settings icon
share icon
Ibujo:

Wamala kupandeka u bupanga butashilaga?

Ishosho:


I Bibilia ilesombola nzila ya hape kupandeka u bupanga butashilaga. kwandya, tumane giki twamala kohoba habotongi wa ng'wa Mulungu: "Nguno pye a banhu bali na shibi, balebile a h'ikujo lya ng'wa Mulungu" (Balumi 3:23). Twamala kweta mihayo eyo ete yawiza habotongi wa ng'wa Mulungu, eyo ekatotolaga mu nsango. Hama shibi pye eshose shikatulemejaga kubopandeka u bupanga butashilaga, nsango dudhu itoshije. "Nguno i mheela ya shibi ili kucha, aliyo i shakwinha sha ng'wa Mulungu, shili bupanga butashilaga muli Kilisito Yesu Seeba wise" (Balumi 6:23).

U Yesu atena shibi (1 Petelo 2:22) Ng'wana wa Mulungu obiza munhu (Yohana 1:1, 14) neyo akacha ha nsalaba otolepela i deni. "Aliyo Mulungu u ng'wene atoolekegije u butogwa bokwe umo atutogelilwe mu giti, u Kilisito akatuchilila a bise aho twali tutaali banhu ba shibi" (Balumi 5: 8). U Yesu Kilisito akacha ha nsalaba (Yohana 19:31-42). Owei akasola makoye gise pye (2 Balolinto 5:21) Aho jabeta shiku idato akajuka kufuma mu bafu (1 Bakolinto 15:1-4), akolecha butindi wake kufuma mu icha. "Akumilijiwe u Mulungu, Ise wa ng'wa Seeba wise Yesu Kilisito; uyo kulwa shigongo shakwe shitaale watwingingije mu kwisagilwa kupanga, utwita kubyalwa bupya mu nzila ya bujuuko bo ng'wa Yesu Kilisito kufuma mu bafu" (1 Petelo 1:3).

Mu kuzunya kwise tugaluche maganiko gise mu Kilisito- Owei ale nani, esho aketa, nibole mu kupiija banhu. (Shitwa sha Batung'wa 3:19). Ulu tubeja buzunya wise kule wei, kuzunya kucha kwakwe ha nsalaba kulepa shibi shiswe,tukulekejiwa na Mulungu na kupandeka esho Mulungu akatuwela kwenga ng'wigulu. "Nguno ya Mulungu abatogilweno a ba mu si, kushisha nose umfunya Ng'wana wakwe umo wike; giki buli ng'wene uyo unzunya atizuyagala, aliyo abize na bupanga butashilaga" (Yohana 3:16). "Nguno ulu unkaanila Kilisito na nomo gwako, na uzunya u mung'holo yako giki u Mulungu akanjuucha kufuma mu bafu, ukupila" (Balumi 10:9). Kuzunya kwenekile gule ng'halikijo wa nimo go ng'wa Kilisito ha nsalaba he nzila ya kupandeka bupanga butashilaga! "Nguno mupijiwe kulwa shigongo, kulwa kuzunya; U mhayo gwenuyu gutafumile mu bing'we benekili, lil'inong'ho lya ng'wa Mulungu" (Baefeso 2: 8-9).

Ulu uhayile kunzunya u Yesu Kilisito gete Nkomoji wako ago gafatile gakokwambilija kulondela namna ya kulomba. Izokagwa, kulomba sala yeneye nulu kulomba sala yenge kutodula kukupija. Aliyo ukopejiiwa mu kunzunya Yesu kwenga mu shibi. Sala yeneye ele nzila ya kung'wela Mulungu kuzunya kwako hange kunombeleja mu bupeji wakwe kule bebe. "Mulungu, namanile giki naketa shibi neyo nale munhu wa kucha. Aliyo Yesu Kilisito akabucha u nsango gwane kubetela mu buzunya wane kule wei napandeke kulekejiwa. Naletula buzunya wane kule bebe mu bupijiwa wane. Wabeja no mu shigongo shako shihamo na kunilekeja -na bupanga butashilaga! Amina!"

Wabizaga nzunya wa ng'wa Kilisito ku lwa nguno ya kusoma henaha? Ulu geko, kandaga "Nanzunyaga Kilisito lelo" kandaga hase.

EnglishShokaga mu kaya ya Kisukuma

Olena ibujo?
© Copyright Got Questions Ministries