settings icon
share icon
Fråga

Är mormonismen en kult? Vad tror mormonerna på?

Svar


Mormonernas religionen (mormonismen), vars anhängare är kända som mormoner eller de sista dagars heliga (LDS / Last Days Saints), grundades för mindre än tvåhundra år sedan av en man vid namn Joseph Smith. Han påstod sig ha fått ett personligt besök av Gud Fadern och Jesus Kristus (trosartiklar, s. 35) som berättade för honom att alla kyrkor och deras trosbekännelser var en styggelse (1 Nephi 13:28; Den kostbara pärlan, Joseph Smith. – Historien 1:18, 19). Joseph Smith gav sig sedan ut för att "återställa den sanna kristendomen" och hävdade att hans kyrka var den "enda sanna kyrkan på jorden" (Mormon Doctrine, s 670; 1 Nephi 14:10). Problemet med mormonismen är att den motsäger, modifierar och lägger till i Bibeln. Kristna har ingen anledning att tro att Bibeln är osann eller otillräcklig. Att verkligen tro på och lita på Gud betyder att tro på Hans ord, och hela Skriften är inspirerad av Gud, vilket betyder att den kommer från honom (2 Timoteus 3:16).

Mormoner tror att det faktiskt finns fyra källor till gudomligt inspirerade ord, inte bara en:

1. Bibeln "så långt den är korrekt översatt" (8:e trosartikeln). Vilka verser som anses vara felaktigt översatta framgår inte alltid.

2. The Book of Mormon, som "översattes" av Smith och publicerades 1830. Smith hävdade att den är den "mest korrekta boken" på jorden och att en person kan komma närmare Gud genom att följa dess föreskrifter "än genom någon annan bok ” (Kyrkans historia 4:461).

3. Läran och förbunden, som innehåller en samling moderna uppenbarelser om ”Jesu Kristi kyrka såsom den har återställts”.

4. Den kostbara pärlan, som av mormoner anses "förtydliga" doktriner och läror som gick förlorade från Bibeln (trosartiklar, s. 182–185) och lägger till sin egen information om jordens skapelse.

Mormoner tror följande om Gud:

• Han har inte alltid varit universums Högsta Varelse (Mormondoktrinen, s 321) men uppnådde den statusen genom ett rättfärdigt liv och ihärdiga ansträngningar (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 345).
• De tror att Gud Fadern har en "kropp av kött och ben lika påtaglig som människans" (Läran och förbunden 130:22).
• Brigham Young lärde att Adam faktiskt var Gud och Jesu Kristi fader – även om denna undervisning har övergetts av moderna mormonledare.

Däremot vet kristna detta om Gud:

• Det finns bara en sann Gud (5 Moseboken 6:4; Jesaja 43:10; 44:6–8).
• Han har alltid funnits och kommer alltid att finnas (5 Moseboken 33:27; Psaltaren 90:2; 1 Timoteus 1:17).
• Han skapades inte utan är Skaparen (1 Mosebok 1; Psalm 24:1; Jesaja 37:16).
• Han är perfekt, och ingen annan är honom lik (Psalm 86:8; Jesaja 40:25).
• Gud Fadern är inte en människa, och har aldrig varit det (4 Mosebok 23:19; 1 Samuelsbok 15:29; Hosea 11:9).
• Han är Ande (Joh 4:24), och en Ande är inte gjord av kött och ben (Luk 24:39).

Mormoner tror att det finns olika nivåer eller riken i livet efter detta: det himmelska riket, det jordiska riket, det telestiala riket och det yttre mörkret (Mormon Doctrine, s. 348). Var mänskligheten kommer att hamna beror på vad de tror och gör i det här livet (2 Nephi 25:23; Trosartiklar, s.79).

Däremot säger Bibeln oss att vi efter döden går till gemenskap med Gud eller skilsmässa från Gud beroende på om vi har tro på Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare eller inte. Att vara frånvarande från våra kroppar betyder att vi som troende är med Herren (2 Korintierbrevet 5:6–8). Icke-troende hamnar i dödsrikets "helvetiska" del (Lukas 16:22–23). När Jesus kommer tillbaka kommer vi att få förhärligade uppståndelse-kroppar (1 Korintierbrevet 15:50–54). Det kommer att finnas en ny himmel och ny jord för de troende (Uppenbarelseboken 21:1), och Guds fiender kommer att kastas i en evig eldsjö (Uppenbarelseboken 20:11–15). Bibeln talar inte om en andra chans till frälsning efter döden (Hebreerbrevet 9:27).

Mormonledare lär ut att Jesu inkarnation var resultatet av ett fysiskt förhållande mellan Gud Fadern och Maria (Journal of Discourses, vol. 8, s. 115; Mormon Doctrine, s. 547). Mormoner tror att Jesus är en gud, men att vilken människa som helst också kan bli en gud (Läran och förbunden 132:20; Teachings of the Prophet Joseph Smith, s 345–354). Mormonismen lär att frälsning kan förtjänas genom en kombination av tro och goda gärningar (LDS Bible Dictionary, s. 697).

I motsats till detta har kristna, historien igenom, lärt ut att ingen kan uppnå samma status som Gud – bara Han är helig (1 Samuelsboken 2:2). Vi kan bara bli rättfärdiga i Guds ögon genom tro på Honom (1 Korintierbrevet 1:2). Jesus är Guds enfödde Son (Johannes 3:16), och Han är den ende som någonsin har levt ett syndfritt liv och har nu den högsta hedersplatsen i himlen (Hebreerbrevet 7:26). Jesus och Gud är i grunden ett, Jesus är den enda människan som har existerat före den fysiska födelsen (Johannes 1:1–8; 8:56). Jesus gav sig själv till oss som ett offer, Gud uppväckte honom från de döda, och en dag kommer alla att bekänna att Jesus Kristus är Herren (Filipperbrevet 2:6–11). Jesus säger till oss att det är omöjligt att bli rättfärdiga genom våra egna gärningar och att endast genom tro på honom är det möjligt (Matteus 19:26). Vi förtjänar alla evigt straff för våra synder, men Guds oändliga kärlek och nåd har gett oss en utväg. "För syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre." (Romarbrevet 6:23).

Helt klart finns det bara ett sätt att ta emot frälsning och det är genom att lära känna Gud och hans Son, Jesus (Johannes 17:3). Frälsningen erhålls inte genom gärningar utan genom tro (Romarbrevet 1:17; 3:28). Vi erbjuds att ta emot denna gåva oavsett vem vi är eller vad vi har gjort (Romarbrevet 3:22). "Det finns ingen frälsning hos någon annan. För det finns inget annat namn under himlen, som är givet bland människor, genom vilket vi kan bli frälsta." (Apostlagärningarna 4:12).

Även fast mormoner ofta är kärleksfulla och vänliga människor, blir de vilseledda av en falsk religion, en kult som förvränger Guds natur, Jesu Kristi person och evangeliets budskap.

Lucifer - Jesus bror

En av mormonismens mest kontroversiella trossatser är doktrinen att Lucifer skulle vara en yngre bror till Jesus. Enligt Milton R. Hunter tävlade Lucifer med Jesus om platsen som mänsklighetens frälsare.

(Redaktörens anmärkning: många av referenserna i artiklar om mormonism är mormonpublikationer, såsom Mormondoktrinen, Trosartiklarna, Frälsningsläran, Kyrkans historia, Läran och förbunden, och så vidare. Andra kommer från Mormons bok sig själv, t.ex. böcker som 1 Nephi, 2 Nephi och Alma.)

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Är mormonismen en kult? Vad tror mormonerna på?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries