settings icon
share icon
Ibujo:

U Yesu ali Mulungu? U Yesu akihaya ng'wenekili giki ali Mulungu?

Ishosho:


Banhu bagehu abo bakalemaga giki U Yesu ati Mulungu bakahayaga giki no wei atihayile giki ali Mulungu. Yene ng'hana giki mu Bibilia etatolile mihayo ya ilale ni lale u Yesu akihayaga, "Nale Mulungu". Hange etena maana giki u Yesu atihayile wei ali Mulungu.

U Yesu ali Mulungu? - Yesu akihaya ali Mulungu.

Solaga mihayo yang'wa Yesu kufuma mu shitabo sha Yohana 10:30, "U nene nu Baba tuli umo" Tohayile kulola i shitwa sha bayudaya aho balelema giki u Yesu ati Mulungu. Hama bakagema komponda mawe mu nguno yeneyi: "Nabo a Bayudaya bunshokeja giki, tutukupondaga kulwa nguno ya nimo gwawiza aliyo kulwa nguno ya kwigimba giki uli Mulungu; u bebe uyo uli munhu duhu" (Yohana 10:33). Bayudaya bakamana omo Yesu wale alehaya- mulungu. Aho Yesu akayomba giki "U nene nu Baba tuli umo", Wale alegema kubawela giki owei no Baba balena wandigo gumo. Yohana 8:58 guli nfano onge. U Yesu akayomba, "Nalimuwila gwa ng'hana giki, u abulahamu aho ataali u kubiza ho, u Nene naliho!". Mhayo buleshoka mpaka mu shitabo sha Kufuma 3:14 aho Mulungu wale alihaya ng'wenekiligiki "NENE UYO NALI NENE". Bayudaya abo bakigwa u mhayo gwenuyu bosola mawe komponda bushoka numa kwenga mu shilagilo sha ng'wa Musa giki buli ng'wene u wa kulisondagula i lina lya ng'wa Seeba shigelile abulagwe (Bagabiji 24:16).

U Yesu ali Mulungu? - Abahemba bakwe bakanyomba ale Mulungu.

U Yohana akanyomba u Yesu ali Mulungu: "Kufuma ha wandijo waliho Mhayo" na "U mhayo akabiza munhu" (Yohana 1:1, 14). Sahandekwa pyi ishinishi shikasombolaga giki u Yesu wali Mulungu kufuma mu munhu. Shitwa sha Batung'wa 20:28 shandekwa shikohayaga, "Hu kuhaya ilang'hanagi a bing'w benekili, ni lidale i lyose ilo Moyo Ng'wela amutuulile kubiza balang'hani balyo; idiimagi i kanisa ya ng'wa Mulungu, iyo wipandika mu kwita mininga gakwe wei ng'wenekili". U nani uyo akagula i kanisa mu mininga gakwe? Yesu Kilisito. Shandekwa shenishi shikosombolaga hange giki Mulungu akagula i kanisa lyakwe mu mininga gakwe. U Yesu ali Mulungu.

U Tomaso nhemba wakwe akanyomba Yesu, "Seeba wane na Mulungu wane! (Yohana 20:28). U Yesu atang'welile shoseshose. Tito 2:13 shandekwa shikotutimbyaga ng'holo tulindele kwisagilwa kwa kuyja na kwilonga ikujo lya ng'wa Yesu Kilisito (Lolaga 2 Petelo 1:1). Bahebulania 1:8 U baba akanyomba Yesu, "Aliyo u kuli Ng'wana alihaya giki, 'U lisumbi lyako lya butemi Mulungu, lil'isumbi lya welelo bose; nu nang'ha gwako gwa butemi guli nang'ha gwa butungilija.'" U Baba akonhayaga u Yesu giki ali Mulungu, aloocha mu ng'hana giki u Yesu ali Mulungu.

Mu shitabo sha kukundulwa u malaika akang'wela Yohana anamye Mulungu (Kukundulwa 19:10). Jileho sehemu ninge mu Bibilia esho shikosombolaga banhu bale balenamya Yesu. (Matayo 2:11; 14:33; 28:9, 17; Luka 24:52; Yohana 9:38). Atabalemegije banhu kunamya wei. Ulu Yesu wale ati Mulungu ni wabawela a banhu kuleka kunamya wei, gete malaika mu shitabo sha kukundulwa. Hanze na shandekwa shinishi shileho shandekwa shinge esho shilehaya u Yesu ali Mulungu.

U Yesu ali Mulungu? - Nguno yang'wa Yesu kubiza Mulungu.

I nguno eyo ikohayaga giki Yesu ali Mulungu,Ulu ati Mulungu, kucha kwakwe ha nsalaba shitambo kulwa shibi shise (1 Yohana 2:2). Oyo akaseeng'wa, U Yesu niweta kinehe ulu wale ate Mulungu? Wale atafunyije shitambo kulwa shibi shise kong'wa Mulungu. U Yesu ng'wenekili akafunya shitambo. U Yesu ng'wenekili akasola shibi shise (2 Bakolinto 5:21) akacha na akajuka obiza ntindi kufuma mu shibi na icha.

U Yesu ali Mulungu? Yesu akayomba ng'wenekili giki ali Mulungu. Bahemba bakwe bakazunyaga giki ali Mulungu. U Yesu ali Mulungu uyo alina mili, Alfa na Omega (Kukundulwa 1:8, 22:13) na Mulungu nkomoji wise (2 Petelo 1:1).

EnglishShokaga mu kaya ya Kisukuma

Olena ibujo?
© Copyright Got Questions Ministries