Vad säger Bibeln om änglarna?


Fråga: Vad säger Bibeln om änglarna?

Svar:
Änglar är personliga andliga varelser som har intelligens, känslor och vilja. Detta gäller både de goda och onda änglarna (demoner). Änglar besitter intelligens (Matt 8:29; 2 Kor 11:3; 1 Petr 1:12), visar känslor (Luk 2:13; Jakob 2:19; Uppenbarelseboken 12:17), och har vilja (Luk 8:28-31; 2 Tim 2:26; Judas 6). Änglar är andevarelser (Hebr 1:14) utan riktiga fysiska kroppar. Även om de inte har fysiska kroppar, har de fortfarande personligheter.

Eftersom de är skapade varelser, är deras kunskap begränsad. Detta innebär att de inte vet allt som Gud gör (Matt 24:36). De verkar ha större kunskap än människor, emellertid, vilket kan bero på tre saker. För det första, skapades änglar som en order av varelser som är högre än människan. Därför besitter de större inneboende kunskap. För det andra, studerar änglar Bibeln och världen mer noggrant än människor gör och får kunskap från dessa (Jakob 2:19; Uppenbarelseboken 12:12). För det tredje, får änglar kunskap genom långa observationer av mänskliga aktiviteter. Till skillnad från människor, behöver änglarna inte studera det förflutna; de har upplevt den. Därför vet de hur andra har agerat och reagerat i situationer och kan förutse med en högre grad av noggrannhet hur vi kan agera i liknande omständigheter.

Även om de har en egen vilja, är änglar, som alla varelser, föremål för Guds vilja. Goda änglar sänds av Gud för att hjälpa troende (Hebr 1:14). Här är några aktiviteter Bibeln tillskriver änglar: De prisar Gud (Ps 148:1-2; Jes 6:3). De tillber Gud (Hebr 1:6; Uppenbarelseboken 5:8-13).

De gläds i vad Gud gör (Job 38:6-7). De tjänar Gud (Ps 103:20; Uppenbarelseboken 22:9).

De vistas inför Gud (Job 1:6, 2:1). De är instrument för Guds domar (Uppenbarelseboken 7:1, 8:2).

De ger bönesvar (Apg 12:5-10). De stödjer i att vinna människor till Kristus (Apg 8:26, 10:3). De observerar kristnas ordning, arbete och lidande (1 Kor 4:9, 11:10; Ef 3:10; 1 Petr 1:12). De uppmuntrar i tider av fara (Apg 27: 23-24). De bryr sig om de rättfärdiga vid tidpunkten för deras död (Luk 16:22).

Änglar är en helt annan typ av varelse än människor. Människan blir inte änglar när de dör. Änglar kommer aldrig att bli, och har aldrig varit människa. Gud skapade änglarna, precis som Han skapade mänskligheten. Bibeln säger ingenstans att änglar skapades i Guds avbild som människorna är (1 Mos 1:26). Änglar är andliga varelser som kan, till en viss grad, ta fysisk form. Människor är främst fysiska varelser, men med en andlig aspekt. Den största sak som vi kan lära oss av änglar är deras direkta och orubbliga lydnad till Guds bud.

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Vad säger Bibeln om änglarna?"

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud