settings icon
share icon
Fråga

Kalvinism och Arminianism - vilken syn är korrekt?

Svar


Kalvinism och Arminianism är två teologiska läror som försöker förklara sambandet mellan Guds suveränitet och människans ansvar i fråga om frälsning. Kalvinismen är uppkallad efter Jean Calvin, en fransk teolog som levde 1509-1564. Arminianism är uppkallad efter Jacobus Arminius, en holländsk teolog som levde 1560-1609.

Båda systemen poängterar fem punkter. Kalvinismen anser att människans fördärv är totalt medan Arminianismen anser att människan är delvis fördärvad. Totalt fördärv innebär att varje aspekt av mänskligt tänkande och handlande fläckas av synd, därför kan människor inte komma till Gud av eget val. Delvis fördärvad innebär att varje aspekt av mänskligt tänkande och handlande är befläckat av synd, men inte i den utsträckningen att människor inte kan välja att tro på Gud på egen hand.

Kalvinismen anser att valet är ovillkorligt, medan Arminianismen tror på ett villkorligt val. Ovillkorligt val betyder att Gud väljer individer till frälsning helt baserat på sin egen vilja, inte på någon kvalitet hos individen. Villkorligt val betyder att Gud väljer individer till frälsning baserat på förhandskännedom om vem som kommer att tro på Kristus till frälsning, därmed under förutsättning att den enskilde själv väljer att ta emot Guds erbjudande.

Kalvinismen lär att försoningen är begränsad, medan Arminianismen anser att den är obegränsad. Detta är den mest kontroversiella av de fem punkterna. Begränsad försoning är tron på att Jesus dog endast för de utvalda. Obegränsad försoning är tron på att Jesus dog för alla, men att hans död inte leder till frälsning förrän en person tar emot frälsningen genom tro.

Kalvinismen lär att Guds nåd är oemotståndlig, medan Arminianismen säger att en individ kan motstå Guds nåd. Oemotståndlig nåd betyder att när Gud kallar en person till frälsning, kommer den personen oundvikligen komma till frälsning. Nåd som man kan vägra innebär att Gud kallar alla till frälsning, men att många människor motstår och avvisar erbjudandet.

Kalvinismen predikar något som kallas helgonens uthållighet medan Arminianismen predikar att frälsningen är villkorlig. De heligas uthållighet syftar på att en person som är utvald av Gud kommer att hålla ut i tro och inte permanent förneka Kristus eller vända sig bort från honom. Villkorlig frälsning är uppfattningen att en som tror på Kristus, av egen fri vilja kan vända sig bort från Kristus och därigenom förlora frälsningen. Observera - många arminianer förnekar "villkorlig frälsning" och håller istället fast vid "evig säkerhet".

Vem har då rätt i debatten mellan Kalvinism och Arminianism? Det är intressant att notera att i mångfalden i Kristi kropp, finns det alla möjliga blandningar av Kalvinism och Arminianism. Det finns fempunkts kalvinister och fempunkts arminianer men även trepunkts kalvinister och tvåpunkts arminianer. Många troende hittar någon sorts blandning av de två åsikterna. Vår uppfattning är att båda systemen har misslyckas med att försöka förklara det oförklarliga. Människan är oförmögen att fullt ut greppa ett begrepp som detta. Visst är Gud suverän och vet allt. Visst är människor är kallade att besluta för eller mot tron på Kristus erbjudande om frälsning. Detta kan verka motsägelsefullt för oss, men det är det inte för Gud.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Kalvinism och Arminianism - vilken syn är korrekt?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries