settings icon
share icon
Fråga

Vad är andlig tillväxt/mognad?

Svar


Andlig tillväxt är processen att bli mer och mer lik Jesus Kristus. Andlig tillväxt kallas även för andlig mognad i Bibeln. (Efesierbrevet 4:13)

När vi sätter vår tilltro till Jesus, börjar den Helige Ande processen att göra oss mer lika honom, forma oss efter hans avbild. Andlig tillväxt beskrivs kanske bäst i 2 Petrus 1:3-8, som säger att vi genom Guds kraft har "allt vi behöver" för att leva ett gudomligt liv, vilket är målet för andlig tillväxt. Lägg märke till att det vi behöver kommer "genom vår kunskap om honom", vilket är nyckeln till att få allt vi behöver. Vår kunskap om honom kommer från Ordet, gett till oss för vår uppbyggelse och tillväxt.

Det finns två listor i Galaterbrevet 5:19-23. Verserna 19-21 listar "köttets gärningar". Det här är de saker som förekom i våra liv innan vi kom till Kristus för frälsning. Köttets gärningar är de aktiviteter vi ska bekänna, omvända oss från och, med Guds hjälp, övervinna. När vi upplever andlig tillväxt kommer färre och färre av "köttets gärningar" att bli finnas kvar i våra liv. Den andra listan är "Andens frukt" (verserna 22-23). Det är dessa yttringar som bör känneteckna våra liv när vi har upplevt frälsningen i Jesus Kristus. Andlig tillväxt känns igen på att Andens frukt blir allt tydligare i en troendes liv.

När frälsningens förvandling äger rum, börjar andlig tillväxt. Den helige Ande bor i oss (Johannes 14:16-17). Vi är nya varelser i Kristus (2 Korintierbrevet 5:17). Den gamla, syndiga naturen börjar ge vika för den nya, Kristuslika naturen (Romarbrevet 6-7). Andlig tillväxt är en livslång process som beror på vårt studium och tillämpning av Guds ord (2 Timoteus 3:16-17) och vår vandring i Anden (Galaterna 5:16-26). När vi önskar andlig tillväxt bör vi be till Gud om vishet angående de områden där han vill att vi ska växa till. Vi kan be Gud att öka vår tro och kunskap om honom. Gud vill att vi ska växa andligen och bli mogna kristna. Han har gett oss allt vi behöver för att resultatet skall bli full mognad. Med den Helige Andes hjälp kan vi övervinna synden och stadigt bli mer lika vår Frälsare, Herren Jesus Kristus.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad är andlig tillväxt/mognad?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries