settings icon
share icon
Fråga

Vad är domen inför den Stora Vita Tronen?

Svar


Domen inför den stora vita tronen beskrivs i Uppenbarelseboken 20:11-15 och är den slutliga domen innan de förlorade kastas i den brinnande sjön. Vi vet från Uppenbarelseboken 20:7-15 att denna dom kommer att äga rum efter millennieskiftet och efter att Satan, vilddjuret och den falske profeten kastats i den brinnande sjön (Upp 20:7-10). Böckerna som öppnas (Upp 20:12) innehåller uppgifter om allas gärningar, vare sig de är goda eller onda, eftersom Gud vet allt som någonsin har sagts, gjorts eller tänkts och han kommer att belöna eller bestraffa varje därefter (Ps 28:4; 62:12; Rom 2:6; Upp 2:23, 18:6, 22:12).

Vid denna tid kommer en annan bok att öppnas som kallas "livets bok" (Upp 20:12). Det är den här boken som avgör om en person kommer att få evigt liv med Gud eller straffas för evigt i eldsjön. Även om kristna ställs till svars för sina handlingar är de förlåtna i Kristus och deras namn var skrivna i "livets bok sedan världens skapelse" (Uppenbarelseboken 17:8). Vi vet också från Skriften att det är denna dom när de döda kommer att "dömas efter vad de hade gjort" (20:12) och att de namn som inte är "nedskriven i livets bok" kommer att "kastas i sjön av eld" (Upp 20:15).

Det faktum att det kommer att bli en slutgiltig dom för alla män, både troende och icke-troende, bekräftas tydligt på många ställen i Skrifterna. Varje person kommer en dag att stå inför Kristus och dömas för sina handlingar. Även om det är mycket tydligt att den domen inför den stora vita tronen domen är den slutgiltiga domen är kristna oense om hur det förhåller sig till andra domar som nämns i Bibeln, särskilt de som kommer att dömas inför den stora vita tronen.

En del kristna tror att Skriften påvisar tre olika kommande domar. Den första är domen över fåren och getterna eller domen av nationerna (Matt 25:31-36). Detta sker efter vedermödan men före millennieskiftet; dess syfte är att avgöra vem som kommer in i tusenåriga riket. Den andra är bedömningen av de troendes verk, ofta kallad "Kristi domstol" (2 Kor 5:10). Vid denna dom kommer kristna att få olika belöningar för sina verk eller tjänster till Gud. Den tredje är domen inför den stora vita tronen i slutet av årtusendet (Upp 20:11-15). Detta är domen av de otrogna där de bedöms efter sina gärningar och döms till evigt straff i eldsjön.

Andra kristna tror att alla tre domar talar om samma slutgiltiga dom men inte tre separata domar. Med andra ord, domen inför den stora vita tronen i Uppenbarelseboken 20:11-15 kommer att vara den tid som både troende och icke troende döms. De vars namn finns i livets bok kommer att dömas för sina handlingar i syfte att fastställa de belöningar som de kommer att få eller förlora. De vars namn som inte är i livets bok kommer att dömas efter sina gärningar för att bestämma graden av straff de kommer att få i den brinnande sjön. De som har denna uppfattning tror att Matteus 25:31- 46 är en annan beskrivning av vad som sker vid domen inför den stora vita tronen. De pekar på det faktum att resultatet av denna bedömning är densamma som vad som ses efter domen inför den stora vita tronen i Uppenbarelseboken 20:11-15. Fåren (de troende) får evigt liv, medan getterna (otroende) kastas in i ett "evigt straff" (Matt 25:46).

Oavsett vilken uppfattning man har av domen inför den stora vita tronen är det viktigt att aldrig glömma fakta om de kommande domarna. För det första kommer Jesus Kristus vara domare, alla icke troende kommer att dömas av Kristus och de kommer att straffas enligt de verk som de har gjort. Bibeln är mycket tydlig att icke troende bygger upp vreden mot sig själva (Rom 2:5) och att Gud kommer att "löna var och en efter hans gärningar" (Rom 2:6). Troende kommer också att bedömas av Kristus men eftersom Kristi rättfärdighet har tillskrivits oss och våra namn är skrivna i livets bok kommer vi att belönas och inte straffas för våra gärningar. Romarbrevet 14:10-12 säger att vi alla kommer att stå inför Kristi domstol och att var och en av oss kommer att få redogöra inför Gud.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad är domen inför den Stora Vita Tronen?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries