settings icon
share icon
Ibujo:

U Yesu Kilisito ale nani?

Ishosho:


Hanze ni ibujo "Mulungu aliho?" Ibujo lya kuhaya giki u Yesu waliho kwenga kale bakabujaga banhu bado duhu. Banhu binge bazunyije giki u Yesu wale ngosha oyo akigasha Israeli myaka 2000 eyo ikabeta. Mihayo ya kulungalunga ikandya ulu tuhaya Yesu ale nani. Banhu ba dini ninge bale balelanga giki u Yesu wale ng'hangi nulu nani wawiza nulu munhu wa Mulungu. Aliyo i Bibilia ikatuwelaga giki wale ntale kutinda bahangi, nangi wawiza, nulu munhu wa Mulungu.

Mu shitabo sha ng'wa C.S. Lewis bazunya duhu akandika mihayo iyo izile: "Nalegema kubalemeja banhu kuyomba buchilochilo obo bakahayaga: 'U nene nale chiza kunzunya Yesu Kilisito gete nangi wane, aliyo natazunije eyo akayomba geke owei ale Mulungu'. Uyo ho mhayo gumo ugo tutadakile kugoyomba. Munhu uyo wale munhu na akayomba mihayo minge, hange akahaya atubiza nangi ntale wa kikalele. Hamo akubiza nsaji. -Mu nzila ya ng'wa munhu uyo akahaya owei wale ige lyakuzugwa-Nulu adogije kubiza shetani nulu kulimu. Odakile kubiza na kasolele kawiza. U Munhu ng'wenuyu Ng'wana wang'wa Mulungu nulu nsaji muhnu wabobi. Odolile kwandya kunswela mate, hange odolile kumolaga gete masanva. Aliyo tulekagi kwiza na mihayo ya bubole, owei ale nangi ntale wa banhu. Atalekile mabujo gosegose kuli bese" (Macmillan, 1952, p. 55-56).

U Yesu owei kahaya ale nani? I Bibilia ikonhayaga ale nani? Kwandya ale Mulungu mu munhu. U Yesu akayomba mu Yohana 10:30, "U nene nu Baba tuli umo" Mu kalolele ka kwandya itoboneshaga hape giki ale Mulungu. Hange balolage bayudaya omo balena mhayo go ng'wa Yesu. He chene bakagema kumponda mawe "aliyo kulwa nguno ya kwigimba giki uli Mulungu; u bebe uyo uli munhu duhu!" (Yohana 10:33). Bayudaya bakamana omo Yesu wale alesombolela giki ali Mulungu. Mu luhele ugo gufatile u Yesu owei atahayile kubawela chiza abayudaya nulu kutula chiza esho akayomba, Owei atayombile "natigembile nale Mulungu" Makanza ayo Yesu akahaya "Nene nu Baba tuli umo" (Yohana 10: 30) Mu ng'hana wale aleyomba owei no Mulungu bale hamo.

Mu Yohana 8:58 U Yesu waliho kwenga kale, owei Mulungu: "‘Nalimuwila gwa ng'hana giki’, u Abulahamu aho ataali u kubiza ho, ‘u Nene naliho!’" Mu kashokeje ka giki Bayudaya bochoba komponda mawe hange u Yesu (Yohana 8:59). Mu kubawela giki owei waliho kwenga kale akatumila lina lya ng'wa Mulungu kule Wei- Nene (Lolaga Kufuma 3:14). Bayudaya bakalema kahayele ka ng'wa Yesu giki ale Mulungu oyo akabocha miili, aliyo bakamana mu ng'hana eyo wale alehaya.

Mihayo minge kufuma mu Bibilia eyo elesombola Mulungu akabocha miili shihamo na Yohana 1:1, bokohayaga, "U Mhayo gokabucha miili". Goleja shihamo na Yohana 1:14, golehaya “U Mhayo akabiza munhu.” U Tomaso unshokeja aling'wila "Seeba wane na Mulungu" (Yohana 20:28), U Yesu atanemegije. U Paulo ntung'wa o ng'wa Yesu akanyomba gete "Ali Mulungu na mpija wise ntaale" (Tito 2:13). Ntung'wa Petelo o ng'wa Yesu akayomba gete geko "Mulungu na Mpija wise". (2 Petelo 1:1)

Mulungu Baba akosombolaga mihayo ya ng'wa Yesu: "Aliyo u kuli Ng'wana alihaya giki, 'U lisumbi lyako lya butemi Mulungu, lil'isumbi lya welelo bose; nu nang'ha gwako gwa butemi guli nang'ha gwa butungilija.'" (Bahebulania 1:8; shihamo na Zabuli 45:6). Abahangi bi lagano lya kale gete Isaya 9:6 bakakumocha budula wa ng'wa Kilisito: "Nguno ya bise twabyalililwe ng'wana, twinhilwe ng'wana ngosha, u busugi bukulembeela h'ibega lyakwe. I lina lyakwe akwitanwa Wa Makaya, Nganikiji Wawiza, Mulungu wa Nguzu, Siswe wa Welelo bose, Ntemi wa Mhola."

Nibole ibujo lyang'wa Yesu lile na solobo? Lekajaga kinene ulu Yesu ale Mulungu? Nguno ngehu:

• Gete C.S Lewis omo akahayila, ulo Yuse ate Mulungu, hama akabiza ng'hwahwa na nomonomo mu nzila pyi.

• Ulu Yesu ate Mulungu, bahemba bakwe bakobiza bahwahwa.

• U Yesu akabiza Mulungu ku nguno u masihi akahangelwa "Munhu ng'wela" (Zabuli 16: 5) Ku nguno ateho nulu munhu umo uyo atena shibi ha mbele ya ng'wa Mulungu (Zabuli 53:1; 143:2), Mulungu ng'wenekile akiza mu si gete munhu.

• Ulu Yesu ate Mulungu,kucha kwake, U wei ali shitambo kulwa shibi shise, hama niyo iti kulwa shibi shise duhu, aliyo sha bose pyi u mu si (1 Yohana 2:2). U Yesu ng'wenekile wifunya wei kubiza shakwinha aho twale mu shibi (Balumi 5:8; 2 Bakolinto 5 :21).

• Mulungu Mpija wane (Hosea 13:4; 1 Timeteo 2:3). Ulu Yesu ale Mpija, owei ali Mulungu.

U Yesu wei wale Mulungu na munhu. Gete Mulungu, owei wale akomonaga Mulungu duhu. Gete munhu, Yesu wale na budula wa kucha. Gete Mulungu na munhu wale hagate ya si na igulu (1 Timoteo 2:5). Kupeejiwa kule mu nzila ya kunzunya Yesu Kilisito. Omo akayomba, "U nene hu nali Nzila na Ng'hana na Bupanga; atiho wa kwiza kuli Baba ulu atabitile muli nene." (Yohana 14:6)

EnglishShokaga mu kaya ya Kisukuma

Olena ibujo?
© Copyright Got Questions Ministries