settings icon
share icon

Toinen Mooseksen kirja

Kirjoittaja: Mooseksen kirjan nimellä tunnetun raamatunkirjan (2. Moos.17:14; 24:4-7; 34:27).

Kirjoitusajankohta: Se kirjoitettiin vuosien 1440 and 1400 eKr. välisenä aikana.

Kirjan tarkoitus: Kirja kertoo Israelin kansan lähdöstä Egyptistä. Kirjan tapahtumat noudattavat Jumalan laatimaa aikataulua. Israelilaisten lähtö Egyptistä päätti Aabrahamin jälkeläisten kokeman sorron ja orjuuden (1. Moos. 15:13). Se oli myös alku Jumalan Aabrahamille antamille lupauksien toteutumisille, että hänen jälkeläisensä eläisivät Luvatussa maassa, lisääntyisivät suuresti ja heistä tulisi suuri kansa (1. Moos. 12:1-3, 7). Näin ollen yksi kirjan tarkoituksista oli selittää Jaakobin jälkeläisten nopea lisääntyminen Egyptissä aina teokraattisen valtion perustamiseen Luvatussa maassa.

Tärkeimmät jakeet:

2. Moos. 1:8, "Egyptissä nousi valtaan uusi kuningas, joka ei tiennyt Joosefista mitään."

2. Moos. 2:24-25, " Jumala kuuli heidän vaikerruksensa ja muisti Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille antamansa lupauksen. Hän katsoi israelilaisten puoleen ja näki heidän hätänsä."

2. Moos. 12:27, "Se on pääsiäisuhri Herralle, joka egyptiläisiä surmatessaan kulki israelilaisten kotien ohi ja säästi ne.'" Silloin kansa polvistui ja heittäytyi kasvoilleen maahan."

2. Moos. 20:2-3; ""Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia."

Lyhyt yhteenveto: 2. Mooseksen kirja jatkaa siitä, mihin 1. Mooseksen kirja päättyi. Siinä kerrotaan Jumalan toiminnasta valitun kansansa, juutalaisten, parissa. Tapahtumat alkavat Israelin kansan muutosta Egyptiin Joosefin vieraiksi, joka oli mahtava valtion virkamies, kunnes heidät viimein vapautettiin orjuudesta, johon "uusi kuningas, joka ei tuntenut Joosefia", oli heidät saattanut (2. Moos. 1:8).

Luvuissa 1-14 kuvataan juutalaisten elämää ja kärsimyksiä faaraon hallinnon alla, Mooseksen nousua heidän vapauttajakseen, Egyptin kokemia vitsauksia ja heidän hallitsijansa kieltäytymistä myöntyä Jumalan tahtoon ja viimein Israelin kansan lähtöä Egyptistä. Jumalan kaikkivaltius ja voima näkyvät vitsausten ihmeissä, jotka päättyivät esikoisten kuolemaan ja pääsiäisjuhlan perustamiseen, israelilaisten vapautukseen Egyptistä, Punaisen meren jakautumiseen ja Egyptin armeijan tuhoon.

2. Mooseksen kirjan puolivälissä kuvataan erämaavaellusta ja Jumalan tekemiä ihmeitä kansansa keskuudessa ja heidän elättämiseksi. Vaikka hän antoi heille mannaa taivaasta, teki karvaan veden makeaksi, antoi vettä kalliosta, voiton heitä vastaan taistelleista, käskynsä kivitauluihin omalla kädellään kirjoitettuina, läsnäolonsa tulipatsaana ja pilvenä, israelilaiset valittivat ja kapinoivat häntä vastaan jatkuvasti.

Kirjan viimeinen kolmannes kuvaa liitonarkin ja ilmestysmajan rakentamista niihin liittyvine uhreineen, alttareineen, tarpeistoineen, toimituksineen ja palvelusmenoineen.

Ennakoinnit: Israelilaisilta vaaditut lukemattomat uhrit olivat ennakkokuva lopullisesta uhrista, Jumalan pääsiäislampaasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Viimeisen Egyptissä tapahtuneen vitsauksen iltana virheetön lammas tapettiin ja sen verta siveltiin ovenpieliin suojelemaan Jumalan kansaa kuoleman enkeliltä. Tämä ennakoi Jeesuksen uhria, Jumalan virheetön Karitsa (1. Piet. 1:19) jonka veri meihin sovellutettuna antaa meille iankaikkisen elämän. 2. Moos. 17:6 veden virtaaminen kalliosta on myös vertauskuva Kristuksesta. Samoin kuin Mooses löi kalliota antaakseen vettä kansalle juotavaksi, samoin Jumala löi Pelastuksemme Kalliota nauliten hänet ristiin syntiemme tähden. Tuosta kalliosta virtaa nyt elävää vettä meidän juotavaksemme. Samoin taivaasta tullut manna oli täydellinen vertauskuva Kristuksesta, Elämän Leivästä (Joh. 6:48), jonka Jumala on antanut meille elääksemme.

Käytännön sovellutus: Mooseksen lait annettiin ihmiskunnalle osoittamaan, että se ei pysty noudattamaan niitä. Emme pysty miellyttämään Jumalaa lakia pitämällä ja siksi Paavali kehottaa meitä "uskomaan Jeesukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä mitä laki vaatii (Gal. 2:16).

Jumalan israelilaisista huolehtiminen, orjuudesta vapauttaminen, manna ja viiriäisten antaminen ovat kaikki selviä osoituksia hänen armollisesta huolenpidostaan. Jumala on luvannut huolehtia tarpeistamme. "Jumala on kutsunut teidät Poikansa Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme, yhteyteen, ja hän pysyy sanassaan" (1. Kor. 1:9).

Meidän on luotettava Herraan ja hän pystyy vapauttamaan meidät kaikesta. Jumala ei kuitenkaan salli synnin jatkuvan rankaisematta. Siksi hänen tuomionsa ja rangaistuksensa tulevat itse kunkin osaksi. Kun Jumala vapauttaa meidät pahasta tilanteesta, meidän ei pidä palata siihen. Kun Jumala vaatii meiltä jotakin, hän haluaa meidän olevan kuuliaisia. Samanaikaisesti hän on kuitenkin armollinen, koska hän tietää, että emme omin voimin pysty täysin täyttämään hänen odotuksiaan.

EnglishVanhan testamentin yleiskatsausPaluu suomenkieliselle etusivulle

Toinen Mooseksen kirja
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries