settings icon
share icon
Fråga

Borde kvinnor tjäna som pastorer/predikanter? Vad säger bibeln om kvinnor i prästerskap?

Svar


Det finns kanske inte ett mer debatterat ämne i kyrkan idag än ämnet om kvinnor som tjänar som pastorer/präster. Det är väldigt viktigt att inte se detta ämne som något mellan män kontra kvinnor. Det finns kvinnor som tror att kvinnor inte borde tjäna som pastorer – och det finns män som tror att kvinnor kan tjäna som predikanter och att det inte finns någon begränsning för kvinnor i prästerskap. Det handlar inte om någon överskattning eller diskriminering. Det är ett ämne som lett till diskussion p.g.a. biblisk tolkning.

1 Timothoesbrev 2:11-12 säger; “Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla.” I kyrkan pekar Gud ut olika regler till män och kvinnor. Det är ett restultat av skapelsen (1 Timothoesbrevet 2:13) och en konsekvens av att synden kom in i världen (2 Timothoesbrevet 2:14). Genom aposteln Paulus begränsar Gud kvinnor från att tjäna i rollen som andlig ledare till männen. Det här hindrar kvinnor från att tjäna som pastorer, som definitivt inkluderar predikningar, undervisning, och ha andlig ledarskap för män.

Det finns många "invändningar” om kvinnor ska få vara pastorer/präster. En vanlig åsikt är att Paulus begränsade kvinnor från att undervisa för att på det århundradet var kvinnor vanligtvis outbildade. Dock nämner 1 Timotheosbrevet 2:11-14 inget om utbildningens status. Om utbildning var ett krav för prästerskap, skulle Jesu lärjungar förmodligen inte vara kvalificerade. En annan vanlig tolkning är att Paulus bara begränsade kvinnorna från Efesos från att undervisa (1 Timotheosbrev var skrivit till Timothoes, som var pastorn i kyrkan i Efesos). Staden Efesos var känd för sitt tempel till Artemis, en falsk grekisk/romersk gudinna. Kvinnor hade auktoritet i att lovsjunga Artemis. I 1 timotheosbrev nämns aldrig Artemis, och inte heller nämner Paulus något om lovsjungning till gudinnan i 1 Timothoesbrev 2:11-12.

En tredje vanlig invändning är att Paulus bara refererar till män och hustrur, inte män och kvinnor i allmänhet. De grekiska orden i 1 Timotheoesbrev 2:11-14 kunde ha refererat till män och hustrur. Men grundorden är män och kvinnor. Det är samma grekiska ord som används i verserna 8-10. Är det bara gifta män som lyfter upp sina händer i bön utan vrede (vers 8)? Är det bara hustrur som klär sig anspråkslöst, som gör goda handlingar, och som lovsjunger Gud (vers 9-10)? Självklart inte! Verserna 8-10 refererar tydligt till män och kvinnor i allmänhet, inte bara till män och hustrur. Det finns inget i sammanhanget som tyder på ändring till män och hustrur i verserna 11-14.

En annan viktigt invändning till denna tolkning av kvinnor som pastorer/predikanter är i relation till Mirjam, Debora, Hulda, Priscilla, Poebe, etc. – kvinnor som hade ledarpositioner i bibeln. Den här invändningen faller det sig att lägga market till några viktiga faktorer. Debora var den enda kvinnliga domaren bland 13 manliga domare. Hulda var den enda kvinnliga profeten runt ett dussin manliga profeter som nämns i bibeln. Mirjams enda kontakt med ledarskapet var att hon var syster till Mose och Aron. De två mest framstående kvinnorna på den kungatiden var Athalia och Jesebel - knappast gudfruktiga exempel bland kvinnligt ledarskap.

I apostlagärningarna kapitel 18 är Priscilla och Aquila presenterade som trogna ministrar för Kristus. Pricillas namn nämndes först, förmodligen tyder det på att hon var mer “framstående” i prästskapet än hennes man. Dock beskrivs Priscilla som att hon deltar i en församling på samma sätt som säger de säger i 1 Timotheos 2:11-14. Priscilla och Aguila tog Apollos till sitt hem och evangeliserade båda två, förklarade Guds ord för honom mer noggrant (Apostlagärningarna 18:26).

Även om Peobe anses vara en “diakon” istället för en “tjänare” i Romarbrevet 16:1, betyder det inte att Peobe var en lärare kyrkan. ”duglig till att undervisa” gess som en kvalifikation för äldstemännen, men inte för diakoner (1 Timethoesbrev 3:1-13; Titus 1:6-9). Äldstemän/biskopar/diakoner är beskrivna som ”man till en hustru,” ”en man som barn tror på,” och ”män värda respekt.” Enligt 1 Timothoesbrev 3:1-13 och Titus 1:6-9 är det maskulina pronomen som används när de hänvisar till äldstemän/biskopar/diakoner.

Strukturen i 1 Timothy 2:11-14 förklarar “anledningen” tydligt. Versen 13 är förklaringen till verserna 11-12. Varför ska inte en kvinna undervisa eller ha auktoritet över män? ”Ty Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse.” Det är anledningen. Gud skapade Adam först och sen skapades Eva för att vara en ”hjälp” till Adam. Denna ordning i skapelsen har en universell framställning för mänskligheten hur en familj (Efsierbrevet 5:22-23) och kyrkan ska fungera. Det faktum att Eva förleddes är också anledningen till att kvinnor inte ska tjäna som pastorer eller ha en andlig auktoritet över män. Detta leder till att en del tror att kvinnor inte ska undervisa för att de lättare förledds. Det påståendet är diskutabelt… Men om kvinnor lättare förledds, varför skulle vi tillåta dem att undervisa barn (som ännu lättare förledds) och andra kvinnor (som också förmodligen är lätta att förledda)? Det sägs inte något om det i denna text. Kvinnor ska inte undervisa eller ha andlig auktoritet över män för att Eva förleddes. Som ett resultat har Gud gett män den primära undervisnings auktoriteten i kyrkan.

Kvinnor utmärker sig i gåvan av gästfrihet, barmhärtighet, undervisning och hjälp. Mycket av tjänsterna i kyrkan är beroende av kvinnorna. Kvinnor i kyrkan är inte inskränkta från att be eller att profetera (1 korintierbrevet 11:5), bara att ha andlig undervisning och auktoritet över män är begränsat. Bibeln begränsar inte kvinnor från att motta gåvor från den Helige Anden (1 Korintierbrevet kapitel 12). Kvinnor, lika mycket som män, är kallade att tjäna andra, för att ge andlig frukt (Galaterbrevet 5:22-23), och att sprida evangeliet till de förlorade (Matteusevangeliet 28,18-20; Apostlagärningarna 1:8; 1 Petrusbrev 3:15).

Gud har ordningen att det bara är män som ska tjäna i en position som andlig undervisnings auktoritet i kyrkan. Det är inte för att man nödvändigtvis är bättre lärare, eller för att kvinnor är mindre intelligenta (vilket inte är fallet). Det är enkelt sätt bara det sättet som Gud formade kyrkan och dess funktion. Män ska vara andlig exempel i andligt ledarskap – i deras liv och genom deras ord. Kvinnor har en mindre auktoritativ roll. Kvinnor är uppmuntrade att undervisa andra kvinnor (Titus2:3-5). Bibeln begränsar inte kvinnor från att undervisa barn. Den enda aktivitet som kvinnor är begränsade från är att undervisa eller att ha andlig auktoritet över män. Denna logik ska inkludera tjänsten som pastor/predikant. Det gör inte kvinnor mindre viktiga på något sätt, men det ger dem en tjänst som fokuserar mer på överensstämmelser med hur Gud har gett dem gåvor.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Borde kvinnor tjäna som pastorer/predikanter? Vad säger bibeln om kvinnor i prästerskap?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries