settings icon
share icon
Ibujo:

Wamala kulekejiwa? Nakolekejiwa kinehe na Mulungu?

Ishosho:


Shitwa sha Batung'wa 13:38 ikoyombaga "Ali luulu bababa badugu bise, managi giki u muli munhu ng'wenuyu u Yesu, mulilomeelwa mihayo ya bulekejiwa bo shibi."

Kulekejiwa maana yaho ni ki, nibuli kulekeja kulena solobo?

U Mhayo gwa "Kulekeja" maana yako kuja shibi,kulekejiwa, kwenga mu madeni. Ulu tweta yabobi kule munhu onge twalomba kulekejiwa nguno yaho tupandeke busangi wawiza. Kulekejiwa shite esho shileho duhu nguno munhu ahayile kulekejiwa. Ateho munhu uyo afaile kulekejiwa. Kulekeja shile keno sha itogwa, shigongo. Mhayo gwa kulamula kunekeja munhu kwenga mu ng'holo yako nulu aketa yabobi kule bebe mitale nulu kinehe.

Bibilia ikohayaga tuhayile kubiza na kulekejiwa na Mulungu. Twamala kweta shibi. Nomeji 7:20 ikohayaga, "u mu si atiho munhu ntungilija wa kwita itungiligije gwa, uyo atiitaga shibi nuulu kamo". 1 Yohana 1:18 ikohayaga, "Ulu tuhaya giki tuti na shibi, tukubiza tulilemba bise benekile na benekili, hama numho ni ng'hana itimo u mu bise!" Shibi shose maana yaho kunema Seeba gete (Zabuli 51:4). Kuyomba ng'hana tuzunyije kulekejiwa na Mulungu. Ulu shibi shise shitale kulekejiwa tokwikala maisha gise mu buluhi maisha gise gose ku nguno ya shibi shise (Matayo 25:46; Yohana 3:36).

Kulekejiwa - Nakopandeka kinehe?

Mulungu wise ale wa butogwa na shigongo- atogilwe kulekeja shibi shise! 2 Petelo 3:9 ikoyombaga, "...gitumo bangi bakwiganikilaga giki wadilile; aliyo ali na wiyumilija kulwa nguno ying'we. U wei atogilwe nuulu umo ayagale, atogilwe pye bagaluke booye i shibi." Mulungu ahayile kutulekeja, akatwina makanza ga kutulekeja.

I mheela ya shibi ili kucha shitabo sha Balumi 6:23 ikoyombaga, "Nguno ya i mheela ya shibi ili kucha...". Icha lise helyo twapandeka ku nguno ya shibi shise. Mulungu mu mpango gwakwe gwawiza abaiza munhu mu nzila ya ng'wa Yesu Kilisito (Yohana 1:1, 14). U Yesu akacha ha nsalaba, ababocha nsangi ise ya -kucha. 2 Bakolinto 5:21, ikalangaga, "Nguno u wei akang'wita kubiza shibi uyo wali atamanile shibi, kulwa nguno yise; giki a bise tubize butungilija wa ng'wa Mulungu mu nzila yakwe". U Yesu akacha ha nsalabawali shitambo kulwa shibi shise! Hama kucha kung'wa Yesu ha nsalalaba kuknaga kulekeja shibi sha mu si yose. 1 Yohana 2:2 ikayombaga, "U wei h'uyo ali shitambo kulwa shibi shise, hama niyo iti kulwa shibi shise duhu, aliyo sha bose pyi u mu si". U Yesu akajuka kwenga mu bafu, akolecha butindi wakwe kutinda shibi shihamo ni cha. (1 Bakolinto 15:1-28). Akujiwe Mulungu kulwa nguno ya kubetela icha na kujuka ko ng'wa Yesu Kilisito sehemu ya kabili ya Balumi 6:23 yenye ng'hana "...aliyo I shakwinha sha ng'wa Mulungu, shili bupanga butashilaga muli Kilisito Yesu Seeba wise".

Uhayile shibi shako kulekanijiwa? Ole na shibi esho shihayile kukushosha numa usijo leka? Kulekanijiwa kwako na Mulungu kuleho ulu utula kuzunya kwako ku ng'wa Yesu Kilisito gete mbija wako. Baefeso 1:7 ikohayaga, "U muli wei u ng'wenuyo, tuli na bukomoolwa kulwa mininga gakwe, hu bulekejiwa bo shibi shise, git'umo buli busabi bo shigongo shakwe". U Yesu akatulepela i deni lise hama tulekanijiwa. Eyo wadola kweta nombage Mulungu kukulekanija kubetela Yesu, kono alezunya giki u Yesu akaacha ha nsalaba kulepa i deni lise- hama akokolekanija! Yohana 3:16-17 ilena mhayo gwawiza no, "Nguno u Mulungu abatogilwe no a ba mu si, kushisha nose umfunya Ng'wana wakwe umo wike; giki buli ng'wene uyo unzunya atizuyagala, aliyo abize na bupanga butashilaga. U Mulungu atantumile u Ng'wana wakwe kwiza mu si kulwa kuninha nsango a ba mu si bapejiwe mu nzila yakwe."

Kulekeja- kukabizaga ng'hana hambohambo?

Ng'hana ile hadohado! Otudula kupandeka kulekejiwa na Mulungu. Otudula kulepa kulekejiwa kwako kwenga ko ng'wa Mulungu. Odolile kuzunya kubetela shigongo sha ng'wa Mulungu. Ulu uhaya kunzunya Yesu gete mpeji hange ozunye kulekejiwa kwenga kong'wa Mulungu, Kulomba sala yeneye butokupija. Kunzunya Yesu Kilisito yadola kukulekeja kwenga mu shibi. I sala yeneye ikaboneshaga buzunya wako kule Mulungu shihamo nakalumbe kako kule wei. "Mulungu, namanile giki naketa shibi neyo nale munhu wa kucha. Aliyo Yesu Kilisito akabucha u nsango gwane kubetela mu buzunya wane kule wei napandeke kulekejiwa. Naletula buzunya wane kule bebe mu bupejiwa wane. Wabeja no mu shigongo shako shihamo na kunilekeja! Amina!"

Wabizaga nzunya wa ng'wa Kilisito ku lwa nguno ya kusoma henaha? Ulu geko, kandaga "Nanzunyaga Kilisito lelo" kandaga hase.

Wabizaga nzunya wa ng'wa Kilisito ku lwa nguno ya kusoma henaha? Ulu geko, kandaga "Nanzunyaga Kilisito lelo" kandaga hase.

EnglishShokaga mu kaya ya Kisukuma

Olena ibujo?
© Copyright Got Questions Ministries