settings icon
share icon
Fråga

Varför är Gud så annorlunda i Gamla testamentet jämfört med Nya Testamentet?

Svar


Orsaken till denna fråga ligger en grundläggande missuppfattning av vad både Gamla och Nya testamentet avslöjar om Guds natur. Ett annat sätt att uttrycka samma tanke är när folk säger, "Gud i Gamla testamentet är vredens Gud, medan Gud i Nya testamentet är kärlekens Gud."

Faktum är att Bibeln är Guds progressiva uppenbarelse av sig själv till oss genom historiska händelser och genom sin relation med människor historien igenom. Detta kan bidra till missuppfattningar om hur Gud är i Gamla testamentet jämfört med Nya testamentet. Men när man läser både Gamla och Nya Testamentet, blir det tydligt att Gud är inte ändrar karaktär från ett testamente till ett annat och att Guds vrede och hans kärlek avslöjas i båda testamentena.

Till exempel, genom hela Gamla testamentet, förklaras Gud vara en "barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede, rik på kärlek och trofasthet" (2 Moseboken 34:6; 4 Moseboken 14:18; 5 Moseboken 4:31; Nehemja 9: 17; Psalm 86:5, 15; 108:4; 145:8; Joel 2:13). I Nya testamentet visar sig Guds kärleksfulla omtanke och barmhärtighet ännu mer fullständigt genom det faktum att "så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv" (Johannes 3:16).

Genom hela Gamla testamentet ser vi också hur Gud hanterar Israel på samma sätt som en kärleksfull far hanterar ett barn. När de avsiktligt syndade mot honom och började dyrka avgudar, tuktade Gud dem. Ändå tog han hand om dem varje gång när de hade ångrat sin avgudadyrkan. Detta är ungefär samma sätt som Gud handlar med kristna i Nya testamentet. Till exempel säger Hebreerbrevet 12:6 att "Den Herren älskar den agar han, och han bestraffar var son som han tar emot."

På liknande sätt ser vi genom hela Gamla testamentet Guds dom och vrede utgjuten över synden. På samma sätt ser vi i Nya testamentet att Guds vrede fortfarande "uppenbaras från himlen över all gudlöshet och ogudaktighet hos människor som undertrycker sanningen genom sin ondska" (Romarbrevet 1:18). Så, uppenbarligen, är Gud inte annorlunda i Gamla testamentet jämfört med Nya testamentet. Gud är till sin natur oföränderlig. Även om vi kan se en aspekt av hans natur tydligare uppenbarad i vissa ställen i Skriften mer än andra aspekter, förändras inte Gud själv.

När vi läser och studerar Bibeln blir det tydligt att Gud är densamme i Gamla och Nya testamentet. Även fast Bibeln består av 66 individuella böcker skrivna på två (eller möjligen tre) kontinenter, på tre olika språk, under en period av cirka 1500 år av mer än 40 författare, förblir den en enhetlig bok från början till slut utan motsägelser. I den ser vi hur en kärleksfull, barmhärtig och rättvis Gud behandlar syndiga människor i alla möjliga situationer.

Sannerligen, Bibeln är Guds kärleksbrev till mänskligheten. Guds kärlek till sin skapelse, särskilt till människorna, är uppenbar genom hela Skriften. Genom hela Bibeln ser vi Gud kärleksfullt och barmhärtigt kalla människor till en personlig relation med sig själv, inte för att de förtjänar det, utan för att han är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och rik på kärleksfull omtanke och sanning.

Samtidigt ser vi också en helig och rättfärdig Gud som är Domare över alla dem som inte lyder Hans Ord och vägrar att dyrka Honom, utan istället tillber gudar de själva har gjort (Romarbrevet kapitel 1).

På grund av Guds rättfärdiga och heliga karaktär måste all synd – dåtid, nutid och framtid – dömas och gottgöras. Därför har Gud i sin oändliga kärlek erbjudit betalning för syndaskulden och ett sätt att bli försonade med Honom, så att även en syndig människa kan undgå hans vrede.

Vi ser denna underbara sanning i verser som 1 Johannesbrevet 4:10: "Detta är kärleken, inte att vi älskade Gud, utan att han älskade oss och sände sin Son till försoning för våra synder."

I Gamla testamentet tillhandahöll Gud ett offersystem där försoning kunde ske för synd. Men detta offersystem var bara tillfälligt och såg bara fram emot Jesu Kristi ankomst. Han som skulle dö på korset för att fullständigt betala skulden för vår synd. Frälsaren som utlovades i Gamla testamentet uppenbaras till fullo i Nya testamentet.

Det som bara antyddes i Gamla testamentet, uppenbarades som Guds fullständiga kärlekshandling, genom att Han sände sin Son Jesus Kristus, i all sin härlighet i Nya testamentet. Både Gamla och Nya testamentet gavs för att "göra dig vis, till frälsning genom tron på Kristus Jesus." (2 Timoteusbrevet 3:15). När vi studerar båda testamentena noggrant är det uppenbart att hos Gud "finns ingen förändring eller växling mellan ljus och mörker." (Jakob 1:17).

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Varför är Gud så annorlunda i Gamla testamentet jämfört med Nya Testamentet?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries