settings icon
share icon

Toinen Pietarin kirje

Kirjoittaja: 2. Piet. 1:1 mukaan apostoli Pietari kirjoitti tämän kirjeen. Pietarin roolia vastaan tämän kirjeen kirjoittajana on hyökätty enemmän kuin minkään muun Uuden testamentin kirjan. Varhaisilla kirkkoisillä ei kuitenkaan ollut mitään hyvää syytä hylätä Pietaria sen kirjoittajana. Meilläkään ei ole mitään syytä sitä tehdä.

Kirjoitusajankohta: Kirje kirjoitettiin Pietarin elämän loppuvaiheessa. Koska Pietari koki marttyyrikuoleman Roomassa Neron hallintokaudella, hän kuolemansa täytyi tapahtua ennen vuotta 68. Hän kirjoitti toisen Pietarin kirjeen mitä ilmeisimmin vuosien 65 ja 68 välillä.

Kirjeen tarkoitus: Pietari oli huolissaan väärien opettajien sulattautumisesta seurakuntiin. Hän kehotti kristittyjä kasvamaan ja vahvistumaan uskossaan, jotta he pystyisivät paljastamaan ja taistelemaan lisääntyvää vääräoppisuutta vastaan. Hän korosti Jumalan Sanan tärkeyttä ja Herran Jeesuksen paluun varmuutta.

Tärkeimmät jakeet:
2. Piet. 1:3-4: “Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja jumalanpelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta."

2. Piet. 3:9: “Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin: hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät.”

2. Piet. 3:18: "Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja iankaikkisuuden päivään asti. Aamen!"

Tässä kirjeessä sana "tieto" eri muodoissaan on avainasemassa ja se esiintyy 13 kertaa.

Lyhyt yhteenveto: Koska Pietari tiesi elämänsä lähenevän loppuaan (2. Piet. 1:13-15) ja seurakuntien olevan välittömien vaikeuksien edessä (2. Piet. 2:1-3), hän kehotti lukijoitaan virkistämään muistiaan (2. Piet. 1:13) ja keskittämään ajatuksensa (2. Piet. 3:1-2), jotta he muistaisivat hänen opetuksensa (2. Piet. 1:15). Hän halusi uskovien olevan kypsempiä uskossaan ja lisäävän siihen kristillisiä hyveitä. Täten heistä tulisi tehokkaampia ja tuotteliaampia Kristuksen työssä ja tuntemuksessa (2. Piet. 1:5-9). Hän käytti Vanhan ja Uuden testamentin kirjoittajia uskon auktoriteetteina (2. Piet. 1:12-21, 3:2, 3:15-16). Pietari halusi heidän olevan vahvoja uskossaan, jotta he kestäisivät seurakuntiin luikerreiden väärien opettajien toimet. Hän tuomitsi heidät ja kuvaili heidän käytöstään ja luonnettaan (2. Piet, luku 2). Hän kertoi heidän pilkkaavan Herran toista tulemista (2. Piet. 2:3-7). Pietari opetti, kuinka kristityille Kristuksen toinen tuleminen oli kannuste pyhään elämään 2. Piet. 3:14). Annettuaan heille vihoviimeisen varoituksen, Pietari vielä kerran rohkaisee heitä kasvamaan armossa ja Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Hän päättää kirjeensä Herraa ja Pelastajaa ylistäviin sanoihin (2. Piet. 3:18).

Erityispiirteet: Tuomitessaan väärät profeetat, Pietari viittaa asiaan käsitteleviin Vanhan testamentin kohtiin, jotka varmasti olivat tuttuja lukijoille. Monet varhaisista kristityistä olivat juutalaisia käännynnäisiä, joille laki ja profeetat olivat tuttuja. Pietarin viitatessa Vanhan testamentin "profeetallisiin sanoihin" (2. Piet. 1:19-21), hän tuomitsi väärät profeetat ja vahvisti kuinka Pyhä Henki oli johdattanut oikeita profeettoja puheissaan (2. Samuel 23:2). Profeetta Jeremias samoin arvosteli vääriä profeettoja ankarasti kysyen: "Kuinka kauan tätä vielä jatkuu? Mitä onkaan mielessä noilla profeetoilla, jotka julistavat valhetta ja omia pettäviä kuvitelmiaan!" (Jer. 23:26). Näin ollen on selvää, että samankaltaiset väärät profeetat, jotka olivat Jumalan kansan vaivoina Vanhan ja Uuden testamentin aikoina, ovat edelleen keskuudessamme. Tästä syystä Pietarin toinen kirje on yhtä ajankohtainen tänään kuin kaksi tuhatta vuotta sitten.

Käytännön sovellutus: 21. vuosisadan kristityt ovat lähempänä Herran paluuta kuin ensimmäisen vuosisadan kristityt, joille tämä kirje kirjoitettiin. Television ja muiden massaviestintävälineiden kautta kypsät kristityt ovat tietoisia siitä, kuinka monet huijarit esiintyvät kristillisinä johtohahmoina ja kuinka kokemattomat ja tietämättömät kristityt ovat harhaantuneet heidän valheopetustensa seurauksena. Siksi on tärkeää, että uudestisyntyneet kristityt tuntevat Jumalan Sanan opetukset ja pystyvät erottamaan valheen totuudesta.

Me voimme soveltaa samaa Pietarin antamaa kehotusta kasvaa uskossa (2. Piet. 1:5-11). Kun sovellamme sitä elämäämme, meitä odottavat taivaan rikkaudet "meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkisessa valtakunnassa." Meidän uskomme perusta on nyt ja aina siinä samassa Pietarin opettamassa Jumalan Sanassa.

EnglishUuden testamentin yleiskatsausPaluu suomenkieliselle etusivulle

Toinen Pietarin kirje
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries