserat på klockans design, skulle jag anta att den hade en designer. Men jag ser mycket bättre design och mer noggrannhet in världen runt omkring oss. Vår måttstock för tid är inte baserat på armbandsklockor, men på Guds hantverk – den normala rotationen på jorden. Universums utställning har en fantastisk design, och det argumenterar för en Stor Designer.

Om du hittar ett kodat meddelande, skulle jag leta efter ett kryptogram till hjälp för att knäcka koden. Min antagning skulle bli att det finns en intelligent avsändare till meddelandet, någon som skapade koden. Hur komplex är DNA koden som vi har i varje cell i vår kropp? Argumenterar inte komplexitet och meningen med DNA för en intelligent avsändare?

Inte bara det Gud har på ett invecklat sätt stigit ner till vår jord, Han har lagt en längtan efter evighet i varje människas hjärta. (Predikaren 3:11) Människosläktet har en medfödd längtan att det finns mer i livet än vad vi möter, det finns en högre existens än här på jorden. Vår känsla av evighet tar sig i uttryck på två sätt: regler och lovsång.

Varje civilisation genom historien har uppskattat en del moraliska lagar, där förvånande många är lika bland olika kulturer. T.ex. efterlängtas ett kärleksfullt universum, men konsekvensen av lögn döms olika. Den vanliga moralen - den globala förståelsen av vad som är rätt och fel- poängen av en moralisk varelse ger oss samvetskval.

På samma sätt är människor över hela jorden oavsett vilken kultur, har man alltid brukat ett system att lovsjunga. Objektivet för lovsången varierar men känsla av en ”högre makt” är en del av människans natur. Vår benägenhet att lovsjunga finns p.g.a. att Gud har skapat oss. (1 Moseboken 1:27)

Gud har uppenbarat sig själv genom Hans ord, bibeln. Genom ordet existerar Gud (1 Moseboken 1:1, 2 moseboken 3:14) När Benjamin Franklin skrev sin livsbiografi försökte han inte slösa tid på att försöka bevisa hans existens. Likaså, spenderade inte Gud mycket tid på att bevisa Hans existens i Hans bok. Det tredje sättet som Gud uppenbarade sig är genom Hans son, Jesus Kristus. (Johannesevangeliet 14:6.11) I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. (Johannesevangeliet 1:1) Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. (Koloserbrevet 2:9)

I Jesus häpnadsväckande liv behöll Han alla gamla testamentets lagar och uppfyllde profetian om Messias. (Matteusevangeliet 5:17) Han framträdde oräkneliga gånger handlingar med medlidande och offentliga mirakel för att bevisa sin äkthet i Hans budskap och vara ett vittne till Hans död. (Johannesevangeliet 21:24-25) Tre dagar efter hans korsfästelse, uppstod Han igen, som bevisades av flera hundra vittnen. (1 Korienthierbrevet 15:6) De historiska bevisen finns i överflöd om vem Jesus är. Som aposteln Paulus sa: det har ju inte tilldragit sig i någon avkrok. (Apostlagärningarna 26:26)

Vi förstår att det alltid kommer att finnas skeptiker som har deras egna idéer om Gud och som vill läsa om bevis noggrant. Och där kommer att finnas några som oavsett bevisen kommer att vara övertygade. (Psaltaren 14:1) Allt slutar med tro (Hebreerbrevet 11:6).

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Är Gud verklig? Hur kan jag vara säker på att Gud är verklig?

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud