settings icon
share icon
Fråga

Vad säger Bibeln om andlig krigföring?

Svar


Det finns två huvudsakliga fel när det gäller andlig krigföring, överbetoning och underbetoning. Vissa skyller varje synd, varje konflikt och varje problem på demoner som måste kastas ut. Andra ignorerar helt den andliga sfären och det faktum att Bibeln berättar att vår kamp är mot andemakter. Nyckeln till framgångsrik andlig krigföring är att hitta den bibliska balansen. Jesus kastade ibland demoner ur folk och helade ibland människor utan att nämna något om det demoniska. Aposteln Paulus instruerar kristna att föra krig mot synden i sig (Romarbrevet 6) och att föra krig mot den onde (Ef 6:10-18).

Efesierbrevet 6:10-12 förklarar, "Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna." Denna text lär ut några viktiga sanningar: vi kan bara vara stark i Herrens kraft, det är Guds rustning som skyddar oss och vår kamp är mot ondskans andliga krafter i världen.

Ett kraftfullt exempel på någon som är stark i Herrens kraft är Mikael, ärkeängeln, i Judas 9. Mikael, sannolikt den mäktigaste av alla Guds änglar, straffar inte Satan med sin egen makt, men sade: "Må Herren straffa dig." Uppenbarelseboken 12:7-8 berättar att Mikael under den sista tiden kommer att besegra Satan. Ändå, när det kom till hans konflikt med Satan, tillrättavisade Mikael Satan i Guds namn och auktoritet, inte hans egen. Det är endast genom vår relation med Jesus Kristus som kristna har någon auktoritet över Satan och hans demoner. Det är bara i hans namn som vår tillrättavisning har någon makt.

Efesierbrevet 6:13-18 ger en beskrivning av den andliga rustning Gud ger oss. Vi ska stå fast med sanningens bälte, iklädd rättfärdighetens bröstharnesk, fredens evangelium, trons sköld, frälsningens hjälm, Andens svärd och genom att be i Anden. Vad representerar dessa bitar av andlig rustning i den andliga krigföringen? Vi ska tala sanning mot Satans lögner. Vi ska vila i det faktum att vi är rättfärdiga på grund av Kristi offer för oss. Vi ska förkunna evangeliet oavsett hur mycket motstånd vi får. Vi ska inte vackla i vår tro, oavsett hur starkt vi blir attackerade. Vårt slutgiltiga försvar är säkerheten vi har i vår frälsning, en försäkran som ingen andlig kraft kan ta bort. Vårt offensiva vapen är Guds ord, inte våra egna åsikter och känslor. Vi ska följa Jesu exempel att erkänna att vissa andliga segrar är endast möjligt genom bön.

Jesus är vårt främsta exempel för andlig krigföring. Observera hur Jesus hanterar direkta angrepp från Satan när han blev frestad av honom i öknen (Matt 4:1-11). Varje frestelse besvarades på samma sätt, med orden "Det är skrivet." Jesus visste att ordet från den levande Guden är det mest kraftfulla vapen mot djävulens frestelser. Om Jesus själv använde ordet för att motverka djävulen, vågar vi att använda något mindre?

Det ultimata exemplet på hur man inte ska ägna sig åt andlig krigföring är de sju sönerna av Skevas. "Några kringvandrande judiska andeutdrivare försökte sig också på att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sade: 'Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar!' Det var sju söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. Men den onda anden svarade dem: 'Jesus känner jag, och Paulus vet jag vem det är. Men vilka är ni?' Och mannen med den onda anden kastade sig över dem, övermannade dem alla och misshandlade dem så svårt att de flydde ur huset, nakna och blodiga." (Apg 19:13-16). De sju sönerna av Skevas använde Jesu namn. Det är inte tillräckligt. De sju sönerna av Skevas har inte en relation med Jesus; Därför var deras ord utan någon makt eller myndighet. De sju sönerna av Skevas förlitade sig på en metod. De förlita sig inte på Jesus som sin Herre och Frälsare och använde inte Guds ord i deras andliga krigföring. Som ett resultat erhöll de förödmjukande stryk. Må vi lära oss av deras dåliga exempel och genomföra andlig krigföring som Bibeln instruerar.

Sammanfattningsvis, vad är nyckeln till framgång i andlig krigföring? För det första förlitar vi oss på Guds kraft, inte vår egen. För det andra, tillrättavisar vi i Jesu namn, inte vår eget. För det tredje, vi skyddar oss med Guds fulla rustning. För det fjärde, för vi krig med Andens svärd Guds Ord. Slutligen måste vi komma ihåg att medan vi för andlig krigföring mot Satan och hans demoner är inte varje synd eller problem en demon som måste tillrättavisas.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad säger Bibeln om andlig krigföring?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries