settings icon
share icon

Toinen Johanneksen kirje

Kirjoittaja: Toisessa Johanneksen kirjeessä ei mainita sen kirjoittajaa. Varhaisimpien kirkkohistorian perinteiden mukaan apostoli Johannes oli sen kirjoittaja. Monet ovat arvelleet vuosien saatossa, että toinen Johannes-niminen Kristuksen opetuslapsi kirjoitti tämän kirjeen. Kaikki todisteet viittaavat kuitenkin Johannekseen, tuohon rakastettuun opetuslapseen ja Johanneksen evankeliumin kirjoittajaan, tämän kirjeen kirjoittajana.

Kirjoitusajankohta: Toinen Johanneksen kirje kirjoitettiin mitä ilmeisimmin samoihin aikoihin kuin Johanneksen muutkin kirjeet, 1. ja 3. Johanneksen kirje, vuosina 85-95 jKr.

Kirjeen tarkoitus: Kirjeessä pyydetään lukijoita osoittamaan rakkauttaan Jumalaa ja hänen Poikaansa Jeesusta kohtaan noudattamalla Raamatun käskyjä ja rakastamalla toinen toisiaan. Siinä myös varoitetaan pettureista, jotka levittävät sanomaa siitä, että Kristus ei noussut kuolleista.

Tärkeimmät jakeet:
2. Joh. 6: "Ja rakkautta on se, että me elämme hänen käskyjensä mukaan. Tämän käskyn te olette kuulleet alusta alkaen, ja sen mukaisesti teidän tulee elää."

2. Joh. 8-9: "Katsokaa, että ette hukkaa sitä, minkä me olemme työllämme saaneet kokoon, vaan saatte täyden palkan. Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä Isä että Poika."

Lyhyt yhteenveto: Toinen Johanneksen kirje oli osoitettu valitulle äidille ja hänen lapsilleen. Kyseessä saattoi olla seurakunnassa merkittävässä asemassa ollut nainen tai kenties se oli peiteilmaisu, jolla tarkoitettiin paikallisseurakuntaa. Noina aikoina kristittyjä vainottiin ja siksi peiteilmaisujen käyttö oli yleistä.

Kirjeestä paistaa huoli väärien opettajien tuomaan uhkaan. He eivät opettaneet oikeaa Kristuksen oppia ja heidän mukaan Jeesus ei noussut kuolleista lihallisessa muodossa vaan ainoastaan hengellisesti. Johannes halusi uskovien olevan tietoisia vääristä opettajista ja välttämään heitä.

Erityispiirteet: Johannes ei kuvaa rakkautta tunteena vaan tottelevaisuutena Jumalan käskyille. Jeesus toisti käskyjen tärkeyden, erityisesti ensimmäisen ja suurimman käskyn - Jumalan rakastamisen (5. Moos. 6:5), ja toisen käskyn - toistemme rakastamisen (Matt. 22:37-40, 3. Moos. 19:18). Sen sijaan, että Jeesus olisi hylännyt Vanhan testamentin antaman Jumalan lain, hän tuli täyttämään sen.

Käytännön sovellutus: On tavattoman tärkeää, että tutkimme kaiken kuulemamme, näkemämme ja lukemamme varmistuaksemme, että kyseessä on todellinen kristillinen oppi, joka on sopusoinnussa Raamatun kanssa. Tätä ei voi korostaa kylliksi, koska yksi Saatanan suurimmista aseista on petos. On helppoa joutua uuden ja kiinnostavan opetuksen lumoihin, joka näyttää pohjautuvan Raamattuun, mutta joka lähemmän tarkastelun valossa on kaukana sen opetuksista. Jos jokin ei ole sopusoinnussa Raamatun kanssa, silloin se on väärää opetusta eikä Pyhän Hengen tuomaa ja meidän on hylättävä se.

EnglishUuden testamentin yleiskatsausPaluu suomenkieliselle etusivulle

Toinen Johanneksen kirje
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries