Vilka var Guds söner och människornas döttrar i Första Mosebok 6:1-4?


Fråga: Vilka var Guds söner och människornas döttrar i Första Mosebok 6:1-4?

Svar:
Första Mosebok 6:1-4 refererar till Guds söner och människornas döttrar. Det har funnits flera förslag om vilka Guds söner var och varför barnen de hade med människornas döttrar växte till en ras av jättar (det är vad ordet Nefilim tyder).

De tre främsta teorierna på Guds söner identitet är 1) de fallna änglarna, 2) de var kraftfulla mänskliga härskare, eller 3) de var blandäktenskap mellan gudfruktiga ättlingar till Seth och onda ättlingar till Kain.

Saker som ger viss vikt till första teorin är att i Gamla Testamentet hänvisar frasen "Guds söner" alltid till änglar (Job 1:6, 2:1, 38:7). Ett möjligt problem med detta är i Matteus 22:30, vilket tyder på att änglarna inte gifter sig. Bibeln ger oss ingen anledning att tro att änglar har ett kön eller har möjlighet att fortplanta sig. De andra två teorierna har inte detta problem.

Svagheten i 2) och 3) är att vanliga män som gifter sig med vanliga kvinnor inte förklarar varför avkomman var "jättar" eller "gamla hjältar, namnkunniga män". Vidare, varför skulle Gud bestämma sig för att översvämma jorden (1 Mos 6:5-7) när Gud aldrig förbjudit starka män eller ättlingar till Seth att gifta sig med vanliga kvinnor eller ättlingar av Kain? Den kommande domen i Mosebok 6:5-7 är kopplat till vad som skedde i Första Mosebok 6:1-4. Endast obscena, perversa äktenskap mellan fallna änglar och mänskliga kvinnor tycks motivera en sådan hård dom.

Zom tidigare nämnts så är den svagheten i den första uppfattningen att Matteus 22:30 förklarar: "Vid uppståndelsen människor kommer varken gifta sig eller giftas; de kommer att vara som änglarna i himlen." Däremot säger inte texten att "änglarna inte kan gifta sig". Snarare betyder det bara att änglar inte gifter sig. För det andra hänvisar Matteus 22:30 till "änglarna i himlen". Det hänvisar inte till fallna änglar, som inte bryr sig om Guds skapade ordning och aktivt söker sätt att störa Guds plan. Det faktum att Guds heliga änglar inte gifter sig eller deltar i sexuella relationer betyder inte att samma sak gäller för Satan och hans demoner.

Teori 1) är den mest sannolika teorin. Det är en intressant motsägelse att säga att änglar är könlösa och sedan säga att "Guds söner" var fallna änglar som förökade sig med mänskliga kvinnor. Även om änglar är andliga varelser (Hebr 1:14), kan de visa sig i mänsklig, fysisk form (Mark 16:5). De män i Sodom och Gomorra ville ha sex med de två änglarna som var med Lot (1 Mos 19:1-5). Det är troligt att änglar är i stånd att ta mänsklig form, även till den grad att replikera den mänskliga sexualiteten och eventuellt även reproduktion. Varför gör de fallna änglarna inte detta oftare? Det verkar som om Gud fängslade de fallna änglarna som begått denna onda synd, så att de andra fallna änglarna inte skulle göra samma sak (som beskrivs i Judas 6). Tidiga hebreiska tolkar och apokryfiska och pseudepigrafiska skrifter är eniga att hålla fast vid uppfattningen att fallna änglar är "Guds söner" som nämns i Första Mosebok 6:1-4.

Detta stänger ingalunda debatten. Men att anse att Första Mosebok 6:1-4 innebär att fallna änglar som parat sig med mänskliga kvinnor har en stark kontextuell, grammatisk och historisk grund.

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Vilka var Guds söner och människornas döttrar i Första Mosebok 6:1-4?"

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud