settings icon
share icon

Jobin kirja

Kirjoittaja: Jobin kirjassa ei mainita erikseen sen kirjoittajaa. Todennäköisimmät kirjoittajat ovat Job, Elihu, Mooses tai Salomon.

Kirjoitusajankohta: Jobin kirjan kirjoitusajankohta riippuu siitä, kuka sen kirjoitti. Jos Mooses kirjoitti sen, kirjoitusajankohta lienee ollut noin 1440 eKr. Jos Salomon kirjoitti sen, kirjoitusajankohta oli noin 950 eKr. Koska emme tiedä sen kirjoittajaa, emme voi myöskään varmuudella sanoa kirjan kirjoittamisajankohtaa.

Kirjan tarkoitus: Jobin kirja auttaa meitä ymmärtämään seuraavat seikat: Saatana ei voi tuottaa taloudellista tai fyysistä tuhoa elämässämme ilman Jumalan suostumusta. Jumala päättää, mitä Saatana voi tehdä. Me emme pysty ymmärtämään syitä maailman kaikille kärsimyksille. Paha saa kuitenkin palkkansa. Emme voi aina syyttää elämäntyyliämme kärsimyksistämme ja synneistämme. Toisinaan kärsimme, jotta sielumme tulisi puhtaammaksi, vahvemmaksi, kokeneemmaksi ja koetelluksi. Meille riittää Jumala, joka ansaitsee rakkautemme ja ylistyksemme kaikissa tilanteissa.

Tärkeimmät jakeet:

Job 1:1, "Usin maassa eli mies, jonka nimi oli Job. Hän oli kunnon mies, rehellinen ja jumalaapelkäävä, ja hän karttoi kaikkea pahaa."

Job 1:21, "Alastomana minä tulin äitini kohdusta, alastomana palaan täältä. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi!”

Job 38:1-2, "Silloin Herra vastasi Jobille. Myrskyn keskeltä hän puhui: Kuka on tämä, joka peittää minun tarkoitukseni mielettömillä puheillaan?"

Job 42:5-6, "Vain korvakuulolta sinut tunsin. Nyt ovat silmäni nähneet sinut. Sen tähden minä häpeän puheitani ja kadun niitä tomussa ja tuhkassa."

Lyhyt yhteenveto: Kirja alkaa tilanteella, jossa Saatana on taivaassa syyttämässä Jobia Jumalan edessä. Hänen väitteidensä mukaan Job palvelee Jumalaa ainoastaan siksi, että Jumala suojelee häntä ja pyytää Jumalan lupaa koetellakseen Jobin uskoa ja uskollisuutta. Jumala sallii tämän tietyissä rajoissa. Miksi vanhurskaat kärsivät? Tämä kysymys esitetään, kun Job menettää perheensä, rikkautensa ja terveytensä. Jobin kolme ystävää Elifas, Bildad ja Soofas saapuvat lohduttamaan häntä ja keskustelemaan murheellisista tapahtumista. Heidän mukaansa kärsimykset ovat seurausta synnillisestä elämästä. Job kuitenkin pysyy Jumalalle omistautuneena kaiken tämän keskellä ja väittää, että hänen elämänsä ei ole ollut syntistä. Neljäs mies, Elihu, kehottaa Jobia nöyrtymään ja alistumaan Jumalan koettelemuksille elämänsä puhdistamiseksi. Lopulta Job kovistelee Jumalaa ja oppii tärkeän oppitunnin koskien Jumalan kaikkivaltaisuutta ja kuinka hänenkin on luotettava Jumalaan. Job terveys, onnellisuus ja varallisuus palautetaan alkuperäistä parempaan tilaan.

Ennakoinnit: Jobin pohdiskellessa onnettoman tilansa syytä, kolme kysymystä tuli hänen mieleensä. Kaikkiin näihin Herra Jeesus Kristus on vastannut. Nämä kysymykset esitetään luvussa 14. Ensimmäinen niistä on jakeessa 4. Job kysyy, "Voiko saastaisesta tulla puhdas? Ei koskaan!" Jobin kysymys kumpuaa hänen sydämestään, joka tiedostaa, että hän ei voi koskaan olla Jumalalle mieluinen tai oikeamielinen hänen silmissään. Jumala on pyhä, me emme ole. Näin ollen Jumalan ja ihmisen välillä on synnin aiheuttama suuri kuilu. Vastaus Jobin esittämään kysymykseen on Jeesus Kristus. Hän maksoi syntiemme rangaistuksen ja vaihtoi sen hänen vanhurskauteensa tehden meidät siten hyväksyttäviksi Jumalan silmissä (Hepr. 10:14; Kol. 1:21-23; 2. Kor. 5:17).

Jobin toinen kysymys, "Toisin ihminen: hän riutuu ja kuolee. Kun hän on mennyt pois, missä hän on?" (jae 10) on iankaikkisuutta, elämää ja kuolemaa koskeva kysymys, johon ainoastaan Kristus voi vastata. Kristuksessa vastaus kysymykseen "Missä hän on?" kuuluu "Hän on taivaassa." Ilman Kristusta iankaikkisuus on "pimeydessä", missä "itketään ja hampaita kiristellään" (Matt. 25:30).

Jobin kolmas kysymys on jakeessa 14, "Mutta voiko ihminen herätä eloon, kun hän on kuollut?" Jälleen kerran vastaus löytyy Jeesuksessa Kristuksessa. Elämme uudestaan, jos kuulumme hänelle. "Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana: -- Kuolema on nielty ja voitto saatu. Missä on voittosi, kuolema? Missä on pistimesi, kuolema?" (1. Kor. 15:54-55).

Käytännön sovellutus: Jobin kirja muistuttaa meitä, kuinka maailmankaikkeudessa on "kosminen konflikti" meneillään, jota emme juuri tule ajatelleeksi. Monesti kummastelemme, miksi Jumala sallii jonkin tapahtuman ja epäilemme hänen hyvyyttään olematta tietoisia kokonaiskuvasta. Jobin kirja opettaa meitä luottamaan Jumalaan kaikissa tilanteissa. Meidän on luotettava Jumalaan, ei ainoastaan SILLOIN, kun emme ymmärrä, vaan KOSKA emme ymmärrä. Psalmien kirjoittajan mukaan "Jumalan ohjeet ovat täydelliset" (Ps. 18:31). Jos Jumalan ohjeet ovat siis täydelliset, silloin voimme luottaa kaikkiin hänen tekemisiinsä ja kaikkeen hänen sallimaansa, koska myös ne ovat täydelliset. Emme aina kykene käsittämään kohdallemme tullutta tilannetta, mutta meidän mielemme ei ole Jumalan mieli. Emme voi kuvitella ymmärtävämme häntä täydellisesti ja siksi hän muistuttaa meitä, "Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella" (Jes. 55:8-9). Meidän velvollisuutemme on totella Jumalaa, luottaa häneen ja alistua hänen tahtoonsa riippumatta siitä, ymmärrämmekö sen vai emme.

EnglishVanhan testamentin yleiskatsausPaluu suomenkieliselle etusivulle

Jobin kirja
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries