Varför valde Gud Israel som hans utvalda folk?


Fråga: Varför valde Gud Israel som hans utvalda folk?

Svar:
På tal om nationen Israel, 5 Mosebok 7:7-9 säger: "Herren, din Gud, utvalt att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jordens yta. Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er, ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade svurit era fäder som herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur slaveriets rike, ut ur den egyptiske kungens hand, ur faraos hand. Så skall du veta att endast herren, din Gud, är Gud, den trofaste Guden som håller fast vid sitt förbund och sin nåd i tusen släktled, när man älskar honom och håller hans bud."

Gud valde nationen Israel som folket genom vilket Jesus Kristus skulle födas och frälsa från synd och död (Joh 3:16). Gud lovade först Messias efter Adam och Evas syndafall (1 Mos kapitel 3). Gud bekräftade senare att Messias skulle komma från ättlingarna av Abraham, Isak och Jakob (1 Mos 12:1-3). Jesus Kristus är den ultimata anledningen till varför Gud valde Israel att vara hans speciella folk. Gud behövde inte ha ett utvalt folk, men han bestämde sig för att göra det på det sättet. Jesus var tvungen att komma från någon nation av människor, och Gud valde Israel.

Men Guds anledning att välja nationen Israel var inte enbart i syfte att frambringa Messias. Guds önskan för Israel var att de skulle gå och lära andra om honom. Israel skulle bli en nation av präster, profeter och missionärer till världen. Guds avsikt var för Israel att vara ett eget folk, en nation som pekade andra mot Gud och hans utlovade tillhandahållande av en Messias och Frälsare. För det mesta, har Israel misslyckats i denna uppgift. Men Guds yttersta syfte för Israel-som att föra Messias i världen uppfylldes perfekt i personen Jesus Kristus.

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Varför valde Gud Israel som hans utvalda folk?"

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud