Vad är andlig tillväxt?


Fråga: Vad är andlig tillväxt?

Svar:
Andlig tillväxt är processen att bli mer och mer lik Jesus Kristus. När vi sätter vår tro i Jesus börjar den Helige Ande processen att göra oss mer lika honom i överensstämmelse med sin avbild. Andlig tillväxt beskrivs kanske bäst i 2 Petr 1:3-8, vilket säger till oss att genom Guds makt har vi "allt vi behöver" att leva livet i gudsfruktan, vilket är målet för andlig tillväxt. Lägg märke till att det vi behöver kommer "genom vår kunskap om honom", vilket är nyckeln till att få allt vi behöver. Vår kunskap om honom kommer från Ordet som getts oss för vår uppbyggelse och tillväxt.

Det finns två listor i Galaterbrevet 5:19-23. Verserna 19-21 listar de "köttets handlingar". Dessa är de saker som identifierade våra liv innan vi kom till Kristus för frälsning. Köttets handlingar är de handlingar som vi ska bekänna, ångra, och med Guds hjälp övervinnas. Allt eftersom vi upplever andlig tillväxt, kommer färre och färre av "köttets handlingar" att märkas i våra liv. Den andra listan är "Andens frukt" (verserna 22-23). Det är vad som ska prägla våra liv nu när vi har upplevt frälsning i Jesus Kristus. Andlig tillväxt identifieras genom att Andens frukt blir allt tydligare i en troendes liv.

När frälsningens omvandling äger rum börjar den andlig tillväxt. Den Helige Ande bor inom oss (Joh 14:16-17). Vi är nya skapelser i Kristus (2 Kor 5:17). Den gamla, syndiga naturen börjar ge vika för den nya, Kristus liknande naturen (Rom 6-7). Andlig tillväxt är en livslång process som beror på vår studie och tillämpning av Guds ord (2 Tim 3:16-17) och att gå i Anden (Gal 5:16-26). När vi söker andlig tillväxt bör vi be till Gud och be om visdom inom de områden som han vill att vi ska växa i. Vi kan be Gud att öka vår tro och kunskap om honom. Guds önskan för oss är att växa andligen och han har gett oss allt vi behöver för att uppleva andlig tillväxt. Med den Helige Andes hjälp, kan vi övervinna synden och stadigt bli mer lik vår Frälsare, Herren Jesus Kristus.

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Vad är andlig tillväxt?"

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud