settings icon
share icon
Fråga

Hur kan jag veta vad Gud vill i mitt liv? Vad säger bibeln om att veta Guds vilja?

Svar


Jesus påstod sig själv att vara gudomlig men även Hans lärjungar bekräftade Veta Guds vilja. De påstod att Jesus hade rätten att förlåta synder – något som bara Gud kan göra, eftersom det är Gud som inte tål synd (Apostlagärningarna 5:31; Kolosserbrevet 3:13; Psaltaren 130:4). Bland de sista påståenden om Jesus är också att han var en ”som skall döma levande och döda” (2 Timotheosbrevet 4:1). Tomas ropade ut till Jesus, "min Herre och min Gud!” (Johannesevangeliet 20:28). Paulus kallar Jesus för “vår store gud och frälsare Kristus Jesus” (Titusbrev 2:13), och pekar ut att i Hans inkarnation hade Jesus Guds gestalt (Filipperbrevet 2:5-8). Författaren i Hebreerbrevet säger angående Jesus “Din tron, o Gud, består i evigheters evighet, och rättens spira är din kungaspira” (Hebreerbrevet 1:8). Johannes påstår att “I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud” (Johannesevangliet 1:1). Exempel från bibeln som lär oss om Veta Guds vilja kan multipliceras (se uppenbarelseboken 1:17; 2:8; 22:13; 1 Korintierbrevet 10:4; 1 Petrusbrev 2:6–8; Psaltaren 18:2; 95:1; 1 Petrus 5:4; Hebreerbrevet 13:20), men även en av dem är tillräckligt för att visa att Kristus såg att vara gudomlig av Hans efterföljare.

Jesus har också fått titeln som är unikt för Javeh (det formela namnet för Gud) i gamla testamentet. Gamla testamentets titel förlossare (Psaltaren 130:7; Hosea 13:14) är använd för Jesus i nya testamentet (Titus 2:13; Uppenbarelseboken 5:9). Jeusu är kallad Immanuel ("Gud med oss" i Matteus 1). Sakaria 12:10, säger javeh, “och de skall se upp till mig. Den som de har genomborrat skall de sörja som man sörjer sin ende son, de skall gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde.” men i Nya testamentet gäller det Jesu korsfästelse (Johannesevangeliet 19:37; uppenbarelseboken 1:7). Om Javeh som genomborrat sig och blivit sedd på, och Jesus är en som genomborrat sig och blivit sedd på, är Jesus Javeh. Paulus tolkar Jesaja 45:22-23 genom att koppla det till Jesus i filipperbrevet 2.10-11- Längre fram används Jesu namn i samma bön tillsammans med Javeh, ”Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus” (Galaterbevet 1:3).

Handlingar som kan fulländas endast genom Gud är skapade för Jesus. Jesus uppstår inte bara från det döda (Johannesevangeliet 5:21; 11:38–44), och förlåter synder (Apostlagärningarna 5:31; 13:38), Han skapade universum (Johannesevangeliet 1:2; Kolosserbrevet 1:16-17)! Den poängen blir ännu mer kraftfull när någon menar att Javeh sa att Han var ensam i skapelsen (Jesaja 44:42). Fortsättningsvis, Kristus besatte kännetecken att bara gudomlighet kan ha evighet (Johannesevangeliet 8:58), (Jesaja 44:24). Kristus får även gudomliga antribut som (John 8:58,9 allstädes (Matteusevangeliet 18:20, 28:20), allvetenhet (Matteusevangeliet 16:21), allmakt (John 11:38-44).

Nu, det är en sak att pasta att vara Gud eller att lura någon så de tror att det är sant, och något annat att bevisa att det är så. Kristus bjöd på många bevis på att Han var Gudomlig genom många gudomliga mirakel och även uppstå från de döda. Bara några av Jesu mirakel som att göra vatten till vin (johannesevangeliet 2:7), gå på vatten (Matteusevangeliet 14:25), multiplicera fysiska objekt (Johannesevangeliet 6:11), hela blinda (johannesevangeliet 9:7), hela lama (Markusevangeliet 2:3), och hela sjuka (Matteus 9:35; Markus 1:40-42), och även väcka döda till liv (Johannesevangeliet 11:43–44; Lukas 7:11–15; Markus 5:35). Kristus själv uppstod ifrån det döda. Det finns ingenting som uppståndelse i andra olika mytologier eller religioner. Enligt Dr. Gary Habermas finns det minst 12 historiska fakta som även icke kristna vetenskapsman erkänner ha hänt:

1. Jesus dog genom en korsfästelse.
2. Han var begraven.
3. Hans död att hans lärjungar var i förtvivlan och utan hopp.
4. Jesu grav var upptäckt (eller påstod sig vara funna) tom efter några dagar.
5. Lärjungarna trodde sig ha mött Jesus som uppstånden.
6. Efter detta var lärjungarna förändrade och hade inget tvivel utan var tvärsäkra troende.
7. Det här budskapet var det centrala av det de undervisade i den tidiga kyrkan.
8. Det här budskapet predikades i Jerusalem.
9. Som ett resultat av predikaningarna var kyrkan född och började växa.
10. Uppståndelsens dag, söndagen, blev den nya Sabbats dagen och den dag de hade gudstjänst.
11. Jakob, en skeptiker, var övertygad och trodde när han hade mött den uppståndne Jesus.
12. Paulus, en fiende till Kristendomen, var omvänd genom att en erfarenhet som ha trodde kom från den uppståndne Jesus.

Även om en del på listan var objektiv behövs bara några av punkterna för att bevisa att uppståndelsen (1 Korintierbrevet 15:1-5). Det finns en del teorier som kan förklara några an faktan, bara så länge uppståndelsen räknas bland dem. Kritiker medger att lärjungarna påstod sig att ha mött Jesus som uppstånden. Inte ens lögner eller hallucinationer kan förändra människor som det gjorde. Först, vad skulle de ha att vinna? Kristendom var inte populärt och det var verkligen inte för att få pengar. För det andra, lögnare är inga bra martyrer. Det finns ingen bättre förklaring än att Jesu uppståndelse gjorde att lärjungarna var villiga att dö på ett hemskt sätt för deras tro. Je, många människor dör för lögner som de tror är sanna, men ingen dör för det som de inte tro är sant.

En sammanfattning: Kristus påstods vara Javeh, Han var gudomlig (inte bara “en Gud” - men en sann Gud), Hans efterföljare (judar som kunde ha blivit förfärliga av avgudadyrkan) trodde Honom och litade på Honom. Kristus bevisade att Hans påstående om att vara gudomlig genom mirakel inklusive sin egen uppståndelse. Ingen annan hypotes kan förklara denna fakta.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Hur kan jag veta vad Gud vill i mitt liv? Vad säger bibeln om att veta Guds vilja?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries