settings icon
share icon

Kirje efesolaisille

Kirjoittaja: Ef. 1:1 nimeää Efesolaiskirjeen kirjoittajaksi apostoli Paavalin.

Kirjoitusajankohta: Kirje efesolaisille kirjoitettiin todennäköisesti vuosien 60-63 jKr. välillä.

Kirjeen tarkoitus: Paavali halusi kaikkien Kristuksen kaltaista kypsyyttä tavoittelevien lukevan tämän kirjeen. Efesolaiskirjeessä on kerrottu ne keinot, joiden avulla voi kehittyä aidoksi Jumalan lapseksi. Efesolaiskirjeen opiskelu vahvistaa uskovaa siten, että hän voi täyttää sen tehtävän elämässään, johon Jumala on hänet kutsunut. Tämän epistolan tarkoitus on siten kasvattaa seurakuntaa tehtäviään varten. Siinä on tasapainoinen kuva Jumalan ruumiista (seurakunta) ja sen tärkeydestä Jumalan suunnitelmissa.

Tärkeimmät jakeet:
Ef.1:3: "Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Hän on siunannut meitä kaikella Hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa."

Ef. 2:8-10, "Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. "Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut."

Ef. 4:4-6: "On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste! Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa."

Ef. 5:21, "Uskovien on alistuttava toinen toisilleen kunnioituksesta Kristusta kohtaan."

Ef. 6:10-11, "Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan."

Lyhyt yhteenveto: Teologiset opetukset kattavat suurimman osan efesolaiskirjeestä. Puolet sen opetuksista käsittelee asemaamme Kristuksessa ja loput omaa hengellistä tilaamme. Liian usein tätä kirjettä opetuskappaleenaan käyttävät ohittavat sen perustavaa laatua olevat opilliset kohdat ja etenevät suoraan sen viimeiseen lukuun, jossa käsitellään hengellistä sodankäyntiä eli pyhien maanpäällisiä vaikeuksia. Jotta tämän kirjeen sisältö tulisi hyödynnettyä läpikotaisin, on sen tutkiminen syytä aloittaa aivan alusta.

Ensimmäiseksi, Kristuksen seuraajina, meidän on täysin ymmärrettävä, kuinka Jumala näkee meidät. Meidän on myös oltava tietoisia Jumalan teoista ihmiskunnan hyväksi. Seuraavaksi, meidän elämämme on muututtava kurinalaiseksi ja vahvaksi. Tämän täytyy jatkua, kunnes emme enää hoipertele edestakaisin mitä moninaisimpien opetusten ja mielipiteiden edessä.

Paavalin kirje voidaan jäsennellä kolmeen eri osaan. (1) Ensimmäiset kolme lukua kertovat Jumalan teoista. (2) Luvut neljä ja viisi kertovat olemassaolomme perusteet. (3) Kuudennessa luvussa annetaan ohjeita päivittäistä elämää varten.

Erityispiirteet: Efesolaiskirjeen tärkein linkki Vanhaan testamenttiin on hätkähdyttävä (erityisesti juutalaisille), nimittäin seurakunta Kristuksen ruumiina (Ef. 5:32). Tämä ihmeellinen totuus (jota ei aiemmin oltu tehty julkiseksi) seurakunnasta on se, että "muihin kansoihin kuuluvilla on sama oikeus perintöön kuin juutalaisillakin, he ovat saman ruumiin jäseniä ja heitä koskee nyt sama lupaus, kun evankeliumi on johtanut heidät Kristuksen Jeesuksen yhteyteen" (Ef. 3:6). Tämä oli täysin piilossa Vanhan testamentin uskovilta (Ef. 3:5, 9). Jumalaa seuranneet juutalaiset uskoivat aina olevansa yksin Jumalan valittu kansa (5. Moos. 7:6). Muiden kansojen hyväksyntä samanarvoisina oli juutalaisille vaikeaa ja aikaansai monia kinasteluja juutalaisten ja ei-juutalaisten uskovien välille. Paavali puhuu myös seurakunnasta "Kristuksen morsiamena", joka sekin oli Vanhan testamentin aikalaisille tuntematon opetus.

Käytännön sovellutus: Kirje efesolaisille opettaa kenties mitään muuta Raamatun kirjaa paremmin, kuinka tärkeitä oikea oppi ja käytös ovat kristilliselle elämälle. Liian monet ovat välinpitämättömiä "teologian" suhteen ja haluavat ainoastaan keskittyä käytännön seikkoihin. Efesolaiskirjeessä Paavali perustelee, kuinka teologia on myös käytännöllistä. Jotta Jumalan tahto täyttyy ihmisen elämässä käytännössä, on hänen ensin ymmärrettävä asemansa Kristuksessa teologisessa mielessä.

EnglishUuden testamentin yleiskatsausPaluu suomenkieliselle etusivulle

Kirje efesolaisille
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries