settings icon
share icon
Fråga

Bör kristna vara toleranta mot andras religiösa övertygelser?

Svar


I vår tid av "tolerans" anses moralisk relativism vara den högsta dygden. Alla filosofier, idéer och trossystem är lika mycket värda, säger relativismen, och alla är värda lika mycket respekt. De som favoriserar ett trossystem framför ett annat eller – ännu värre – hävdar kunskap om absolut sanning anses vara trångsynta, oupplysta eller till och med ”fundamentalister”.

Olika religioner har läror som ömsesidigt utesluter varandra. Relativister lyckas inte att logiskt sammanfatta direkta motsägelser. Till exempel gör Bibeln påståendet att "Och såsom det är bestämt om människorna att en gång dö och sedan dömas" (Hebreerbrevet 9:27, SRB16), medan vissa österländska religioner lär ut reinkarnation. Dör vi en eller flera gånger? Båda lärorna kan inte vara sanna. Relativister omdefinierar betydelsen av ordet sanning för att skapa en paradoxal värld där flera, motsägelsefulla "sanningar" kan existera samtidigt.

Jesus sa: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Johannes 14:6). En kristen har accepterat sanningen, inte bara som ett begrepp, utan som en person. Detta erkännande av Sanningen distanserar den kristna från dagens relativistiska tolerans. Den kristne har offentligt erkänt att Jesus uppstod från de döda (Romarbrevet 10:9-10). Om han verkligen tror på uppståndelsen, hur kan han vara "fördomsfri" när det gäller en icke-troendes påstående att Jesus aldrig uppstod? En kristen som förnekar Guds ords tydliga lära sviker Gud och handlar i otro.

Lägg märke till att vi hittills har citerat grunderna för tron i våra exempel. Vissa saker (som Kristi kroppsliga uppståndelse) är icke förhandlingsbara. Andra saker kan vara öppna för debatt, till exempel vem som skrev Hebreerbrevet eller naturen hos Paulus ”törntagg i köttet”. Vi bör undvika att fastna i dispyter om sekundära frågor (2 Timoteusbrevet 2:23; Titusbrevet 3:9).

Även vid diskussion om frälsningsgrundande läror bör en kristen utöva återhållsamhet och visa respekt. Det är en sak att inte hålla med om en ståndpunkt; det är en helt annan sak att behandla en person nedlåtande. Vi måste hålla fast vid Sanningen samtidigt som vi visar medkänsla med dem som ifrågasätter den. Liksom Jesus måste vi vara fulla av både nåd och sanning (Johannes 1:14).

Petrus gör en bra balans mellan att ha svaret och att ha ödmjukhet: ”Ja, även om ni får lida för rättfärdighetens skull, är ni saliga. Och var inte rädda för deras hotelser, låt er inte heller skrämmas. Utan håll Herren Gud helig i era hjärtan, och var alltid redo att med mildhet och fruktan svara var och en som ber er försvara det hopp som ni har, och med ett gott samvete, så att de som förtalar er såsom onda människor får skämmas när de talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus.” (1 Petrus 3:14-16. SRB16).

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Bör kristna vara toleranta mot andras religiösa övertygelser?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries