settings icon
share icon
Fråga

Vad är den kristna synen på självmord? Vad säger Bibeln om självmord?

Svar


Bibeln berättar om sex personer som begick självmord: Abimelek (Domarboken 9:54), Saul (1 Samuel 31:4), Sauls vapendragare (1 Samuel 31:4–6), Ahitofel (2 Samuel 17:23), Simri (1 Kungaboken 16:18) och Judas (Matteus 27:5). Fem av dessa män var kända för sin ondska (undantaget är Sauls vapendragare - ingenting sägs om hans karaktär). Vissa anser att Simsons död är ett exempel på självmord, eftersom han visste att hans handlingar skulle leda till att han själv dog (Domarboken 16:26–31), men Simsons mål var att döda filistéer, inte sig själv.

Bibeln ser självmord som likvärdigt med mord, vilket är vad det är – själv-mord. Gud är den ende som får bestämma när och hur en person ska dö. Vi bör säga med psalmisten: "Min tid ligger i dina händer." (Psaltaren 31:16, SRB16).

Gud är givaren av liv. Han ger, och Han tar, ”Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn.” (Job 1:21). Självmord, att ta sitt eget liv, är ogudaktigt eftersom det avvisar Guds livsgåva. Ingen människa får förkasta Guds auktoritet och avsluta sitt eget liv.

Vissa människor i Skriften kände djup förtvivlan i livet. Salomo, i sin strävan efter njutning, nådde den punkt där han "hatade livet" (Predikaren 2:17). Elia var rädd och deprimerad och längtade efter döden (1 Kungaboken 19:4). Jona var så arg på Gud att han ville dö (Jona 4:8). Till och med aposteln Paulus och hans missionärskamrater var vid ett tillfälle ”Vi blev så nedtyngda långt över vår förmåga, så att vi till och med misströstade om livet.” (2 Korintierbrevet 1:8).

Ingen av dessa begick dock självmord. Salomo lärde sig att "Frukta Gud och håll hans bud, det gäller alla människor." (Predikaren 12:13). Elia tröstades av en ängel, fick vila och fick ett nytt uppdrag. Jona fick förmaning och tillrättavisning av Gud. Paulus lärde sig att även om förtrycket han mötte var bortom hans förmåga att uthärda, kan Herren uthärda allt: "för att vi inte skulle förtrösta på oss själva utan på Gud, som uppväcker de döda," (2 Korintierbrevet 1:9).

Så enligt Bibeln är självmord en synd. Det är inte den "största" synden - den är inte värre än annan ondska, ur Guds synpunkt, och det är inte i sig självt avgörande för en persons eviga öde. Men självmord har definitivt en djup och varaktig inverkan på de kvarlämnade. De smärtsamma ärren som ett självmord lämnar läker inte lätt. Må Gud skänka sin nåd till var och en som står inför prövningar idag (Psalm 67:1). Och må var och en av oss hoppas på löftet: "För var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst." (Rom 10:13).

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad är den kristna synen på självmord? Vad säger Bibeln om självmord?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries