settings icon
share icon
Fråga

Vad säger Bibeln om andlig krigföring?

Svar


Det finns två primära fel när det kommer till andlig krigföring – överbetoning och underbetoning. Vissa skyller varje synd, varje konflikt och varje problem på demoner som måste kastas ut. Andra ignorerar helt den andliga sfären och det faktum att Bibeln säger att vår kamp är mot ondskans andemakter. Nyckeln till framgångsrik andlig krigföring är att hitta den bibliska balansen. Jesus kastade ibland ut demoner ur människor; andra gånger helade han människor utan att nämna något om demoner. Aposteln Paulus instruerar kristna att föra krig mot synden i sig själva (Rom 6) och uppmanar oss att motsätta oss djävulens planer (Efesierbrevet 6:10–18).

Efesierbrevet 6:10–12, SRB16 säger: ”Till sist, mina bröder, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. För vår strid är inte mot kött och blod utan mot furstendömen, mot makterna, mot mörkrets världshärskare i denna världen, mot ondskans andemakter i himlarna.” Den här texten lär oss några avgörande sanningar: vi kan bara stå starka i Herrens kraft, det är Guds rustning som skyddar oss, och vår kamp är i slutändan mot mörkrets världshärskare i denna världen.

Efesierbrevet 6:13–18 är en beskrivning av den andliga vapenrustning som Gud ger oss. Vi ska stå fasta med sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, fridens evangelium, trons sköld, frälsningens hjälm, Andens svärd och genom att be i Anden. Vad representerar dessa delar av andlig rustning i andlig krigföring? Vi ska känna till sanningen, tro sanningen och tala sanning. Vi ska vila i det faktum att vi förklaras rättfärdiga på grund av Kristi offer för oss. Vi ska förkunna evangeliet oavsett hur mycket motstånd vi möter. Vi ska inte vackla i vår tro, lita på Guds löften oavsett hur starkt vi blir attackerade. Vårt yttersta försvar är den försäkran vi har om vår frälsning, en försäkran som ingen andlig makt kan ta bort. Vårt offensiva vapen är Guds ord, inte våra egna åsikter och känslor. Och vi ska alltid be och åkalla i Anden.

Jesus är vårt yttersta exempel när det gäller att motstå frestelser i andlig krigföring. Observera hur Jesus hanterade direkta attacker från Satan när han blev frestad i öknen (Matt 4:1–11). Varje frestelse bekämpades med orden "det står skrivet." Den levande Guds ord är det mäktigaste vapnet mot djävulens frestelser. "Jag har gömt ditt ord i mitt hjärta, för att jag inte ska synda emot dig." (Psalm 119:11).

Ett varningens ord angående andlig krigföring är på sin plats. Jesu namn är inte en magisk besvärjelse som får demoner att fly framför oss. Skevar sju söner är ett exempel på vad som kan hända när människor antar en auktoritet som de inte har fått (Apg 19:13–16). Inte ens ärkeängeln Mikael tillrättavisade Satan i sin egen kraft utan sa: "Må Herren tillrättavisa dig!" (Judas 1:9). När vi börjar prata med djävulen riskerar vi att bli vilseledda som Eva blev (1 Mos 3:1–7). Vårt fokus bör vara på Gud, inte på demoner; vi talar till honom, inte dem.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad säger Bibeln om andlig krigföring?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries