settings icon
share icon

Kolmas Mooseksen kirja

Kirjoittaja: Mooses kirjoitti 3. Mooseksen kirjan.

Kirjoitusajankohta: Se kirjoitettiin vuosien 1440 and 1400 eKr. välillä.

Kirjan tarkoitus: Koska israelilaiset olivat olleet vankeudessa Egyptissä 400-vuoden ajan, polyteistiset ja pakanalliset egyptiläiset olivat vääristäneet israelilaisten Jumala-käsityksen. Näin ollen 3. Mooseksen kirjan tarkoituksena oli antaa ohjeita ja lakeja synnilliselle, joskin vapautetulle, kansalle koskien heidän suhdettaan pyhään Jumalaan. 3. Mooseksen kirjassa korostetaan henkilökohtaisen pyhän suhteen tarvetta pyhään Jumalaan. Synti tarvitsee hyvittää sopivien uhrien avulla (luvut 8-10). Tämän lisäksi siinä käsitellään ruokia koskevia ohjeita (puhtaat ja saastaiset ruoat), synnyttämistä ja tauteja (luvut 11-15), joista kaikista annetaan tarkat ohjeet. Luku 16 käsittelee sovituspäivää, jolloin vuosittainen syntiuhri uhrattiin kansan syntien edestä. Näiden lisäksi ihmisten piti olla harkitsevaisia henkilökohtaisissa, moraalisissa ja sosiaalisissa kanssakäymisissään toisin kuin heidän ympärillään asuvien pakanoiden (luvut 17-22).

Tärkeimmät jakeet:

3. Moos. 1:4, "Hän pankoon kätensä uhrieläimen pään päälle, ja niin Herra hyväksyy hänen lahjansa ja hänen syntinsä sovitetaan."

3. Moos. 17:11, "Veressä on elävän olennon elämänvoima. Minä itse olen määrännyt, että veri on tuotava alttarille teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä veressä oleva elämänvoima tuottaa sovituksen."

3. Moos. 19:18, "Älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra."

Lyhyt yhteenveto: Luvuissa 1-7 käsitellään maallikkojen ja pappien uhreja. Luvuissa 8-10 Aaron ja hänen poikansa pyhitetään pappisvirkoihin. Luvuissa 11-16 käsitellään erilaiset saastaisuuteen johtavat seikat. Viimeiset kymmenen lukua ovat Jumalan ohjeita kansalleen käytännöllisen pyhän elämän viettämiseksi. Jumalan sääti ja vaati tiettyjen juhlapäivien pitämistä osana jumalanpalvelusta. Siunaukset ja kiroukset seurasivat Jumalan käskyjen pitämistä tai noudattamatta jättämistä (luku 26). Herralle annettuja valoja käsitellään luvussa 27.

3. Mooseksen kirjan pääaihe on pyhyys. Jumalan vaatimus pyhyydestä perustuu hänen omaan pyhään luonteeseensa. Siihen liittyvä aihe on sovitus. Meidän on oltava pyhiä Jumalan edessä ja tämä pyhittäminen on mahdollista ainoastaan oikeanlaisen sovituksen kautta.

Ennakoinnit: Monet jumalanpalvelukseen liittyvät rituaalit kuvaavat Herraa Jeesusta Kristusta ja hänen työtään. Hepr. 10 kertoo meille, kuinka Mooseksen laki oli "vain varjo tulevasta, paremmasta todellisuudesta." Tällä tarkoitetaan sitä, kuinka pappien suorittamat päivittäiset uhrit syntien edestä olivat vain kuvaus tulevasta perimmäisestä uhrista, Jeesuksesta Kristuksesta, jonka uhri kattaisi kertakaikkisesti häneen uskovat. Lain antama tilapäinen pyhyys korvattaisiin eräänä päivänä täydellisellä pyhyydellä, kun uskovat vaihtavat syntinsä Kristuksen pyhyyteen (2. Kor. 5:21).

Käytännön sovellutus: Jumala suhtautuu pyhyyteensä erittäin vakavasti ja meidän pitäisi suhtautua siihen samoin. Nykyajan seurakunnan päämääränä näyttää olevan Jumalan muovaaminen meidän kuvaksemme, antaen hänelle sellaiset ominaisuudet, jotka me haluamme hänellä olevan, Raamatun kuvaamien ominaisuuksien sijaan. Jumalan täydellinen pyhyys, hänen ylenkaikkinen loistonsa, hänen "valonsa, jota ei voi lähestyä" (1. Tim. 6:16) ovat monelle kristitylle vieraita asioita. Meidät on kutsuttu vaeltamaan valossa ja laittamaan pimeys pois elämästämme, jotta olisimme hänelle mieluisia. Pyhä Jumala ei voi hyväksyä avointa, häpeämätöntä syntiä omissaan ja hänen pyhyytensä vaatii sen rankaisemista. Meidän ei pidä olla vähätteleviä suhtautumisessamme syntiin tai Jumalan asenteeseen sitä kohtaan, eikä laskea leikkiä niistä missään muodossa.

Olemme kiitollisia Jumalalle Jeesuksen kuolemasta puolestamme, jotta meidän ei enää tarvitse uhrata päivittäisiä eläinuhreja. 3. Mooseksen kirja keskittyy sovitukseen. Eläinten kuolema oli sovitusrangaistus meidän syntiemme edestä. Samoin Jeesuksen uhri ristillä oli sijaissovitus meidän syntiemme edestä, mutta paljon paremmalla tavalla. Nyt voimme seisoa Jumalan edessä hänen täydellisessä pyhyydessään ilman pelkoa, koska hän näkee meidät Kristuksen vanhurskaudessa.

EnglishVanhan testamentin yleiskatsausPaluu suomenkieliselle etusivulle

Kolmas Mooseksen kirja
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries