settings icon
share icon

Neljäs Mooseksen kirja

Kirjoittaja: Mooses kirjoitti 4. Mooseksen kirjan.

Kirjoitusajankohta: Se kirjoitettiin vuosien 1440 and 1400 eKr. välillä.

Kirjan tarkoitus: 4. Mooseksen kirjan viesti on kaikkia koskeva ja ajaton, sillä se muistuttaa uskovia hengellisestä sodankäynnistä, jossa he kaikki ovat osallisia. 4. Mooseksen kirja on Jumalan kansan palvelua ja elämää käsittelevä kirja. 4. Mooseksen kirjassa käsitellään aikakautta Lain antamisen (2. ja 3. Mooseksen kirjat) ja Luvattuun maahan saapumiseen valmistautumisen välillä (5. Mooseksen kirja ja Joosuan kirja).

Tärkeimmät jakeet:

4. Moos. 6:24-26, "-- Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan."

4. Moos. 12:6-8, "Herra sanoi: -- Kuulkaa minun sanani! Kun joukostanne nousee profeetta, minä ilmaisen itseni hänelle näyssä, unessa minä hänelle puhun. Näin en puhu Moosekselle, palvelijalleni, joka kaikessa on minun uskottuni. Hänelle puhun suoraan kasvoista kasvoihin, en arvoituksellisin sanoin vaan avoimesti. Hän saa katsoa Herran kirkkautta suoraan. Kuinka te siis rohkenette puhua Moosesta, minun palvelijaani vastaan?"

4. Moos. 14:30-34, "Siihen maahan, jonka vannoin antavani teille asuinsijaksi, ei kukaan teistä pääse lukuun ottamatta Kalebia, Jefunnen poikaa, ja Joosuaa, Nunin poikaa. Teidän lapsenne, joiden te sanoitte joutuvan vihollisen käsiin, minä vien sinne, ja he oppivat tuntemaan omakseen sen maan, jota te olette halveksineet. Mutta te kuolette ja teidän ruumiinne jäävät tänne autiomaahan. Rangaistukseksi luopumuksestanne teidän lapsenne joutuvat vaeltamaan täällä paimentolaisina neljäkymmentä vuotta, kunnes viimeinenkin teistä on nääntynyt autiomaahan. Neljäkymmentä päivää te kiersitte tutkimassa tuota maata, neljäkymmentä vuotta teidän on kärsittävä rangaistustanne -- vuosi kutakin päivää kohti. Näin te opitte tietämään, mitä merkitsee joutua minun hylkäämäkseni."

Lyhyt yhteenveto: Useimmat 4. Mooseksen kirjan tapahtumista tapahtuvat erämaassa, Israelin toisen ja neljännenkymmenennen erämaavaellusvuoden välillä. Kirjan ensimmäiset 25 lukua käsittelevät ensimmäisen erämaasukupolven tapahtumia ja kirjan loppuosa kuvailee seuraavan sukupolven elämää. Tottelevaisuus, kapina ja sitä seuraava katumus ja siunaus toistuvat kautta koko kirjan, samoin kuin kautta koko Vanhan testamentin.

Pyhyyden aihe jatkuu 3. Mooseksen kirjasta 4. Mooseksen kirjaan ja siinä kerrotaan Jumalan ohjeet ja Israelin kansan valmistautuminen Kaanaan Luvattuun maahan saapumiseen. 4. Mooseksen kirjan tärkeys ilmenee siitä, kuinka sitä lainataan monesti Uudessa testamentissa. Pyhä Henki haluaa kiinnittää huomiomme siihen 1. Kor. 10:1-12. Sanat "näin heistä tuli meille varoittavia esimerkkejä" viittaa israelilaisten syntiin ja Jumalan tyytymättömyyteen heitä kohtaan.

Room. 11:22, Paavali puhuu Jumalan lempeydestä ja ankaruudesta. Se on itse asiassa 4. Mooseksen kirjan teema pähkinänkuoressa. Jumalan ankaruus kävi ilmi kapinoivan sukupolven kuolemisessa erämaassa, eivätkä he koskaan päässeet Luvattuun maahan. Seuraava sukupolvi koki Jumalan lempeyden. Jumala suojeli heitä, varjeli heitä ja täytti heidän tarpeensa kunnes he saivat maan haltuunsa. Tämä muistuttaa meitä Jumalan oikeudenmukaisuudesta ja rakkaudesta, jotka ovat aina keskenään täydellisessä sopusoinnussa.

Ennakoinnit: Jumalan vaatimus pyhyydestä tuli lopulta täytetyksi Jeesuksessa Kristuksessa, josta tuli lain täyttymys meidän edestämme (Matt. 5:17). Luvattu Messias käy ilmi monin tavoin tässä kirjassa. Luvun 19 kertomus ruskeanpunaisesta virheettömästä uhrihiehosta on kuvaus täydellisestä Kristuksesta, joka uhrattiin meidän syntiemme edestä. Sauvan päähän nostettu vaskikäärme paransi sitä katsoneet fyysisesti (luku 21) ja on samoin kuvaus Kristuksen korottamisesta, joko ristille tai hänen lähetystyössään, ja kuinka kaikki häneen uskossa katsovat kokevat hengellisen parantumisen.

Luvussa 24 Bileamin neljäs ennustus kertoo tähdestä ja valtikasta, jotka nousevat Jaakobin suvusta. Tässä on kyseessä ennustus Kristuksesta, jota kutsutaan "kirkkaaksi aamutähdeksi" Ilm. 22:16 hänen loistonsa, kirkkautensa ja hänestä lähtevän valon johdosta. Kenties häntä kutsutaan Valtasauvaksi, koska hän hallitsee sen avulla ja se on osa hänen majesteettisuuttaan. Hän ei ole ainoastaan kuningas, mutta hänellä on kuningaskunta, ja hän hallitsee armolla ja oikeudenmukaisuudella.

Käytännön sovellutus: Uusi testamentti kehittää 4. Mooseksen kirjassa aloitettua teologista aihetta, että synti ja epäusko, erityisesti kapinointi, saavat Jumalan tuomion osakseen. Erityisesti 1. Korinttolaiskirjeessä todetaan, samoin kuin Hep. 3:7- 4:13 vahvistetaan voimakkain sanoin, että nämä esimerkit annettiin uskoville, jotta he olisivat kuuliaisia eivätkä toistaisi samoja virheitä. Meidän ei tule himoita pahaa, olla siveettömiä, koetella Jumalaa tai olla tyytymättömiä.

Samoin kuin israelilaiset vaelsivat erämaassa 40 vuotta kapinointinsa tähden, samoin Jumala joskus sallii meidän etääntyvän hänestä ja kärsivän yksinäisyyttä ja siunausten puutetta, kun me kapinoimme häntä vastaan. Mutta Jumala on uskollinen ja oikeudenmukainen. Samoin kuin hän palautti Israelin läheisyyteensä, hän aina palauttaa kristitylle siunaukset ja läheisen suhteen kanssaan, kun me kadumme ja palaamme hänen luokseen (1. Joh. 1:9).

EnglishVanhan testamentin yleiskatsausPaluu suomenkieliselle etusivulle

Neljäs Mooseksen kirja
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries