settings icon
share icon
Fråga

Vad är en kristen världsbild?

Svar


En världsbild, eller verklighetsuppfattning, handlar om föreställningar om tillvarons beskaffenhet och världsalltets uppbyggnad. Det kan gälla kulturers, samhällens, gruppers eller enskilda människors uppfattning om universum, och utgör i allmänhet en betydande del i dessas världsåskådning. En "kristen världsbild" är en allt omfattande uppfattning av världen från en kristen synvinkel. En världsbild utgör grunden för alla våra dagliga beslut och är därför oerhört viktig.

Ett äpple på ett bord kan ses av flera personer. En botanist tittar på äpplet klassificerar det. En konstnär ser ett stilleben och målar det. En livsmedelsbutik ser en handelsvara och säljer det. Ett barn ser något gott och äter det. Hur vi ser på varje situation beror på hur vi ser på världen i stort. Varje världsbild, kristen eller icke-kristen, behandlar åtminstone dessa tre frågor:

1) Var kommer vi ifrån? (Och varför är vi här?)
2) Vad är bra och vad är fel med världen?
3) Hur kan vi bevara och förbättra världen?

En vanlig världsbild idag är naturalism. Naturalism är ett samlingsnamn för flera filosofiska uppfattningar om verkligheten såsom enbart bestående av naturliga objekt, dvs materia och energi. Medvetandet exempelvis anses vara en biprodukt av materien, och anses därför också kunna studeras vetenskapligt. Naturalismen svarar följande på de tre frågorna:

1) Vi har kommit till genom slumpmässiga naturliga händelser utan verkligt syfte.
2) Vi respekterar inte naturen som vi borde.
3) Vi kan rädda världen genom ansvarsfull ekologi och genom att bevara och upprätthålla naturen.

En naturalistisk världsbild är besläktad med många relaterade filosofier som moralisk relativism, existentialism, pragmatism och utopism.

En kristen världsbild, å andra sidan, svarar på de tre frågorna med Bibeln som utgångspunkt:

1) Vi är Guds skapelse, avsedda att förvalta skapelsen och ha gemenskap med Honom (1 Moseboken 1:27-28, 2:15).

2) Genom synden mot Gud blev hela världen lagd under en förbannelse (1 Moseboken 3).

3) Gud själv erbjuder frälsning för världen genom offret av sin son Jesus Kristus (1 Moseboken 3:15; Lukas 19:10), och en dag kommer Han att återställa skapelsen till sitt forna perfekta skick (Jesaja 65:17-25).

En kristen världsbild leder oss att tro på absoluta sanningar, absolut moral, mirakel/underverk, gudagivet mänskovärde, och möjligheten/erbjudandet till frälsning.

Det är viktigt att komma ihåg att en världsbild påverkar alla områden i livet, från pengar till moral, från politik till konst. Sann kristendom är mer än en samling idéer att tillämpa i kyrkan. Kristendomen som lärs ut i Bibeln är i sig en världsbild. Bibeln skiljer aldrig mellan ett "religiöst" och "sekulärt" liv.

En bekännande kristen har uppdraget att tillämpa sin tro i alla livets skeden och situationer. Jesus förkunnade själv "Jag är vägen, sanningen och livet," (Johannes 14:6) och detta är grunden för vår kristna världsbild.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad är en kristen världsbild?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries