settings icon
share icon

Evankeliumi Matteuksen mukaan

Kirjoittaja: Tämä evankeliumi tunnetaan Matteuksen evankeliumina, koska sen niminen apostoli oli sen kirjoittaja. Kirjoitustyyli on sellainen, jota voidaan odottaa entiseltä veronkerääjältä. Hän oli kiinnostunut taloudellisista seikoista (18:23-24; 25:14-15). Kirja on hyvin järjestelmällinen ja tiivis. Matteus jakaa evankeliuminsa kuuteen aiheeseen sen sijaan, että hän kirjoittaisi aikajärjestyksessä.

Veronkerääjänä Matteuksella oli kyky kirjoittaa tavalla, joka teki sen kiinnostavaksi kristityille. Veronkerääjien oletettiin pystyvän tekemään sanatarkkoja muistiinpanoja ihmisten puheista. Tämä merkitsi sitä, että Matteus ei ollut ainoastaan Pyhän Hengen innoittama, vaan hänellä saattoi olla sanatarkkoja muistiinpanoja Kristuksen saarnoista. Luvuissa 5-7 esitetty vuorisaarna saattoi olla esimerkki tästä.

Kirjoitusajankohta: Apostoli Matteus kirjoitti tämän kirjan kirkkohistorian varhaisvaiheessa, todennäköisesi noin vuonna 50 jKr. Tuolloin suurin osa kristityistä oli juutalaisia käännynnäisiä ja niin ollen Matteuksen juutalainen näkökulma tapahtumiin oli ymmärrettävä.

Kirjan tarkoitus: Matteus halusi todistaa juutalaisille, että Jeesus Kristus oli luvattu Messias. Matteus lainaa muita evankeliumien kirjoittajia useammin Vanhasta testamentista osoittaakseen, kuinka Jeesus täytti juutalaisten profeettojen sanat. Matteus kuvaa tarkasti Jeesuksen sukupuun Daavidiin ja käyttää monia juutalaisille tuttuja ilmaisuja. Matteuksen rakkaus ja huoli kansansa tilasta käy ilmi hänen tunnontarkasta evankeliumin kirjoittamistavastaan.

Tärkeimmät jakeet:
Matteus 5:17: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan."

Matteus 5:43-44: "Teille on opetettu: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.' Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta."

Matteus 6:9-13: " Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa; anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme; ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme; Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta..."

Matteus 16:26:"Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin?"

Matteus 22:37-40: "Jeesus vastasi: Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat."

Matteus 27:31: “Aikansa pilkattuaan he riisuivat häneltä viitan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja lähtivät viemään häntä ristiinnaulittavaksi.”

Matteus 28:5-6: “Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi.”

Matteus 28:19-20: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Lyhyt yhteenveto: Matteus käsittelee Kristuksen sukupuuta, syntymää ja varhaiselämää kahdessa ensimmäisessä luvussa. Sen jälkeen aihe siirtyy Jeesuksen opetustyöhön. Kristuksen opetukset on järjestetty "puheiden" muotoon, kuten esimerkiksi Vuorisaarna luvuissa 5-7. Luvussa 10 aiheena on opetuslasten lähetystyö ja työsarka. Luku 13 koostuu vertauksista. Luvussa 18 käsitellään seurakuntaa. Luvussa 23 aiheena ovat tekopyhyys ja tulevaisuuden tapahtumat. Luvuissa 21 aina lukuun 27 saakka kirjoitetaan Jeesuksen pidätyksestä, kidutuksesta ja teloituksesta. Viimeinen luku kuvaa ylösnousemusta ja suurta lähetyskäskyä.

Erityispiirteet: Koska Matteuksen tarkoituksena on esittää Jeesus Kristus Israelin kuninkaana ja messiaana, hän käyttää Vanhan testamentin lainauksia muita evankeliumien kirjoittajia useammin. Hän lainaa yli 60 kertaa Vanhan testamentin profeetallisia kohtia osoittaen, kuinka Jeesus täytti ne. Hän aloittaa evankeliuminsa Jeesuksen sukuhistorialla, johtaen sen juutalaisten esi-isään Aabrahamiin saakka. Sen jälkeen hän lainaa monesti profeettoja käyttäen ilmaisua "sillä näin on ilmoitettu" (Matt. 1:22-23, 2:5-6, 2:15, 4:13-16, 8:16-17, 13:35, 21:4-5). Seuraavat kohdat viittaavat Vanhan testamentin ennustuksiin, koskien neitsyestä syntymistä (Jesaja 7:14) Betlehemissä (Miika 5:2), paluuta Egyptistä Herodeksen kuoleman jälkeen (Hoosea 11:1), opetustyötä pakanakansoille (Jesaja 9:1-2; 60:1-3), kehon ja sielun parannuksia (Jesaja 53:4), vertausten käyttöä (Psalmi 78:2), ja riemullista saapumista Jerusalemiin (Sakarja 9:9).

Käytännön sovellutus: Matteuksen evankeliumi on erinomainen johdanto kristillisyyden tärkeimpiin opetuksiin. Kirjan jäsentely tekee eri aiheiden löytämisen helpoksi. Tämä evankeliumi on erityisen hyödyllinen ymmärtämään, kuinka Kristuksen elämä oli Vanhan testamentin profetioiden täyttymys.

Matteuksen kirjoitusten kohderyhmänä olivat juutalaiset, hänen maanmiehensä, ja erityisesti fariseukset ja saddukeukset, jotka itsepäisesti kieltäytyivät hyväksymästä Jeesusta Messiaakseen. Huolimatta vuosisatoja kestäneestä Vanhan testamentin opiskelusta, heidän silmänsä olivat sokeita näkemään kuka Jeesus todella oli. Jeesus moitti heidän kovia sydämiään ja heidän haluttomuuttaan tunnistaa Hänet, jota he olivat odottaneet (Joh. 5:38-40). He halusivat Messiaan olevan heidän halunsa mukaisen, joka täyttäisi heidän tarpeensa ja tekisi mitä he halusivat. Kuinka usein me etsimme Jumalaa omien ehtojemme mukaan? Hylkäämme hänet antamalla hänelle vain meille sopivia ominaisuuksia, sellaisia, jotka ovat meille eduksi: rakkauden ja armon. Hylkäämme meille negatiiviset piirteet: suuttumuksen, oikeudenmukaisuuden ja pyhän vihan. Olkaamme varovaisia, jotta emme toista fariseusten virhettä ja luo Jumalasta meidän tahtomme mukaista olettaen hänen toimivan meidän ehtojemme mukaan. Sellainen jumala olisi ainoastaan epäjumala. Raamattu antaa meille yllin kyllin tietoa Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen luonteesta ja ominaisuuksista voidaksemme palvoa ja totella oikealla tavalla.

EnglishUuden testamentin yleiskatsausPaluu suomenkieliselle etusivulle

Evankeliumi Matteuksen mukaan
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries