settings icon
share icon

Kirje kolossalaisille

Kirjoittaja: Apostoli Paavali oli Kolossalaiskirjeen pääkirjoittaja (Kol. 1:13). Samoin Timoteus osallistui sen kirjoittamiseen (Kol. 1:1).

Kirjoitusajankohta: Kirje kolossalaisille kirjoitettiin noin vuonna 58-62 jKr.

Kirjeen tarkoitus: Kolossalaiskirje on pienoismuotoinen etiikan kurssi, jossa käsitellään kaikkia kristillisen elämän osa-alueita. Paavali etenee henkilökohtaisesta elämästä kotia, perhettä, työtä ja lähimmäisiä koskettaviin asioihin. Kirjeen teemana on se, että Herran Jeesuksen Kristuksen kautta kaikki tarpeemme eri elämän osa-alueilla tulevat täytetyiksi.

Tärkeimmät jakeet:
Kol. 1:15-16, "Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten."

Kol. 2:8, "Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin eivätkä Kristukseen."

Kol. 3:12-13, "Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa."

Kol. 4:5-6, "Suhtautukaa viisaasti ulkopuolisiin, käyttäkää sopivaa hetkeä hyväksenne. Puhukaa aina ystävällisesti, kuitenkin sananne suolalla höystäen. Teidän on tiedettävä, miten kullekin vastaatte."

Lyhyt yhteenveto: Kolossalaiskirjeen tarkoituksena oli kumota Kolossassa vallalle nousseet väärät opit, jotka olivat vaaraksi seurakunnan olemassaololle. Emme tiedä, mitä Paavalille oli kerrottu seurakunnan tilasta, mutta tämä kirje oli hänen vastauksensa siihen.

Voimme Paavalin vastauksen perusteella aavistella, että kyseessä oli väärä kuva Kristuksesta (hän pidettiin ihmisenä, mutta hänen täyttä jumalisuuttaan ei hyväksytty). Paavali näyttää myös kiistelleen juutalaisten ympärileikkaukselle ja perinteille asettamalle tärkeydelle (Kol. 2:8-11; 3:11). Käsiteltävä vääräoppisuus vaikuttaa olleen juutalaista agnostismia tai kenties se oli sekoitus juutalaista askeettisuutta ja kreikkalaista stoismia. Hän perustelee vastauksensa hyvin osoittaessaan Kristuksen olevan riittävän.

Kolossalaiskirjeessä on teologisia ohjeita koskien Kristuksen jumalisuutta ja vääriä filosofisia näkemyksiä (1:15-2:23). Siinä on samoin käytännön rohkaisuja ja neuvoja koskien kristillistä käytöstä ja puhetapaa (3:1-4:18).

Erityispiirteet: Kuten oli asianlaita muuallakin, myös Kolossassa Paavalia huolestutti juutalainen lakihenkisyys. Pelastus yksin armon kautta ilman tekoja oli niin ennenkuulumatonta Vanhan testamentin tapoihin juurtuneille, että heidän oli vaikea ymmärtää sitä. Näin ollen lakihenkisillä oli jatkuvasti tapana lisätä joitakuita lain vaatimuksia tähän uuteen uskoon. Yksi suurimmista oli ympärileikkaus, jota vielä harjoitettiin joidenkin juutalaisten käännynnäisten parissa. Paavali vastasi tähän virheoppiin Kol. 2:11-15, missä hän julistaa lihallisen ympärileikkauksen olevan tarpeettoman, koska Kristus oli saapunut. Hän korosti sydämen ympärileikkausta lihallisen ympärileikkauksen sijaan. Tämän vuoksi Vanhan testamentin laki oli tullut tarpeettomaksi (5. Moos.10:16, 30:6; Jer. 4:4, 9:26; Apt. 7:51; Room. 2:29).

Käytännön sovellutus: Paavali käsittelee monia aiheita ja niiden soveltaminen nykyaikaan merkitsee Kristuksen täydellisyyttä pelastuksessamme ja vanhurskauttamisessamme. Meidän on tiedettävä ja ymmärrettävä evankeliumi, jotta emme joutuisi harhaan lakihenkisyyden tai vääräoppisuuden teille. Meidän on oltava varuillamme, jotta emme millään tavoin vähättelisi Kristuksen keskeistä asemaa Herrana ja Pelastajana tai poikkeaisi siitä. Kaikki "uskontoja", jotka hyväksyvät Raamatun lisäksi muita kirjoja, joiden väitetään olevan sen kanssa samanarvoisia tai mitkä lisäävät ihmisen toimia Jumalan töihin pelastumisen saamiseksi, on vältettävä. Muita uskontoja ei voi yhdistää tai lisätä kristinuskoon. Kristus antaa meille täydelliset eettiset ohjeet elämää varten. Kristillisyys on ikään kuin perhe, elämäntapa ja ihmissuhde uskonnon sijaan. Hyvät teot, tähdistä ennustaminen, henkien manaaminen ja horoskoopit eivät auta tuntemaan Jumalan aivoituksia. Se tapahtuu ainoastaan Kristuksen kautta. Hänen tahtonsa on ilmoitettu hänen Sanassaan ja meidän on syytä tuntea se! EnglishUuden testamentin yleiskatsausPaluu suomenkieliselle etusivulle

Kirje kolossalaisille
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries