settings icon
share icon
Fråga

Finns det sådana saker som utomjordingar eller UFOn?

Svar


Låt oss först definiera "utomjordingar" som "varelser som kan göra moraliska val, har intellekt, känslor och en vilja." Därefter några vetenskapliga fakta:

1. Vi har skickat rymdfarkoster till flera planeter i vårt solsystem. Efter att ha observerat dessa planeter har vi uteslutit att alla utom Mars och eventuellt en av Jupiters månar kan underhålla liv.

2. 1976 skickade U.S.A. två landare till Mars. Båda hade instrument som kunde gräva i sanden på Mars och analysera förekomsten av tecken på liv. De hittade absolut ingenting. När man däremot analyserar jord från den kargaste öknen på jorden eller den mest frusna smutsen i Antarktis, finner man att det kryllar av mikroorganismer. 1997 skickade U.S.A. Pathfinder till Mars yta. Denna rover tog fler prover och genomförde många fler experiment. Den hittade heller inga tecken på liv. Sedan dess har flera expeditioner till Mars lanserats. Resultaten har alltid varit desamma.

3. Astronomer hittar ständigt nya planeter i avlägsna solsystem. Vissa menar att existensen av så många planeter bevisar att det måste finnas liv någon annanstans i universum. Faktum är att ingen av dessa någonsin har visat sig vara något i närheten av en livsuppehållande planet. Det enorma avståndet mellan jorden och dessa planeter gör det omöjligt att göra några bedömningar angående deras förmåga att upprätthålla liv. Eftersom evolutionister vet att jorden är den enda planet som möjliggör liv i vårt solsystem, vill de mycket gärna hitta en annan planet i ett annat solsystem för att stödja uppfattningen att liv är resultatet av evolution. Det finns många andra planeter där ute, men vi vet verkligen inte tillräckligt om dem för att verifiera att de skulle kunna möjliggöra liv.

Så vad säger Bibeln? Jorden och mänskligheten är unika i Guds skapelse. Första Moseboken 1 lär att Gud skapade jorden innan han ens skapade solen, månen eller stjärnorna. Apostlagärningarna 17:24-26, SRB16 säger att "Gud som har gjort världen och allt som är i den, han som är Herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är gjorda med händer. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av ett blod* gjort alla folkslag för att de ska bo över hela jordens yta. Och han har fastställt deras bestämda tider och de gränser inom vilka de ska bo,"

Ursprungligen var mänskligheten utan synd, och allt i världen var "mycket bra" (1 Mosebok 1:31). När den första människan syndade (1 Mosebok 3) blev resultatet problem av alla slag, inklusive sjukdom och död. Även om djur inte har någon personlig synd inför Gud (de är inte moraliska varelser), lider de ändå och dör (Rom 8:19-22). Jesus Kristus dog för att ta bort det straff som vi förtjänar för vår synd. När han kommer tillbaka kommer han att upphäva förbannelsen som har funnits sedan Adam (Uppenbarelseboken 21–22). Observera att Romarbrevet 8:19-22 säger att hela skapelsen ivrigt väntar på denna tid. Det är också viktigt att notera att Kristus kom för att dö för mänskligheten och att han dog endast en gång (Hebreerbrevet 7:27; 9:26-28; 10:10).

Om nu hela skapelsen lider under förbannelsen, då skulle alla levande som inte finns på jorden också lida. Om, för argumentets skull, moraliska varelser existerar på andra planeter, då lider de således också; och om inte nu, så kommer de säkert en dag att lida när allt försvinner med ett våldsamt dån och elementen smälter av brännande hetta (2 Petrus 3:10). Om de aldrig hade syndat, då skulle Gud vara orättvis när han straffade dem. Men om de hade syndat, och Kristus kunde dö endast en gång (vilket Han gjorde på jorden), då är de kvar i sin synd, vilket också skulle strida mot Guds karaktär (2 Petrus 3:9). Detta ställer oss inför en olöslig paradox – såvida det naturligtvis inte finns några moraliska varelser utanför jorden.

Hur skulle det då vara med icke-moraliska och icke-medvetande livsformer på andra planeter? Kan det finnas alger eller till och med hundar och katter på en okänd planet? Kanske det, och det skulle inte göra någon verklig skada på någon bibeltext. Men det skulle verkligen visa sig vara problematiskt när man försöker hitta svar på frågor som "Eftersom hela skapelsen lider, vilket syfte skulle Gud ha med att skapa icke-moraliska varelser som tvingas lida på avlägsna planeter?"

Sammanfattningsvis ger Bibeln oss ingen anledning att tro att det finns liv någon annan stans i universum. Faktum är att Bibeln ger oss flera viktiga skäl till varför det inte kan finnas det. Ja, det händer en del konstiga och svårförklarliga saker. Det finns dock ingen anledning att tillskriva dessa fenomen till utomjordingar eller UFO (Svenska: Oidentifierat flygande föremål). Om det går att hitta någon orsak till dessa påstådda händelser är det möjligt att det handlar om fenomen förorsakade av andar och troligen då demoner.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Finns det sådana saker som utomjordingar eller UFOn?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries