settings icon
share icon
Fråga

Vilka är Guds egenskaper? Hurdan är Gud?

Svar


Den goda nyheten, när vi försöker svara på den här frågan är det mycket vi kan lära oss om Gud! De som undersöker den här förklaringen kanske ser det som en hjälp att först läsa igenom hela texten; sedan gå tillbaka och titta närmare på utvalda stycken. Referenserna till Bibeln är helt nödvändiga, för utan Bibelns auktoritet skulle dessa ord inte vara bättre än en människas åsikter; vilka i sig själva ofta är fel för att förstå Gud (Job 42:7). Att säga att det är viktigt för oss att förstå hurdan Gud är, är en kraftig underdrift! Att misslyckas med det gör att vi kan sätta upp och jaga efter något som är emot Guds vilja (2 Mos 20:3-5).

Bara det Gud valt att visa om sig själv, kan vi se. En av Guds egenskaper är ”Ljus”, det betyder att han kan uppenbara saker om sig själv (Jesaja 60:19, Jakobsbrevet 1:17). Sanningen att Gud har låtit oss veta om honom får inte bli försummad, för att inte någon av oss ska missa att komma till Hans vila (Hebreerbrevet 4:1). Skapelsen, Bibeln, och Ordet som blev kött (Jesus Kristus) hjälper oss att veta hurdan Gud är.

Låt oss börja med att förstå att Gud är vår skapare och att vi är en del av Hans skapelse (1 Mos 1:1 Psaltaren 24:1). Gud skapade människan till Sin avbild. Människan är över resten av skapelsen och fick herravälde över det (1 Mos 1:26-28). Skapelsen är fördärvad av ”syndafallet” men den visar fortfarande glimtar av Hans arbete (1 Mos 3:17-18; Romarbrevet 1:19-20). Om man väger in skapelsens omfång, komplexitet, skönhet och ordning kan vi få en känsla av Guds storhet.

Att läsa igenom några av Guds namn kan hjälpa oss i sökandet om hurdan Gud är. De är som följer:

Elohim – Den starke, gudomlig (1 Mos 1:1)
Adonai - Herre, i en herre och tjänare relation (2 Mos 4:10,13)
El Elyon – Den högste, den starkaste (1 Mos 14:20)
El Roi – den starke som ser (1 Mos 16:13)
El Shaddai – Alsmäktig Gud (1 Mos 17:1)
El Olam – evig Gud (Isaiah 40:28)
Yahweh - HERRE "Jag är", menar den eviga existensen av Gud (2 Mos 3:13,14).

Vi fortsätter nu med att undersöka fler av Guds egenskaper; Gud är evig, det betyder att Han inte hade någon början och Hans existens kommer inte ha något slut. Han är odödlig, oändlig (5 Mos 33:27; Psaltaren 90:2; 1 Timotheosbrevet 1:17). Gud är oföränderlig, Han kan aldrig ändras; det betyder att Gud är fullkomligt trovärdig och går att lita på totalt (Malaki 3:6; 4 Mos 23:19; Psaltaren 102:26,27). Gud är ojämförbar, det finns ingen som honom; Han är oöverträffad och perfekt (2 Samuel 7:22; Psaltaren 86:8; Jesaja 40:25; Matteus 5:48). Gud är outgrundlig, vi kan inte se vem Han är, Han är osökbar, det går inte att fullt ut förstå Honom (Jesaja 40:28; Psaltaren 145:3; Romarbrevet 11:33,34).

Gud är rättvis, det betyder att Han aldrig favoriserar någon (5 Mos 32:4; Psaltaren 18:30). Gud är allsmäktig, Han har all makt; Han kan göra vad Han än vill, men det han gör kommer alltid att följa resten av Hans karaktär (Uppenbarelseboken 19:6; Jeremia 32:17,27). Gud är överallt, det betyder att Han alltid är närvarande, överallt; detta betyder inte att Gud är allt (Psaltaren 139:7-13; Jeremia 23:23). Gud är allvetande, han känner till dåtiden, nutiden, och framtiden, också vad vi tänker i ett speciellt ögonblick, eftersom han vet allting och alltid kommer att vara rättvis (Psaltaren 139:1-5; Ords 5:21).

Gud är en, inte bara att det inte finns någon annan, utan också att Han är den ende som kan tillfredställa våra djupaste behov och längtan i våra hjärtan, och endast Han är värdig vår tillbedjan och tillgivenhet (5 Mos 6:4). Gud är rättfärdig, Gud kan inte och kommer inte att förbise synd; det är tackvare Hans rättfärdighet och rättvisa som vi kan få våra synder förlåtna, Jesus fick uppleva Guds dom när Han tog våra synder på sig (2 Mos 9:27; Matteusevangeliet 27:45-46; Romarbrevet 3:21-26).

Gud är härskare, Han är den högste; allt Han skapat, vare sig vi vet det eller inte kan inte motverka Hans syfte (Psaltaren 93:1; 95:3; Jeremia 23:20). Gud är ande, det går inte att se Honom (Johannesevangeliet 1:18; 4:24). Gud är treenighet, Han är tre i en, samma substans, lika i kraft och ära. Läggmärke till att Hans “namn” är i singular även om det tillhör tre direkta personer- “Fader, Son, Helig Ande” (Matteusevangeliet 28:19; Markusevangeliet 1:9-11). Gud är sanning, Han är alltid i överenskommelse med allt Han är, Han är omutlig och kan inte ljuga (Psaltaren 117:2; 1 Samuelsboken 15:29).

Gud är helig, Han är skiljd från allt som är moraliskt fel och är emot det. Gud ser all ondska och det är emot Honom; eld nämns ofta i skriften tillsammans med helighet. Gud beskrivs som en brinnande eld (Jesaja 6:3; Habackuk 1:13; 2 Mos 3:2,4,5; Hebreerbrevet 12:29). Gud är vänlig – detta inkluderar Hans godhet, snällhet, nåd, och kärlek – det är ord som ger mening till Hans godhet. Om det inte vore för Guds nåd skulle det verka som Hans andra egenskaper skulle skilja oss från honom. Tacksamt så är det inte så, för han vill känna oss var och en (2 Mos 34:6; Psaltaren 31:19; 1 Petrusbrevet 1:3; Johannesevangeliet 3:16; Johannesevangeliet 17:3).

Detta har bara varit ett svagt försök att svara på en fråga av Guds storlek. Försök att bli uppmuntrad att fortsätta sökandet efter Honom" (Jeremia 29:13).

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vilka är Guds egenskaper? Hurdan är Gud?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries