settings icon
share icon
Fråga

Vilka var Guds söner och människornas döttrar i Första Mosebok 6:1-4?

Svar


Första Moseboken 6:1-4 talar om Guds söner och människors döttrar. Det har funnits flera teorier om vilka dessa Guds söner var och varför barnen de fick med människors döttrar blev en ras av jättar (grundtextens ord Nefilim verkar betyda jättar, våldsverkare, tyranner).

De tre vanligaste teorierna om identiteten hos Guds söner är att 1) de var fallna änglar, 2) de var mäktiga mänskliga härskare, eller 3) de var gudfruktiga ättlingar till Set som gifte sig med onda ättlingar till Kain. Det som talar för den första teorin är det faktum att i Gamla testamentet hänvisar frasen "Guds söner" alltid till änglar (Job 1:6; 2:1; 38:7). Ett potentiellt problem med detta finns i Matteus 22:30, som indikerar att änglar inte gifter sig. Bibeln ger oss ingen anledning att tro att änglar har ett kön eller kan fortplanta sig. De andra två teorierna har inte detta problem.

Svagheten med teori 2) och 3) är att vanliga mänskliga män som gifter sig med vanliga mänskliga kvinnor inte förklarar varför avkomman var "jättar" eller "våldsverkare, tyranner". Vidare, varför skulle Gud besluta sig för att sända floden över jorden (1 Moseboken 6:5-7) när Gud aldrig hade förbjudit mäktiga mänskliga män eller ättlingar till Set att gifta sig med vanliga mänskliga kvinnor eller ättlingar till Kain? Den kommande domen i Första Moseboken 6:5-7 är kopplad till vad som ägde rum i Första Moseboken 6:1-4. Endast det obscena, perversa äktenskapet mellan fallna änglar och mänskliga kvinnor tycks kunna rättfärdiga en så hård dom.

Som tidigare nämnts är svagheten med den första teorin att Matteus 22:30 förklarar: ”För vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som Guds änglar i himlen." Men texten säger inte "änglar kan inte gifta sig." Snarare antyder det bara att änglar inte gifter sig. För det andra hänvisar Matteus 22:30 till "änglarna i himlen". Det syftar inte på fallna änglar, som inte bryr sig om Guds skapade ordning och aktivt söker sätt att störa Guds plan. Det faktum att Guds heliga änglar inte gifter sig eller deltar i sexuella relationer betyder inte att detsamma måste gälla Satan och hans demoner.

Teori nummer 1 är den mest troliga. Det blir en "motsägelse" om man först säger att änglar är könlösa och att sedan att "Guds söner" var fallna änglar som fortplantade sig med mänskliga kvinnor. Men fastän änglar är andliga varelser (Hebreerbrevet 1:14), kan de uppträda i mänsklig, fysisk form (Markus 16:5). Männen i Sodom och Gomorra ville ha sex med de två änglarna som sändes till Lot (1 Mos 19:1-5).

Det är uppenbart att änglar är kapabla att anta mänsklig gestalt, till och med till den grad att de replikerar mänsklig sexualitet och möjligen till och med reproduktion. Varför gör inte de fallna änglarna detta oftare? Det verkar som att Gud fängslade de fallna änglarna som begick denna onda synd, så att de andra fallna änglarna inte skulle göra detsamma (som beskrivs i Judasbrevet vers 6).

Tidiga hebreiska tolkare och apokryfiska och pseudopigrafiska skrifter är eniga i åsikten att fallna änglar är de "Guds söner" som nämns i 1 Mosebok 6:1-4. Detta avslutar inte på något sätt debatten. Men uppfattningen att 1 Mosebok 6:1-4 handlar om att fallna änglar parar sig med mänskliga kvinnor har en stark kontextuell, grammatisk och historisk grund.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vilka var Guds söner och människornas döttrar i Första Mosebok 6:1-4?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries