settings icon
share icon
Fråga

Var Noas flod global eller lokal?

Svar


De bibliska passagerna om syndafloden gör det klart att den var global. Första Mosebok 7:11 säger att "bröt alla det stora djupets källor fram, himlens fönster öppnades. "Första Mosebok 1:6-7 och 2:6 säger att miljön före syndafloden skiljer sig mycket från den som vi upplever i dag. Baserat på dessa och andra bibliska beskrivningar är det rimligt att spekulera om jorden en gång hade ett himlatak av vatten. Detta himlatak kunde ha varit en av vattenånga, eller det kan ha bestått av ringar, något i stil med Saturnus is ringar. Detta i kombination med ett underjordiskt lager av vatten som släpptes ut på jorden (1 Mos 2:6) skulle ha resulterat i en global översvämning.

De tydligaste verser som visar omfattningen av översvämningarna är Första Mosebok 7:19-23. När det gäller vatten, "Ja, vattnet bredde ut sig mer och mer över jorden, till dess det täckte alla höga berg under hela himlen. Femton alnar över topparna steg vattnet, och bergen blev övertäckta. Då förgicks allt levande på jorden: fåglar och boskapsdjur, vilda djur och alla smådjur som rörde sig på jorden, likaså alla människor. Allt som fanns på torr mark omkom, allt som hade livsande i sig. Alla levande varelser på jordens yta utplånades, både människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. De utplånades från jorden. Bara Noa och de som var med honom i arken räddades."

I ovanstående passage, hittar vi inte bara att ordet "alla" används flera gånger, men vi hittar också "alla höga berg under hela himlen" "Femton alnar över topparna steg vattnet, och bergen blev övertäckta". Dessa beskrivningar beskriver tydligt en universell översvämning som täcker hela jorden. Om syndafloden hade varit lokal, varför bad Gud Noa att bygga en ark i stället för att bara tala om Noah att flytta och få djuren att migrera? Och varför instruerade han Noa att bygga en ark tillräckligt stor för att rymma alla de olika typerna av landlevande djur som finns på jorden? Om översvämningen inte var global, skulle det inte ha funnits något behov av en ark.

Petrus beskriver också översvämningens omfattning i 2 Petrus 3:6-7, där han säger: "Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under." I dessa verser jämför Petrus omfattning av den kommande domen med floden på Noas tid och konstaterar att den värld som fanns då blev översvämmad av vatten. Vidare har många bibliska författare accepterat historiciteten hos den globala översvämningen (Jesaja 54:9; 1 Petr 3:20; 2 Petr 2:5; Hebr 11:7). Slutligen trodde Herren Jesus Kristus på omfattningen av syndafloden och använde det som typen av den kommande förstörelsen av världen när han återvänder (Matt 24:37-39; Luk 17:26-27).

Det finns många utombibliska bevis som pekar mot en världsomspännande katastrof, såsom en global översvämning. Det finns stora fossila kyrkogårdar på alla kontinenter och stora mängder kolfyndigheter som skulle kräva en snabb täckning av stora mängder växtlighet. Oceaniska fossil finns på bergstoppar runt om i världen. Kulturer i alla delar av världen har någon form av översvämnings legend. Alla dessa fakta och många andra är bevis på en global översvämning.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Var Noas flod global eller lokal?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries