settings icon
share icon
Fråga

Är annihilationism bibliskt?

Svar


Annihilationism är tron att icke troende inte kommer att uppleva en evighet av lidande i helvetet, utan att de kommer i stället att "släckas" efter döden. För många är annihilationism en attraktiv tro på grund av den hemska idén om att människor spenderar evigheten i helvetet. Även om det finns några bibelord som verkar argumentera för annihilationism, så om du tittar på vad helheten i Bibeln säger om ödet för de onda visar det faktumet att straffet i helvetet är evigt. En tro på annihilationism är ett resultat från en missuppfattning av en eller flera av följande läror: 1) syndens följder, 2) Guds rättvisa, 3) helvetes natur.

När det gäller helvetes natur, missförstår annihilationister innebörden av den brinnande sjön. Självklart, om en människa kastades i en sjö av brinnande lava, skulle han/hon nästan omedelbart förstöras. Men den brinnande sjön är en del av både fysiska och andliga världen. Det är inte bara en mänsklig kropp som kastas i den brinnande sjön; det är en mänsklig kropp, själ och ande. En andlig natur inte kan förstöras av fysisk eld. Det verkar som om de ofrälsta återuppstår med en kropp förberedd för evigheten precis som de frälstas är (Upp 20:13; Apg 24:15). Dessa kroppar är förberedda för ett evigt öde.

Evighet är en annan aspekt som annihilationism misslyckas med att förstå fullt ut.

Annihilationister är korrekta att det grekiska ordet aionion, som vanligtvis översätts "evig" betyder inte per definition "evigt". Den hänvisar till en "ålder" eller "eon" en viss tidsperiod.

Det är dock klart att i Nya Testamentet används aionion ibland för att hänvisa till en evig tid.

Uppenbarelseboken 20:10 talar om Satan, odjuret och den falske profeten som kastas i sjön av eld och plågas "dag och natt i evigheters evighet." Det är uppenbart att dessa tre inte är "släckta" genom att kastas i sjön av eld. Varför skulle ödet för ofrälsta vara annorlunda (Upp 20:14-15)? Det mest övertygande bevis för evighet i helvetet är Matteus 25:46 "Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv." I denna vers, är samma grekiska ord använt för att hänvisa till ödet för de onda och de rättfärdiga. Om de ogudaktiga bara plågas för en "ålder", då kommer de rättfärdiga bara uppleva livet i himlen för en "ålder". Om troende kommer att vara i himlen för evigt, kommer icke troende att vara i helvetet för evigt.

En annan vanlig invändning mot evighet i helvetet av annihilationister är att det skulle vara orättvist för Gud att straffa otrogna i helvetet för evigt för en begränsad mängd synd. Hur kan det vara rättvist för Gud att ta en person som levt ett syndigt, 70-årigt liv och straffa honom/henne i all evighet? Svaret är att vår synd bär en evig följd eftersom det begås mot en evig Gud. När kung David begick synderna äktenskapsbrott och mord han sade, "Tvätta mig ren från min skuld, rena mig från min synd," (Ps 51: 4). David hade syndat mot Bathsheba och Uriah; hur kunde David göra anspråk på att ha endast syndat mot Gud? David förstod att all synd är ytterst mot Gud. Gud är en evig och oändlig varelse. Som ett resultat av all synd mot honom är värd ett evigt straff. Det är inte en fråga om hur lång tid vi syndar, men karaktären av Gud mot vilken vi syndar.

En mer personlig aspekt av annihilationism är tanken att vi inte skulle kunna vara lycklig i himlen om vi visste att några av våra nära och kära lider en evighet av pina i helvetet. Men när vi anländer i himlen, kommer vi inte att ha något att klaga på eller ledsen över. Uppenbarelseboken 21:4 säger: "Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta." Om någon av våra nära och kära inte i himlen, kommer vi att vara i 100 procent helt överens om att de inte hör hemma där och att de är dömda av sin egen vägran att ta emot Jesus Kristus som sin Frälsare (Joh 3:16; 14:6). Det är svårt att förstå detta, men vi kommer inte ledsen över bristen på deras närvaro. Vårt fokus bör inte ligga på hur vi kan njuta av himlen utan alla våra nära och kära där, utan på hur vi kan peka våra nära och kära till tro på Kristus, så att de kommer att vara där.

Helvetet är kanske den primära anledningen till varför Gud sände Jesus Kristus för att betala straffet för våra synder. Att bara "släckas" efter döden är inget öde att frukta, men en evighet i helvetet är absolut något att frukta. Jesu död var en oändlig död och betalar vår oändliga syndaskuld så att vi inte skulle behöva betala det i helvetet för evigt (2 Kor 5:21). När vi sätter vår tro på honom, är vi räddade, förlåtna, renade, och lovade ett evigt hem i himlen. Men om vi förkastar Guds eviga livs gåva, kommer vi att möta de eviga konsekvenserna av detta beslut.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Är annihilationism bibliskt?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries