settings icon
share icon
Fråga

Finns det sådana saker som utomjording eller UFOn?

Svar


För det första, låt oss definiera "utomjordingar" som "varelser som kan göra moraliska val, med intellekt, känslor, och en vilja". Nu, tar vi några vetenskapliga fakta.

1. Mänskligheten har skickat rymdskepp till nästan varje planet i vårt solsystem. Efter att ha observerat dessa planeter, har vi uteslutit alla utom Mars och möjligen en av Jupiters månar som kapabla att kunna uppehålla liv.

2. År 1976, skickade USA två farkoster till Mars. Var och en hade instrument som kunde gräva i Mars sand och analysera den för några tecken på liv. De hittade ingenting. Däremot om du analyserat jord från de mest karga öknarna på jorden eller den mest frusna smuts i Antarktis, skulle du finna att det kryllar av mikroorganismer. År 1997, USA sände Pathfinder till Mars yta. Denna Rover tog flera prover och genomförde många fler experiment. Det konstaterades också absolut inga tecken på liv. Sedan dess har flera fler uppdrag till Mars inletts. Resultaten har alltid varit densamma.

3. Astronomer hittar ständigt nya planeter i avlägsna solsystem. Några föreslår att det finns så många planeter visar att det måste finnas liv någon annanstans i universum. Faktum är att ingen av dessa har någonsin visat sig vara något nära till en livsuppehållande planet. Det enorma avståndet mellan jorden och dessa planeter gör det omöjligt att göra några bedömningar avseende på deras förmåga att upprätthålla liv. Att veta att jorden, ensamt, stöder liv i vårt solsystem vill evolutionister hitta en annan planet i ett annat solsystem för att stödja uppfattningen att livet måste ha utvecklats. Det finns många andra planeter där ute, men vi verkligen inte vet tillräckligt mycket om dem för att kontrollera att de kunde uppehålla liv.

Så, vad säger Bibeln? Jorden och mänskligheten är unik i Guds skapelse. Första Mosebok 1 lär ut att Gud skapade jorden innan han skapade även solen, månen eller stjärnorna. Apostlagärningarna 17:24, 26 påstår att "Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand...Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo."

Ursprungligen var människan utan synd, och allt i världen var "mycket bra" (1 Mos 1:31). När den första människan syndade (1 Mos 3), resultatet blev problem av alla slag, inklusive sjukdom och död. Även om djuren inte har någon personlig synd inför Gud (de är inte moraliska varelser), kan de fortfarande lida och dö (Rom 8:19-22). Jesus Kristus dog för att ta bort det straff som vi förtjänar för våra synder. När han återvänder, kommer han omintentgöra förbannelsen som har funnits sedan Adam (Upp 21-22). Observera att Romarbrevet 8:19-22 säger att hela skapelsen ivrigt väntar för den här gången. Det är viktigt att också notera att Kristus kom för att dö för mänskligheten och att han dog bara en gång (Hebr 7:27, 9:26-28, 10:10).

Om hela skapelsen nu lider under förbannelsen skulle något liv bortsett från jorden också drabbas. Om för diskussionens skull, det existerar moraliska varelser på andra planeter, ska de också lida; och om inte nu, då kommer en dag säkert att drabbas när allt går bort med en stor buller och elementen smälta med innerlig värme (2 Petr 3:10). Om de aldrig hade syndat, skulle Gud vara orättvist att straffa dem. Men om de hade syndat, och Kristus kunde dö bara en gång (som han gjorde på jorden), då är de kvar i sin synd, vilket också skulle strida mot Guds karaktär (2 Petrus 3:9). Detta lämnar oss med en olöslig paradox om inte, naturligtvis, det inte finns moraliska varelser utanför jorden.

Vad sägs om icke-moraliska och icke-kännande livsformer på andra planeter? Kan alger eller även hundar och katter finnas på en okänd planet? Förmodligen så, och det skulle inte göra någon verklig skada för någon biblisk text. Men det skulle säkert vara problematiskt när man försöker svara på frågor som "Eftersom hela skapelsen lider, vilket syfte skulle Gud ha för att skapa icke-moraliska och icke-kännande varelser för att lida på avlägsna planeter?"

Sammanfattningsvis ger Bibeln oss ingen anledning att tro att det finns liv på andra ställen i universum. I själva verket ger Bibeln oss flera viktiga skäl till varför det inte kan vara så. Ja, det finns många konstiga och oförklarliga saker som äger rum. Det finns ingen anledning, däremot, att tillskriva dessa fenomen till utomjordingar eller UFO. Om det finns en urskiljbar orsak till dessa förmodade händelser, har det sannolikt ett andlig, och mer specifikt, demoniskt, ursprung.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Finns det sådana saker som utomjording eller UFOn?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries