settings icon
share icon
Fråga

Talar Gud fortfarande till oss i dag?

Svar


Bibeln beskriver att Gud många gånger talade hörbart med människor (2 Moseboken 3:14; Josua 1:1; Domarboken 6:18; 1 Samuelsboken 3:11; 2 Samuelsboken 2:1; Job 40:1; Jesaja 7:3; Jeremia 1:7; Apostlagärningarna 8:26, 9:15 det här är bara ett litet urval). Det finns ingen biblisk anledning varför Gud inte skulle kunna tala hörbart till en person i dag. Fastän Bibeln beskriver hundratals gånger att Gud talar, måste vi komma ihåg att det inträffar under loppet av 4000 år av mänsklighetens historia. Att Gud talar hörbart är undantaget, inte regeln. Det är även så att i de fall i Bibeln där Gud talar, är det inte alltid tydligt om det var en hörbar röst, en inre röst, eller en inre upplevelse.

Gud talar till människor i dag. Först och främst talar Gud till oss genom sitt ord (2 Timoteusbrevet 3:16-17). Jesaja 55:11 säger: "så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt det till." Bibeln är Guds ord. Där finns allt vi behöver veta för att bli frälsta och leva det kristna livet. Andra Petrusbrevet 1: 3 förklarar, "För hans gudomliga makt har skänkt oss allt som tjänar till liv och gudsfruktan, genom kunskap om honom som har kallat oss genom sin härlighet och kraft."

Gud kan också "tala" till oss genom händelser – det vill säga, kan Han vägleda oss genom att arrangera våra omständigheter. Och Gud hjälper oss att skilja mellan rätt och fel genom våra samveten (1 Timoteusbrevet 1:5; 1 Petrusbrevet 3:16). Gud påverkar våra sinnen att tänka hans tankar (Romarbrevet 12:2).

Gud tillåter att händelser inträffar i våra liv för att leda oss, förändra oss och hjälpa oss att växa andligen (Jakob 1:2-5; Hebreerbrevet 12: 5-11). Första Petrusbrevet 1:6-7 (SRB16) påminner oss, "I den ska ni glädja er mycket, även om ni nu en kort tid, om så behövs, måste utstå svårigheter under många slags prövningar, för att er tro som prövats, vilken är långt mera värd än förgängligt guld som prövats genom eld, ska visa sig bli till lov, pris och ära, vid Jesu Kristi uppenbarelse."

Gud kan ibland tala hörbart till människor. Men det är mycket tveksamt om detta sker så ofta som vissa hävdar att det gör. Återigen, även i Bibeln, när Gud talar hörbart är det undantaget, inte regeln.

Om någon hävdar att Gud har talat till honom eller henne, jämför alltid vad som sägs med vad Bibeln säger. Om Gud skulle tala i dag, skulle hans ord vara i full överensstämmelse med vad han har sagt i Bibeln (2 Timoteusbrevet 3: 16-17). Gud motsäger inte sig själv.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Talar Gud fortfarande till oss i dag?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries