settings icon
share icon
Fråga

Vad säger Bibeln om änglarna?

Svar


Änglar är personliga* andliga varelser som har intelligens, känslor och vilja. Detta gäller både de goda och onda änglarna (demoner). Änglar besitter intelligens (Matteus 8:29; 2 Korinterbrevet 11:3; 1 Petrus 1:12), visar känslor (Lukas 2:13; Jakob 2:19; Uppenbarelseboken 12:17) och har egen vilja (Lukas 8:28- 31; 2 Timoteus 2:26; Judas 6). Änglar är andevarelser (Hebreerbrevet 1:14) utan egna fysiska kroppar. Även om de inte har fysiska kroppar har de ändå personlighet. (*Varelser med egen identitet och eget ansvar.)

Eftersom de är skapade varelser är deras kunskap begränsad. Detta betyder att de inte vet allt som Gud gör (Matteus 24:36). De verkar dock ha större kunskap än människor, vilket kan bero på tre saker. Först skapades änglar som en ordning av varelser högre än människor. Därför besitter de medfödd större kunskap. För det andra begrundar änglar Guds ord och världen mer ingående än vad människor gör och får kunskap från det (Jakob 2:19; Uppenbarelseboken 12:12). För det tredje får änglar kunskap genom långa observationer av mänskliga aktiviteter. Till skillnad från människor behöver inte änglar studera det förflutna; de har upplevt det. Därför vet de hur andra har agerat och reagerat i situationer och kan förutsäga med en större grad av precision hur vi kan agera under liknande omständigheter.

Även fast de har viljor, är änglar, precis som alla varelser, underkastade Guds vilja. Goda änglar skickas av Gud för att hjälpa troende (Hebreerbrevet 1:14). Här är några aktiviteter som Bibeln tillskriver änglar:

De prisar Gud (Psalm 148:1-2; Jesaja 6:3). De tillber Gud (Hebreerbrevet 1:6; Uppenbarelseboken 5:8-13). De gläds åt vad Gud gör (Job 38:6-7). De tjänar Gud (Psalm 103:20; Uppenbarelseboken 22:9). De visar sig inför Gud (Job 1:6; 2:1). De är redskap för Guds domar (Uppenbarelseboken 7:1; 8:2). De ger svar på bön (Apostlagärningarna 12:5-10). De hjälper till att vinna människor för Kristus (Apostlagärningarna 8:26; 10:3). De iakttar kristnas förkunnelse, gärningar och lidande (1 Korintierbrevet 4:9; 11:10; Efesierbrevet 3:10; 1 Petrus 1:12). De uppmuntrar i tider av fara (Apostlagärningarna 27:23-24). De bryr sig om de rättfärdiga vid tiden för döden (Lukas 16:22).

Änglar tillhör en helt annan ordning och är därför en helt annan typ av varelser än människor. Människor blir inte änglar efter att de dör. Änglar kommer aldrig att bli människor och var aldrig människor. Gud skapade änglarna, precis som han skapade mänskligheten. Bibeln säger ingenstans att änglar är skapade till Guds avbild och likhet, som människor är (1 Mosebok 1:26). Änglar är andliga varelser som till en viss grad kan anta fysisk form. Människor är i första hand fysiska varelser, men med en andlig dimension. Det största vi kan lära av de heliga änglarna är deras direkta och orubbliga lydnad till Guds bud.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad säger Bibeln om änglarna?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries