settings icon
share icon
Fråga

Vilka är Jehovas vittnen och vad är deras tro?

Svar


Den sekt som idag kallas Jehovas vittnen började i Pennsylvania 1870 som en bibelklass under ledning av Charles Taze Russell. Russell namngav sin grupp "Millennii Dagnings bibelstudium". Charles T. Russell började skriva en serie böcker som han kallade "Millennii Dagning" (Originalets titel: “The Millennial Dawn”) fritt översatt: ”Tusenårsrikets daggryning”, som blev sex volymer innan hans död och innehöll en stor del av den teologi Jehovas vittnen nu följer. Efter Russells död 1916 skrev domaren JF Rutherford, Russells vän och efterträdare, den sjunde och sista volymen av "Millennii Dagning"-serien, "Det färdiga mysteriet" 1917. "The Watchtower Bible and Tract Society" grundades 1886 och blev snabbt medlet genom vilken "Millennii Dagning"-rörelsen började distribuera sina åsikter till andra. Gruppen var känd som "Russellianare" tills 1931, men på grund av en splittring inom organisationen, döptes den om till "Jehovas vittnen." Gruppen från vilken de 1909 splittrades från blev känd som "Free Bible Students".

Vad tror Jehovas vittnen på? Närmare granskning av deras läror angående sådana ämnen som Kristi gudom, frälsning, treenigheten, den helige Ande, och försoningen visar bortom allt tvivel att de inte har renläriga kristna positioner i dessa ämnen. Jehovas vittnen tror att Jesus är ärkeängeln Mikael, den högsta skapade varelsen. Detta strider mot många skrifter som tydligt förklarar att Jesus är Gud (Johannes 1:1,14, 8:58, 10:30). Jehovas vittnen tror att frälsning uppnås genom en kombination av tro, goda gärningar, och lydnad. Detta strider mot otaliga skrifterna som förklarar frälsning tas emot av nåd genom tro (Johannes 3:16; Efesierbrevet 2:8-9; Titusbrevet 3:5). Jehovas vittnen avvisar treenigheten, tror att Jesus är en skapad varelse och att den Helige Ande i huvudsak är Guds kraft. Jehovas vittnen avvisar begreppet Kristi ställföreträdande försoning och predikar i stället en teori om lösen, nämligen att Jesu död var en betalning av lösen för Adams synd.

Hur motiverar Jehovas vittnen dessa obibliska läror? För det första hävdar de att kyrkan har ändrat Bibeln genom århundradena. Därför gjorde de en egen ”översättning” av Bibeln som de kallar ”Nya Världens översättning”. "The Watchtower Bible and Tract Society" har ändrat texten i Bibeln så att den passar deras falska lära, snarare än att basera sina läror på vad Bibeln egentligen lär. Nya Världens översättning har uppdaterats många gånger. Jehovas vittnen upptäcker nämligen fler och fler bibeltexter som motsäger deras läror.

Vakttornet grundar sina övertygelser och läror på de ursprungliga och utökade läror Charles Taze Russell, domaren Joseph Franklin Rutherford, och deras efterföljare publicerade. Det styrande organet "The Watchtower Bible and Tract Society" är det enda organ i sekten som hävdar rätten att tolka Skriften. Med andra ord, vad det styrande organet säger om bibeltexternas betydelse ses som det sista ordet, och självständigt tänkande motarbetas aktivt. Detta står i direkt opposition till Paulus förmaning till Timoteus (som gäller även oss) ”Gör allt du kan för att kunna träda fram inför Gud som en som består provet, som en arbetare som inte behöver skämmas, utan rätt delar sanningens ord.” Detta innebär att studera Guds ord, så att vi inte behöver skämmas när vi sedan rätt delar med oss av sanningens ord. Denna uppmaning, som finns i 2 Timoteus 2:15, är en tydlig instruktion från Gud till var och en av oss att göra som de kristna i Berea, som dagligen sökte i skrifterna för att se om de saker som de undervisades om stämde med Guds ord.

Det finns nog ingen religiös grupp som är mer idog än Jehovas vittnen på att sprida sitt budskap.

Tyvärr, är budskapet fullt av snedvridningar, bedrägerier och falsk lära. Må Gud öppna ögonen på Jehovas vittnen för evangeliets sanning och den sanna läran om Guds Ord.

Not:

Bokserien “The Millennial Dawn” finns i gamla svenska översättningar och heter då "Millennii Dagning" Böckernas tankar och innehåll återges på olika sätt i Sällskapet Vakttornet’s publikationer och traktater.
"The Watchtower Bible and Tract Society" representeras i Sveriga av Sällskapet Vakttornet.
Charles T. Russells rörelse splittrades först 1909 och har sedan splittrats 4 gånger nämligen 1916, 1919, 1928 och 1931
1881 - Zion's Watch Tower Tract Society, grundades och ledde senare till Watch Tower Society, International Bible Students
1909 - Free Bible Students, splittrades av
1916, 1919 - Laymen's Home Missionary Movement och Associated Bible Students, splittrades av
1928, 1931 - rörelsen bytte nam till "Jehova's Witnesses Watch Tower Society" och ett anta medlemmar gick över till Free Bible Students och Associated Bible Students

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vilka är Jehovas vittnen och vad är deras tro?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries