settings icon
share icon

Tuomarien kirja

Kirjoittaja: Tuomarien kirjassa ei mainita sen kirjoittajaa. Perinnetiedon mukaan profeetta Samuel oli sen kirjoittaja. Sisäisen todistusaineiston mukaan Tuomarien kirjan kirjoittaja eli kohta kyseisen aikakauden jälkeen. Näin ollen on mahdollista, että Samuel oli sen kirjoittaja.

Kirjoitusajankohta: Se kirjoitettiin todennäköisesti vuosien 1045 and 1000 eKr. välillä.

Kirjan tarkoitus: Tuomarien kirja voidaan jakaa kahteen osaan: 1) Luvut1-16 koostuvat maan vapauttamista koskevista sodista, alkaen kanaanilaisten voittamisesta ja päättyen filistealaisten tappioon ja Simsonin kuolemaan. 2) Luvut 17-21, joita pidetään liitteinä, jotka eivät liity aiemmin kerrottuihin tapahtumiin. Näiden lukujen ajanjaksoa kuvataan aikana, jolloin "Israelissa ei ollut kuningasta" (Tuom. 17:6; 18:1; 19:1; 21:25). Ruutin kirja oli alun perin osa Tuomarien kirjaa, mutta vuonna 450 jKr. se päätettiin eriyttää omaksi kirjakseen.

Tärkeimmät jakeet:

Tuom. 2:16-19: "Silloin Herra kohotti kansan johtajiksi tuomareita, ja he pelastivat kansan rosvojoukkojen käsistä. Mutta israelilaiset eivät totelleet tuomareitakaan, vaan olivat Herralle uskottomia ja kumarsivat muita jumalia. He eivät kauan pysyneet sillä tiellä, jota heidän isänsä olivat Herran käskyjä noudattaen vaeltaneet. He eivät seuranneet isiensä jälkiä. Herra asetti Israelin kansalle tuomareita ja oli aina näiden tukena. Herra suojeli kansaa vihollisilta niin kauan kuin tuomari eli, sillä Herran kävi kansaa sääliksi, kun hän kuuli sen huokailevan sorrettuna ja vaivoissaan. Mutta heti tuomarin kuoltua israelilaiset lankesivat uudelleen ja vaipuivat vielä syvemmälle turmelukseen kuin esi-isänsä. He eivät luopuneet pahoista teoistaan eivätkä uppiniskaisuudestaan, vaan seurasivat muita jumalia ja palvelivat ja kumarsivat niitä."

Tuom. 10:15: "Israelilaiset sanoivat Herralle: "Me olemme tehneet syntiä. Tee meille niin kuin hyväksi katsot, kunhan tämän kerran pelastat meidät."

Tuom. 21:25: "Siihen aikaan Israelissa ei vielä ollut kuningasta, ja jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki."

Lyhyt yhteenveto: Tuomarien kirja on esimerkki siitä, kuinka Jumalan lapset suhtautuivat Jumalaan itsestäänselvyytenä, vuosi vuoden ja vuosisata vuosisadan jälkeen. Tuomarien kirja on surullisena vastakohtana Joosuan kirjalle, missä kuvaillaan Jumalan siunauksia israelilaisille seurauksena heidän kuuliaisuudelleen vallata Luvattu maa. Tuomarien kirjassa kansa on tottelematon ja epäjumalia palvova, josta seuraa monia tappioita. Jumala ei kuitenkaan koskaan sulkenut rakkauden käsivarsiaan, jos hänen kansansa halusi tehdä parannuksen pahoista teoistaan ja huusi häntä avukseen (Tuom. 2:18). Viidentoista eri tuomarin aikana Jumala kunnioitti Aabrahamille antamaansa lupausta suojella ja siunata hänen jälkeläisiään (1. Moos. 12:2-3).

Joosuan ja hänen aikalaistensa kuoleman jälkeen israelilaiset palasivat Baalin ja Astarotin epäjumalanpalvelukseen. Jumala salli israelilaisten kärsiä väärien jumalan palvonnan seurauksista. Sen seurauksena he kääntyivät pyytämään apua uudestaan Herralta. Silloin Jumala lähetti heille tuomareita ohjaamaan heitä jumalalliseen elämään. Mutta kerta toisensa jälkeen he käänsivät selkänsä Jumalalle ja palasivat vääryyksiinsä. Jumala piti kuitenkin oman osansa Aabrahamille antamastaan lupauksesta ja pelasti Israelin vihollisiltaan kautta 480 vuoden pituisen Tuomarien kirjan aikakauden.

Kaikkein maineikkain tuomari lienee ollut Simson, joka oli 12. tuomari. Hänestä tuli Israelin johtaja 40-vuotisen armottoman filistealaisten hallinnan jälkeen. Simson johti Jumalan kansan voittoon filistealaisista, mutta menetti oman henkensä taistelussa filistealaisia vastaan oltuaan 20 vuotta tuomarina.

Ennakoinnit: Simsonin äidin saama ilmoitus Israelin kansaa johtavan pojan syntymästä on ennakkokuvaus Marian saamasta Messiaan syntymää koskevasta ilmoituksesta. Jumala lähetti enkelinsä molempien naisten luo ja ilmoitti heille, että he tulisivat raskaaksi ja synnyttäisivät pojan (Tuom. 13:7; Luuk. 1:31), joka johtaisi Jumalan kansaa.

Jumalan sääliin perustuva kansansa vapauttaminen heidän pahuudestaan ja välinpitämättömyydestään huolimatta on kuvaus Kristuksen työstä ristillä. Jeesus kuoli vapauttaakseen kansansa, kaikki häneen uskovat, synneistään. Vaikka suurin osa häntä hänen opetustyönsä aikana seuranneista kääntyi pois ja jätti hänet, hän oli kuitenkin uskollinen omasta puolestaan kulkien ristille ja kuollen puolestamme.

Käytännön sovellutus: Tottelemattomuus johtaa aina rangaistukseen. Israelilaiset ovat hyvä esimerkki siitä, miten meidän ei pidä toimia. He eivät oppineet kokemuksen kautta, että Jumala aina rankaisee kapinoinnin, vaan jatkoivat tottelemattomuudessaan ja kärsivät sen seurauksena Jumalan kuritusta. Jos me olemme tottelemattomia, pyydämme Jumalan kuritusta elämäämme. Hän ei tee sitä, koska hän rakastaa kurittamista, vaan koska "jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa” (Hepr. 12:6).

Tuomarien kirja on todiste Jumalan uskollisuudesta. Jopa silloin, kun "olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena" (2. Tim. 2:13). Vaikka saatamme olla uskottomia häntä kohtaan israelilaisten tavoin, hän on silti uskollinen pelastaen meidät, turvaten meidät (1. Tess. 5:24) ja antaen meille anteeksi sitä pyytäessämme (1. Joh. 1:9). "Jumala on myös vahvistava teitä loppuun saakka, niin ettei teissä ole moitteen sijaa Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen päivänä. "Jumala on kutsunut teidät Poikansa Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme, yhteyteen, ja hän pysyy sanassaan" (1.Kor. 1:8).

EnglishVanhan testamentin yleiskatsausPaluu suomenkieliselle etusivulle

Tuomarien kirja
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries