Talar Gud fortfarande till oss i dag?


Fråga: Talar Gud fortfarande till oss i dag?

Svar:
Bibeln beskriver att Gud talar hörbart för människor många gånger (Mos 3:14; Joshua 1:1; Dom 6:18; 1 Sam 3:11; 2 Sam 2:1; Job 40:1; Jesaja 7:3; Jeremia 1:7; Apg 8:26, 9:15 det här är bara ett litet urval). Det finns ingen biblisk anledning varför Gud inte skulle kunna tala hörbart med en person i dag. Bibeln beskriver hundratals gånger att Gud talar, måste vi komma ihåg att de inträffar under loppet av 4000 år av mänsklighetens historia. Att Gud talar hörbart är undantaget, inte regeln. Även i de fall i bibel där Gud talar, är det inte alltid klart om det var en hörbar röst, en inre röst, eller ett mentalt intryck.

Gud talar till människor i dag. Först talar Gud till oss genom sitt ord (2 Tim 3:16-17). Jesaja 55:11 säger: "å skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det." Bibeln är Guds ord, allt vi behöver veta för att bli frälsta och leva det kristna livet. Andra Petrusbrevet 1: 3 förklarar, "Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet ."

Gud kan också "tala" till oss genom händelser – det vill säga, kan Han vägleda oss genom att arrangera våra omständigheter. Och Gud hjälper oss att skilja mellan rätt och fel genom våra samveten (1 Tim 1:5; 1 Petrus 3:16). Gud är i färd med att anpassa våra sinnen att tänka hans tankar (Rom 12:2).

Gud tillåter att händelser inträffar i våra liv för att styra oss, förändra oss och hjälpa oss att växa andligen (Jakob 1:2-5; Hebr 12: 5-11). Första Petrusbrevet 1:6-7 påminner oss, "Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig."

Gud kan ibland tala hörbart till människor. Men det är mycket tveksamt att detta sker så ofta som vissa hävdar att det gör. Återigen, även i Bibeln, att Gud talar hörbart är undantaget, inte det vanliga.

Om någon hävdar att Gud har talat till honom eller henne, jämför alltid vad som sägs med vad Bibeln säger. Om Gud skulle tala i dag, skulle hans ord vara i full överensstämmelse med vad han har sagt i Bibeln (2 Tim 3: 16-17). Gud motsäger inte sig själv.

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Talar Gud fortfarande till oss i dag?

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud