settings icon
share icon
Fråga

Vad är domen inför den Stora Vita Tronen?

Svar


Domen inför den stora vita tronen beskrivs i Uppenbarelseboken 20:11-15 och det är den slutliga domen innan de förlorade kastas i den brinnande sjön. Vi vet från Uppenbarelseboken 20:7-15 att denna dom kommer att äga rum efter tusenårsriket och efter att djävulen, vilddjuret och den falske profeten kastats i den brinnande sjön (Uppenbarelseboken 20:7-10). Böckerna som öppnas (Uppenbarelseboken 20:12) innehåller uppgifter om allas gärningar, vare sig de är goda eller onda, eftersom Gud vet allt som någonsin har sagts, gjorts eller tänkts och han kommer att belöna eller bestraffa var och en därefter (Psalm 28:4; 62:12; Romarbrevet 2:6; Uppenbarelseboken 2:23, 18:6, 22:12).

Vid denna tid kommer en annan bok som kallas "livets bok" att öppnas (Uppenbarelseboken 20:12). Det är den boken som avgör om en person kommer att få evigt liv med Gud eller evigt straff i eldsjön. Även fast kristna ställs till svars för sina handlingar är de förlåtna i Kristus och deras namn är skrivna i "livets bok sedan världens grundläggning" (Uppenbarelseboken 17:8). Vi vet också från Skriften att det är den dom där de döda kommer att dömas ”efter sina gärningar" (20:12) och att de som inte har sina namn "skrivna i livets bok" kommer att "kastas i den brinnande sjön" (Uppenbarelseboken 20:15).

Det faktum att det kommer att bli en slutgiltig dom för alla människor, både troende och icke-troende, bekräftas tydligt på många ställen i Bibeln. Var och en kommer en dag att stå inför Kristus och dömas för sina gärningar. Även om det är mycket tydligt att domen inför den stora vita tronen är den slutgiltiga domen är kristna oense om hur den förhåller sig till andra domar som nämns i Bibeln, särskilt vilka som kommer att dömas inför den stora vita tronen.

En del kristna tror att Skriften talar om tre olika kommande domar.

1. Den första är domen över fåren och getterna eller domen av nationerna (Matteus 25:31-36). Detta sker efter vedermödan men före tusenårsriket, dess syfte är att avgöra vem som kommer in i det tusenåriga riket.

2. Den andra är bedömningen av de troendes verk, ofta kallad "Kristi domstol" (2 Korintierbrevet 5:10). Vid denna dom kommer kristna att få olika belöningar för sina verk eller tjänster till Gud.

3. Den tredje är domen inför den stora vita tronen i slutet av årtusendet (Uppenbarelseboken 20:11-15). Detta är domen av de otrogna där de bedöms efter sina gärningar och döms till evigt straff i eldsjön.

Andra kristna tror att alla tre domar talar om samma slutgiltiga dom, inte tre separata domar. Med andra ord, domen inför den stora vita tronen i Uppenbarelseboken 20:11-15 kommer att vara den händelse där både troende och icke troende döms. De vars namn finns i livets bok kommer att dömas för sina handlingar i syfte att fastställa de belöningar som de kommer att få eller förlora. De vars namn inte är skivna i livets bok kommer att dömas efter sina gärningar för att bestämma graden av straff de kommer att få i den brinnande sjön.

De som har denna uppfattning tror att Matteus 25:31- 46 är en annan beskrivning av vad som sker vid domen inför den stora vita tronen. De pekar på det faktum att resultatet av denna bedömning är densamma som vad som ses efter domen inför den stora vita tronen i Uppenbarelseboken 20:11-15. Fåren (de troende) får evigt liv, medan getterna (otroende) döms till ett "evigt straff" (Matteus 25:46).

Oavsett vilken uppfattning man har av domen inför den stora vita tronen är det viktigt att aldrig glömma fakta om de kommande domarna. Viktigt att förstå att Jesus Kristus kommer att vara domare, alla icke troende kommer att dömas av Kristus och de kommer att straffas enligt de verk som de har gjort. Bibeln är mycket tydlig att icke troende bygger upp vreden mot sig själva (Romarbrevet 2:5) och att Gud kommer att "ge åt var och en efter hans gärningar" (Romarbrevet 2:6). Troende kommer också att bedömas av Kristus men eftersom Kristi rättfärdighet har tillskrivits oss och våra namn är skrivna i livets bok kommer vi att belönas och inte straffas, i proportion till våra gärningar. Romarbrevet 14:10-12 säger att vi alla kommer att stå inför Kristi domstol och att var och en av oss kommer att få ”göra räkenskap för sig själv inför Gud”.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad är domen inför den Stora Vita Tronen?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries