settings icon
share icon
Fråga

Finns Gud? Finns det bevis för att Gud existerar?

Svar


Finns Gud? Jag tycker det är intressant att det väcks så mycket uppmärksamhet om den här frågan. Den senaste undersökningen sade att över 90 % av världens befolkning tror på Gud eller någon annan högre makt. På något sätt ligger ansvaret på dem som redan tror på Gud att bevisa att Han verkligen finns. Jag tycker att det borde vara tvärt om.

Guds existens kan i varje fall inte bevisas eller motbevisas. Bibeln säger att vi med tro måste acceptera att Gud finns, “Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom” (Hebreerbrevet 11:6). Om Gud önskade så skulle Han kunna dyka upp och bevisa för världen att Han existerar. Men om han gjorde det skulle det inte behövas någon tro. ”Jesus sade till honom: ’Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.’” (Johannes 20:29).

Det betyder dock inte att det inte finns några bevis för att Gud existerar. I Bibeln står det, “Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras, men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord.” (Psaltaren 19:2-5). Titta på stjärnorna, förstå universums omfång, upptäck det fantastiska i naturen, se den vackra solnedgången – alla dessa saker gör att vi kan tro att det finns en skapare, Gud. Om inte detta är tillräckligt finns det också bevis för Gud i våra hjärtan. I Predikaren 3:11 står det, “…han har ock lagt evigheten i människornas hjärtan …” Det finns något djupt inom oss som säger oss att det är något bortom detta livet, bortom denna världen. Vi kan försöka förneka den kunskapen med sinnet, men Guds närvaro finns ändå i oss. Trots detta varnar Bibeln att vissa ändå kommer förneka Guds existens, “Dårarna tänker: ’Det finns ingen Gud.’” (Psaltaren 14:1). Eftersom mer än 98 % av världens befolkning genom tiderna, i alla kulturer, i alla civilisationer, på alla kontinenter trott på någon form av Gud – måste det finnas någonting (eller någon) som orsakar den tron.

Utöver de Bibliska argumenten att Gud finns, finns det logiska argument. Först finns det ontologiska argument. Den mest populära av de ontologiska argumenten bygger på Gud visar sin existens. Det börjar med definitionen av Gud som “den som utan någon högre kan bli skapad.” Det sägs sedan att existera är större än att inte existera, därför måste det största begripliga verkligen finnas. Om Gud inte skulle finnas skulle Gud inte vara den största begripliga existensen – men det skulle motsäga sig Guds definition. Det finns också teologiska argument. De teleologiska argumenten är vetskapen om att universum har en så fantastisk design, det måste ha funnits en gudomlig skapare. Som exempel, om jorden var några få hundra kilometer längre bort från solen, skulle den inte kunna försörja mycket av det liv som finns här nu. Om beståndsdelarna i vår atmosfär var några få procent enheter annorlunda, skulle varje levande varelse på jorden dö. Sannolikheten för att en enda protein molekyl ska bildas är 1 till 10243 (det är 10 följt av 243 0’or). En enda cell består av miljoner protein molekyler.

Ett tredje logiskt argument för att Gud finns är kosmologiska argument. Varje händelse måste ha en anledning. Detta universum och allt i det är ett resultat. Det måste vara något som gjort att allt börjat existera. I sista hand måste det ha funnits något som inte är ett resultat av någon tidigare händelse som gjort att allt annat kommit till. Det ”något” är Gud. Ett fjärde argument är känt som moraliska argument. Alla kulturer genom historien har haft någon form av lagar. Alla har en inbyggd känsla för vad som är rätt ock fel. Mord, lögn, stöld, och omoral är fel i nästan hela världen. Var kom denna känsla för rätt och fel från om den inte kom från Gud?

Trots allt detta säger oss Bibeln att människor kommer att förneka det tydliga och otvivelaktiga budskapet från Gud och i stället tro på en lögn. I Romarbrevet 1:25 står det, “De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen.” Bibeln säger också att folk inte har någon ursäkt för att inte tro på Gud, “Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem” (Romarbrevet 1:20).

Människor väljer att inte tro på Gud för att det “inte är vetenskapligt” eller “för att det inte finns bevis.” Den egentliga orsaken är att när de väl erkänt att det finns en Gud, måste de också förstå att de har ansvar inför Gud och är i behov av förlåtelse av Gud (Romarbrevet 3:23; 6:23). Om Gud finns, då är vi ansvariga för vad vi gör mot Honom. Om Gud inte finns kan vi göra vad vi vill utan att oroa oss för att Gud ska döma oss. Jag tror att det är därför så många klamrar sig fast vid evolutionen i vårt samhälle – det finns ett alternativ till att tro på Gud. Gud finns och innerst inne vet alla att Han finns. Att vissa med kraftfulla försök, försöker att bevisa att han inte finns är ju egentligen starka argument att Han verkligen finns.

Låt mig ge ett sista argument till att Gud finns. Hur vet jag att Gud existerar? Jag vet att Gud finns för jag pratar med honom varje dag. Jag hör inte Hans röst, men jag känner Hans närvaro, känner Hans ledning, känner Hans kärlek och behöver Hans nåd. Det har hänt saker i mitt liv som inte har någon annan förklaring än Gud. Gud har mirakulöst räddat mig och förändrat mitt liv att jag inte kan göra annat än att erkänna och prisa Hans existens. Ingen av dessa argument kan i sig själva övertala någon som vägrar tro på det som är så uppenbart. Guds existens måste i slutändan bekännas med tro (Hebreerbrevet 11:6). Tro på Gud är inte att rusa i blindo ut i mörkret, det är ett säkert steg in i ett väl upplyst rum.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Finns Gud? Finns det bevis för att Gud existerar?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries