settings icon
share icon
Fråga

Calvinism och Arminianism - vilken syn är korrekt?

Svar


Calvinism och Arminianism är två system av teologi som försöker förklara sambandet mellan Guds suveränitet och människans ansvar i fråga om frälsning. Calvinism är uppkallad efter John Calvin, en fransk teolog som levde 1509-1564. Arminianism är uppkallad efter Jacobus Arminius, en holländsk teolog som levde 1560-1609.

Båda systemen kan sammanfattas med fem punkter. Calvinism håller människans fördärv som totalt medan Arminianism håller människan som delvis fördärvad. Totalt fördärv säger att varje aspekt av mänskligheten fläckas av synd, därför kan inte människor komma till Gud på egen hand. Delvis fördärvad säger att varje aspekt av mänskligheten är befläckad av synd, men inte i utsträckningen att de inte kan placera sin tro på Gud på egen hand.

I Calvinism ingår att tron om att valet är ovillkorligt, medan Arminianism tror på villkorligt val. Ovillkorligt val är uppfattningen att Gud väljer individer till frälsning helt baserat på hans vilja ensam, inte på något i sig som är värdigt i individen. Villkorlig val påstår att Gud väljer individer till frälsning baserad på hans förhandskännedom om vem som kommer att tro på Kristus till frälsning, därmed under förutsättning att den enskilde väljer Gud.

Calvinism ser försoning som begränsad, medan Arminianism ser det som obegränsad. Detta är den mest kontroversiella av de fem punkterna. Begränsad försoning är tron på att Jesus dog endast för de utvalda. Obegränsad försoning är tron på att Jesus dog för alla, men att hans död inte är verkningsfull förrän en person får honom genom tron.

Calvinism ingår tron att Guds nåd är oemotståndlig, medan Arminianism säger att en individ kan motstå Guds nåd. Oemotståndlig nåd hävdar att när Gud kallar en person till frälsning, kommer den personen oundvikligen komma till frälsning. Motståndlig nåd säger att Gud kallar alla till frälsning, men att många människor motstår och avvisar kallet.

Calvinism har till uthållighet av de heliga medan Arminianism har villkorad frälsning. Uthållighet av helgonen hänvisar till begreppet att en person som väljs av Gud kommer att framhärda i tro och kommer inte att permanent förneka Kristus eller vända sig bort från honom. Villkorlig frälsning är uppfattningen att en troende i Kristus kan, av hans/hennes egen fri vilja, vänder sig bort från Kristus och därmed förlora frälsning.

Så, i debatten om Calvinism Arminianism, vilken är korrekt? Det är intressant att notera att i mångfalden av Kristi kropp, det finns alla möjliga blandningar av Calvinism och Arminianism. Det finns fempunkts kalvinister och fempunkts Arminianister och samtidigt trepunkts kalvinister och tvåpunkts Arminians. Många troende anländer till någon sorts blandning av de två vyerna. I slutändan är det vår uppfattning att båda systemen misslyckas med att de försöker att förklara det oförklarliga. Människan är oförmögna att fullt ut greppa ett begrepp som denna. Ja, Gud är suverän och vet allt. Ja, människor är kallade för att göra ett verkligt beslut att placera tron på Kristus till frälsning. Dessa två omständigheter verkar motsägelsefullt för oss, men inte för Gud.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Calvinism och Arminianism - vilken syn är korrekt?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries