settings icon
share icon

Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille

Kirjoittaja: 1. Tess. 1:1 mukaan kirje on apostoli Paavalin kirjoittama ja on mahdollista, että Siilas ja Timoteus osallistuivat myös sen kirjoittamiseen.

Kirjoitusajankohta: Kirje kirjoitettiin noin vuonna 50 jKr.

Kirjeen tarkoitus: Tessalonikan seurakunnassa oli Kristuksen toiseen tulemiseen liittyviä väärinkäsityksiä. Paavali halusi oikaista ne kirjeellään. Hän myös antaa siinä ohjeita vanhurskasta elämää varten.

Tärkeimmät jakeet:
1. Tess. 3:5, “Siksi en enää kestänyt kauempaa vaan lähetin Timoteuksen ottamaan selkoa teidän uskostanne. Pelkäsin näet, että kiusaaja on onnistunut aikeissaan ja vaivannäkömme menee hukkaan."

1. Tess. 3:7, “Näin te olette, veljet, omalla uskollanne valaneet meihin rohkeutta kaiken hädän ja ahdingon keskellä.”

1. Tess. 4:14-17, "Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut: Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti kun Herra tulee, emme ehdi poisnukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa."

1. Tess. 5:16,-18 “Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta.”

Lyhyt yhteenveto: Ensimmäisissä kolmessa luvussa Paavali kertoo kaipuustaan vierailla Tessalonikassa, mutta Saatanan estelyiden vuoksi hän ei ollut kyennyt sitä tekemään (1. Tess. 2:18). Hän kirjoittaa aiemmasta huolenpidostaan heitä kohtaan ja kuinka heidän nykyinen tilansa rohkaisee häntä. Paavali rukoili heidän edestään (1. Tess. 3:11-13). Luvussa neljä Paavali opettaa Tessalonikan uskovia elämään pyhää elämää Kristuksessa (1. Tess. 4:1-12). Hän korjaa heidän virheellisiä näkemyksiään. Hän kertoo heille, kuinka Kristuksessa poisnukkuneet pääsevät taivaaseen hänen saapuessaan takaisin (1. Tess. 4:13-18, 5:1-11). Kirje päättyy ohjeisiin koskien kristillistä elämää.

Erityispiirteet: Paavali muistuttaa tessalonikalaisia siitä, että heidän kokemansa vainot olivat heidän maanmiestensä aiheuttamia (jae 2:14). Kyseessä olivat juutalaiset, jotka hylkäsivät Messiaansa ja surmasivat monet Vanhan testamentin profeetoista (Jer. 2:30; Matt. 23:31). Jeesus itse oli varoittanut, että jumalattomat aina vastustaisivat Jumalan oikeita profeettoja (Luuk. 11:49). Kolossalaiskirjeessään Paavali muistuttaa tästä opetuksesta.

Käytännön sovellutus: Tämä kirje soveltuu moniin elämän tilanteisiin. Se rohkaisee meitä tiedolla, että kaikki kristityt, olivat he kuolleita tai elossa, tulevat olemaan yhdessä Kristuksen tullessa takaisin (1. Tess. 4:13-18). Se vakuuttaa meille, että kristityt eivät koe Jumalan vihaa (1. Tess. 5:8-9). Se antaa meille neuvoja päivittäiseen kristilliseen elämään (1. Tess. luvut 4 ja 5).

EnglishUuden testamentin yleiskatsausPaluu suomenkieliselle etusivulle

Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries