settings icon
share icon

Juudaksen kirje

Kirjoittaja: Juudas 1 nimeää kirjeen kirjoittajaksi Juudaksen, Jaakobin veljen. Tässä on todennäköisesti kyseessä Jeesuksen velipuoli Juudas, koska Jeesuksella oli myös velipuoli nimeltä Jaakob (Matt. 13:55). Juudas ei nimeä itseään Jeesuksen veljenä. Tämä johtui todennäköisesti hänen nöyrämielisyydestään ja kunnioituksestaan Kristusta kohtaan.

Kirjoitusajankohta: Juudaksen kirje on samankaltainen 2. Pietarin kirjeen kanssa. Näin ollen Juudaksen kirjeen kirjoitusajankohta riippuu siitä, lainasiko Juudas toisesta Pietarin kirjeestä vai päinvastoin. Joka tapauksessa Juudaksen kirje kirjoitettiin vuosien 60 ja 80 välisenä aikana.

Kirjeen tarkoitus: Juudaksen kirje on meille tärkeä, koska siinä kirjoitetaan lopun ajoista, seurakunta-ajan viimeisistä hetkistä. Seurakunta-aika sai alkunsa helluntaipäivänä. Juudaksen kirje on ainoa kokonaisuudessaan uskosta luopumiseen keskittynyt kirje. Juudaksen mukaan pahat teot ovat todisteita luopumisesta. Hän kehottaa meitä kilvoittelemaan uskon puolesta, sillä rikkavilja on vehnän joukossa. Väärät profeetat ovat seurakunnan keskuudessa ja saattavat pyhät vaaraan opetuksillaan. Juudas on lyhyt, mutta tärkeä kirje. Sen opiskelu on hyödyllistä ja se soveltuu erinomaisesti nykyajan kristityille.

Tärkeimmät jakeet:
Juudas 3: "Rakkaat ystävät! Hartaasti olen halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, ja nyt sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu."

Juudas17-19: "Rakkaat ystävät! Muistakaa te, mitä Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat ennalta puhuneet. Hehän sanoivat teille, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka elävät jumalattomien himojensa vallassa. Nämä luokittelevat ihmisiä, vaikka itse ovat ajatuksiltaan maallisia, Henkeä vailla.”

Juudas 24-25: “Hänen, jolla on voima varjella teidät lankeamasta ja riemun vallitessa asettaa teidät tahrattomina kirkkautensa eteen, ainoan Jumalan, hänen, joka on pelastanut meidät Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, hänen on kirkkaus, korkeus, voima ja valta, ennen aikojen alkua, nyt ja ikuisesti. Aamen.”

Lyhyt yhteenveto: Jakeen kolme mukaan Juudas halusi kirjoittaa pelastuksesta, mutta hän muutti aiheensa uskon puolustamiseen. Uskossa on kyse kaikesta kristillisestä opista, jota Kristus ja apostolit opettivat. Juudas varoitti vääristä opettajista (jakeet 4-16) ja neuvoi meitä, kuinka menestymme hengellisessä sodankäynnissä (jakeet 20-21). Tätä viisautta meidän olisi hyödynnettävä, kun elämme näitä viimeisiä aikoja.

Erityispiirteet: Juudaksen kirje on täynnä viittauksia Vanhaan testamenttiin, mukaan lukien pako Egyptistä (jae 5); Saatanan kapina (jae 6); Sodoma ja Gomorra (jae 7); Mooseksen kuolema (jae 9); Kain (jae 11); Baalam (jae 11); Koorah (jae 11); Henok (jakeet 14-15), ja Aadami (jae 14). Juudaksen tapa käyttää tunnettuja historiallisia tapahtumia kuten Sodomaa ja Gomorraa, Kainia, Baalamia ja Korahia muistutti juutalaisperäisiä kristittyjä oikean uskon ja kuuliaisuuden tärkeydestä.

Käytännön sovellutus: Me elämme historiallisesti ainutlaatuisena aikana ja tämä pieni kirje antaa meille mahdollisuuden kohdata meidän aikamme haasteet näinä lopun aikoina. Nykypäivän kristittyjen on oltava varuillaan väärien oppien suhteen, jotka niin kovin helposti voivat eksyttää Jumalan Sanaa puutteellisesti tuntevat. Meidän on tunnettava evankeliumi, suojeltava ja puolustettava sitä, sekä hyväksyttävä Kristuksen Herraus, joka ilmenee muutoksena elämässämme. Aito usko heijastuu aina Kristuksen kaltaisena käytöksenä. Meidän elämämme Kristuksessa pitäisi heijastaa sydämessämme olevan kaikkivaltiaan Luojan ja Isän tuntemuksen kuvaa. Meillä on oltava henkilökohtainen suhde häneen. Ainoastaan silloin voimme kuulla hänen äänensä niin hyvin, että seuraamme ainoastaan häntä.

EnglishUuden testamentin yleiskatsausPaluu suomenkieliselle etusivulle

Juudaksen kirje
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries