settings icon
share icon

Esterin kirja

Kirjoittaja: Esterin kirjassa ei mainita erikseen sen kirjoittajaa. Suosituimmat ehdotukset nimeävät kirjoittajaksi Mordokain (yksi Esterin kirjan päähenkilöistä), Esran ja Nehemiaan (joka olisi ollut hyvin perillä persialaisten kulttuurista).

Kirjoitusajankohta: Se kirjoitettiin todennäköisesti vuosien 460 and 370 eKr. välillä.

Kirjan tarkoitus: Esterin kirjan tarkoituksena on kuvata Jumalan huolenpitoa, erityisesti valitun kansansa Israelin osalta. Esterin kirjasta käy ilmi purim-juhlapäivän syntyminen ja kuinka sitä on vuosittain vietettävä. Esterin kirja luetaan purim-juhlan yhteydessä muistona, kuinka Jumala Esterin kautta pelasti juutalaiset. Juutalaiset juhlivat purimia vielä nykyäänkin.

Tärkeimmät jakeet:

Ester 2:15, "Kun Ester, Mordokain sedän Abihailin tytär, Mordokain ottotytär, vuorollaan joutui kuninkaan eteen, hän pyysi mukaansa vain sen, mitä kuninkaan haareminvalvoja eunukki Hegai neuvoi häntä ottamaan. Mutta Esteriin ihastuivat kaikki, jotka hänet näkivät."

Ester 4:14, "Jos sinä nyt tässä tilanteessa pysyt vaiti, niin juutalaiset saavat kyllä avun ja pelastuksen muualta, mutta sinua ja isäsi sukua kohtaa tuho. Ja kukaties sinusta tulikin kuningatar vain tällaisia aikoja varten."

Ester 6:12, " Sitten Mordokai palasi kuninkaan hoviin, mutta Haman kiiruhti kotiinsa harmissaan ja nöyryytettynä."

Ester 7:3, "Jos olen sinulle mieluinen, kuningas, ja jos niin suvaitset, anna minun pitää henkeni ja salli kansani elää, sillä sitä minä pyydän ja toivon."

Lyhyt yhteenveto: Esterin kirja voidaan jakaa kolmeen pääosaan. Luvut1:1-2:18 – Ester nousee Vastin sijalle; 2:19-7:10 – Mordokai voittaa Hamanin; 8:1-10:3 – Israel selviytyy Hamanin tuhoaikeista. Jalo Ester asetti oman henkensä vaakalaudalle ymmärtäessään tilanteen vakavuuden. Hän asettui vastustamaan puolisonsa jälkeen kuningaskunnan toiseksi vaikutusvaltaisimpaa miestä, Hamania. Tämä yhteenotto olisi voinut koitua Esterin kuolemaksi. Ester osoittautui viisaaksi ja kyvykkääksi vastustajaksi, pysyen kuitenkin nöyränä ja kunnioittaen kuningas-puolisonsa asemaa.

Nämä tapahtumat ovat hyvin samankaltaisia 1. Moos. 41:34-37 olevan Joosefia käsittelevän kertomuksen kanssa. Molemmissa tapauksissa juutalaisten kohtalo oli vieraiden hallitsijoiden käsissä. Molemmissa tapauksissa yksittäisten israelilaisten sankarillisuuden kautta Israelin kansa pelastui. Jumalan kätten työ on selvästi tapahtumissa mukana. Näennäisesti pahalta vaikuttanut tilanne oli kuitenkin Kaikkivaltiaan Jumalan hallinnassa, jonka tarkoitusperänä oli kansan etu. Tarinaan liittyy myös juutalaisten ja amalakialaisten välinen eripura, jonka alku juontaa 2. Mooseksen kirjaan. Hamanin päämäärä on samalla viimeinen Vanhassa testamentissa lueteltu juutalaisten täydelliseen hävittämiseen liittyvä tapahtuma. Hänen suunnitelmansa johtivat lopulta hänen itsensä tuhoon ja hänen vastustajansa Mordokain ylentämiseen, samoin kuin juutalaisten pelastumiseen.

Kirjassa luetellaan kymmenen juhlatilaisuutta ja monet juonitteluista, salamurhista ja paljastuksista tapahtuivat näissä tilaisuuksissa. Vaikka Jumalan nimeä ei mainita kirjassa kertaakaan, on selvää, että Susan juutalaiset kolmen päivän paaston ja rukouksen avulla etsivät hänen apuaan (Ester 4:16). Huolimatta meedialaisten ja persialaisten lain muuttumattomuudesta koskien juutalaisten tuhoamista, rukousten avulla avautui keino tilanteesta selviytymiseen. Ester asetti henkensä alttiiksi mennessään kuninkaan luo kaksi kertaa kutsumatta (Ester 4:1-2; 8:3). Hänelle ei riittänyt Hamanin tuho, vaan hän halusi myös pelastaa kansansa. Purim-juhlan perustaminen kirjoitettiin muistiin kaikille sukupolville muistoksi tapahtuneesta ja alituisesti noudatettavaksi. Jumalan valitulle kansalle annettiin Esterin viisauden ja nöyryyden kautta vapautus kuolemasta.

Ennakoinnit: Esterin kirjan kautta meille avautuu näkymä, kuinka Saatana työskentelee voimallisesti kulissien takana Jumalan suunnitelmia vastaan yrittäen erityisesti suistaa raiteiltaan luvattua Messiasta koskevat Jumalan suunnitelmat. Kristuksen ihmiseksi tulo oli riippuvainen juutalaisen kansan eloonjäämisestä. Samoin kuin Haman juonitteli juutalaisia vastaan tuhotakseen heidät, samoin Saatana juonittelee Kristusta ja Jumalan kansaa vastaan. Haman päätti päivänsä Mordokaita varten rakennetulla hirttolavalla ja Kristus samoin käyttää häntä vastaan suunnattuja aseita tuhotakseen vihollisensa. Risti, jolla Saatana halusi surmata Messiaan, oli tuleva välikappaleeksi, jonka avulla Kristus "kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan" (Kol. 2:14-15). Samoin kuin Haman hirtettiin Mordokaita varten rakennetulla hirttolavalla, Saatana musertui Kristusta varten pystytetyn ristin alle.

Käytännön sovellutus: Esterin kirja osittaa meille, kuinka voimme nähdä elämäntilanteissamme Jumalan käden toiminnan pelkän sattuman sijaan. Jumala on maailmankaikkeuden itsevaltias ja voimme olla vakuuttuneita, että syntisten ihmisten teot eivät horjuta hänen suunnitelmiaan. Vaikka Jumalan nimeä ei mainita kirjassa, hänen huolenpitonsa kansaansa ja yksityisiä henkilöitä kohtaan käy selvästi ilmi kautta koko kirjan. Kuningas Kserksesin juuri oikeaan aikaan tapahtunut unettomuus on yksi esimerkki tästä. Mordokain ja Esterin esimerkkien kautta kirjasta ilmenee Jumalan meitä kohtaan osoittama huolehtiva äänetön rakkaus ja sen teot.

Ester osoittautui jumalaapelkääväiseksi ja oppivaiseksi, osoittaen rohkeutta ja kuuliaisuutta. Esterin nöyryys oli vastakohtana muille hänen ympärillään toimineille henkilöille ja tästä syystä hänet korotettiin kuningattareksi. Hän osoittaa meille, kuinka kunnioittavuus ja nöyryys monesti tekevät meistä vaikeissa tai jopa mahdottomissa tilanteissa siunauksen välikappaleen, ei ainoastaan meille vaan myös toisille. Meidän olisi hyvä seurata hänen esimerkkiään kaikissa elämäntilanteissa ja erityisesti koettelemuksissa. Kirjassa ei ole yhtään valitusta tai huonoa asennetta. Luemme monesti, kuinka hän oli suosittu muiden keskuudessa. Tuon suosion myötä kansakunta pelastui. Mekin voimme kokea saman hyväksyessämme huonon kohtelun ja seuratessamme Esterin esimerkkiä pitäen mielemme ja ajatuksemme positiivisina ja tukeutuen Jumalaan. Emme voi tietää, onko Jumala kukaties tarkoituksella laittanut meidät kyseiseen tilanteeseen juuri nyt? EnglishVanhan testamentin yleiskatsausPaluu suomenkieliselle etusivulle

Esterin kirja
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries