settings icon
share icon

Viides Mooseksen kirja

Kirjoittaja: Mooses kirjoitti 5. Mooseksen kirjan, joka itse asiassa koostuu hänen puheistaan Israelin kansalle juuri ennen kuin he ylittivät Jordanin. "Nämä ovat ne sanat, jotka Mooses puhui Israelin kansalle" (1:1). Joku toinen (kenties Joosua) on saattanut kirjoittaa viimeisen luvun.

Kirjoitusajankohta: Nämä puheet annettiin 40 päivän aikana, ennen Israelin menoa Luvattuun maahan. Ensimmäinen puhe annettiin 11. kuukauden ensimmäisenä päivänä (1:3) ja israelilaiset ylittivät Jordanin 70 päivää myöhemmin, 1. kuukauden kymmenentenä päivänä (Joosua 4:19). Vähentämällä 30-päivän surukausi Mooseksen kuoleman jälkeen (34:8), saamme 40-päivän pituisen jakson. Tämä tapahtui 1410 eKr.

Kirjan tarkoitus: Uusi israelilaisten sukupolvi oli saapumassa Luvattuun maahan. He eivät olleet nähneet Punaisen Meren ylittämisen ihmettä, he eivät olleet kuulleet lain antamista Siinain vuorella, ja nyt he olivat menossa monien vaarojen ja houkutusten maahan. Näin ollen 5. Mooseksen kirjan tarkoituksena oli muistuttaa heitä Jumalan laista ja voimasta.

Tärkeimmät jakeet:

"Älkää lisätkö mitään näihin käskyihin älkääkä poistako niistä mitään. Pitäkää Herran, Jumalanne, käskyt, jotka minä teille annan" (5. Moos. 4:2).

"Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla” (5. Moos. 6:4-7).

"Mooses sanoi heille vielä: "Painakaa mieleenne kaikki määräykset, jotka minä tänään olen teille antanut. Käskekää lapsianne tarkoin noudattamaan tätä lakia ja elämään sen käskyjen mukaisesti. Tämä ei saa olla teille mikään tyhjä, merkityksetön sana. Se on teidän koko elämänne. Kun noudatatte tätä lakia, saatte aina asua siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan haltuunne Jordanin tuolta puolen" (5. Moos. 32:46-47).

Lyhyt yhteenveto: Israelilaisia käskettiin muistamaan neljä asiaa: Jumalan uskollisuus, pyhyys, siunaukset ja varoitukset. Ensimmäiset kolme lukua ovat yhteenveto Israelin matkasta Egyptistä heidän nykyiseen sijaintipaikkaansa Mooabissa. Luku neljä kutsuu heitä tottelevaisuuteen ja olemaan uskollisia Jumalalle, joka on heille uskollinen.

Luvuissa 5-26 toistetaan laki. Kymmenen käskyä, uhreja koskevat säädökset, juhlapäivien vietto ja muut lain säätämät asiat toistetaan uudelle sukupolvelle. Kuuliaisille luvataan siunaukset (5:29; 6:17-19; 11:13-15) ja kurjuus lain rikkojille (11:16-17).

Tämä siunausten ja kirousten teema toistuu luvuissa 27-30. Tämä kirjan osio päättyy selvään Israelille annettuun valintaan. "Minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen." Jumalan tahto kansalleen käy ilmi hänen suosituksestaan: "valitkaa siis elämä" (30:19).

Viimeisissä luvuissa Mooses rohkaisee kansaa, valitsee seuraajansa Joosuan, antaa laulun, ja siunaa jokaisen Israelin heimon viimeisen kerran. Luvuissa 34-35 kuvataan Mooseksen kuolemaan liittyvät tapahtumat. Hän kiipesi Pisgan vuorelle, jolta käsin Jumala näytti hänelle Luvatun maan, jonne hän ei pääsisi. Mooseksella oli vielä 120-vuotiaan hyvä näkö ja nuoren miehen voimat. Hän kuoli Herran läsnä ollessa. 5. Mooseksen kirja päättyy tätä suurta profeettaa ylistäviin sanoihin.

Ennakoinnit: Monet Uuden testamentin aiheet ovat edustettuina 5. Mooseksen kirjassa. Niistä tärkein on Mooseksen lain noudattamisen tärkeys ja kuinka sen noudattaminen on mahdotonta. Loputtomat uhrit syntien sovittamiseksi - koska ihmiset tekevät syntiä jatkuvasti - päättyisivät Kristuksen antaman kertakaikkisen uhrin myötä (Hepr. 10:10). Hänen ristillä suorittaman sovitustyön johdosta me emme tarvitse enää lisää uhreja syntiemme edestä.

Israelin kansan valitseminen Jumalan erityiseksi kansaksi ennusti myöhemmin tapahtuvaa Kristukseen uskovien valintaa (1. Piet. 2:9). 5. Moos. 18:15-19 Mooses ennustaa toisen profeetan, Messiaan, tulon. Mooseksen tavoin hän tulisi saamaan ilmoituksia Jumalalta ja johtaisi Jumalan kansaa (Joh. 6:14; 7:40).

Käytännön sovellutus: 5. Mooseksen kirja korostaa Jumalan Sanan tärkeyttä. Se on olennainen osa elämäämme. Vaikka emme ole enää Vanhan testamentin lain alla, olemme silti velvollisia alistumaan Jumalan tahdolle elämässämme. Kuuliaisuus tuo siunauksia ja samoin synnistä aiheutuvat omat seurauksensa.

Kukaan ei ole "lain" yläpuolella. Jopa Mooseksen, joka oli Jumalan valitsema johtaja ja profeetta, oli oltava kuuliainen. Moosekselta evättiin pääsy Luvattuun maahan, koska hän oli jättänyt noudattamatta Jumalan selvää käskyä (4. Moos. 20:13).

Joutuessaan koetelluksi erämaassa, Jeesus lainasi raamatunkohtia 5. Mooseksen kirjasta kolmesti (Matt. 4). Täten Jeesus kuvaili meille Jumalan Sanan sydämeemme kätkemisen tärkeyttä, jotta emme tekisi syntiä häntä vastaan (Ps. 119:11).

Aivan kuten Israel muisteli Jumalan uskollisuutta, samoin pitäisi meidän tekemän. Punaisen Meren ylittäminen, Jumalan pyhän olemuksen ilmestymisen Siinain vuorella ja mannan antamisen erämaassa pitäisi rohkaista meitä. Hyvä keino elämässä eteenpäin kulkemisessa on aika ajoin katsoa taaksepäin ja tarkastella Jumalan tekoja elämässämme.

5. Mooseksen kirja tarjoaa meille kauniin kuvan rakastavasta Jumalasta, joka haluaa hyvän suhteen lapsiinsa. Jumala nimesi rakkauden syyksi, minkä vuoksi hän vapautti Israelin Egyptistä "väkevällä kädellään" ja lunasti heidät (5. Moos. 7:7-9). Kuinka suurenmoista onkaan olla vapaa synnin kahleista ja olla kaikkivaltiaan Jumalan rakastama.

EnglishVanhan testamentin yleiskatsausPaluu suomenkieliselle etusivulle

Viides Mooseksen kirja
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries